โปรดเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อส่งข้อมูลนี้
การแก้ไขการควบคุมนี้จะทำให้โหลดหน้านี้อีกครั้ง
MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว

โปรแกรมการให้บริการโซลิดสเตทไดรฟ์ของ MacBook Pro 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

Apple พบว่าโซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) ขนาด 128 GB และ 256 GB จำนวนหนึ่งที่ใช้ในเครื่อง MacBook Pro 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar) มีปัญหาที่อาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหายหรือไดรฟ์ขัดข้อง เครื่อง MacBook Pro 13 นิ้ว ซึ่งมีไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่วางจำหน่ายในระหว่างเดือนมิถุนายน 2017 ถึงมิถุนายน 2018

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple (AASP) จะให้บริการไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย Apple ขอแนะนำให้คุณนำไดรฟ์มาเข้ารับบริการโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ Apple จะส่งอีเมลถึงลูกค้าที่ลงทะเบียนอุปกรณ์กับ Apple และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณมี MacBook Pro 13 นิ้ว รุ่นใด เลือก "เกี่ยวกับ Mac นี้" จากเมนู Apple () ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ ยืนยันว่ารุ่นของคุณคือ "MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)" หากคุณมีรุ่นดังกล่าว ให้ป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคอมพิวเตอร์ด้านล่างเพื่อดูว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่

Valid Input Invalid Input

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนอาจเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ โปรดเลือกตัวเลือกบริการตัวเลือกหนึ่งด้านล่างนี้

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนไม่เข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- ไม่อยู่ในช่วงหมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ
- บันทึกของเราระบุว่าไดรฟ์ของคุณได้รับบริการแล้ว
- บันทึกของเราระบุว่าอุปกรณ์ของคุณไม่เข้าเกณฑ์อีกต่อไปสำหรับบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรมนี้ หากมีคำถาม โปรดติดต่อ Apple

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

โปรดป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณ

หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดป้อนหมายเลขอีกครั้ง หากคุณยังมีปัญหา ให้ติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง ของคุณได้ง่ายๆ ดูวิธี

โปรแกรมนี้ไม่มีผลกับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ที่มี Touch Bar หรือ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว รุ่นเก่า

ขั้นตอนการให้บริการ

MacBook Pro 13 นิ้วของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้และทำงานได้ดีตามปกติ

ก่อนเข้ารับบริการ คุณควรสำรองข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์เนื่องจากไดรฟ์จะถูกลบข้อมูลในกระบวนการการให้บริการ

  • ช่างเทคนิคจะเรียกใช้ยูทิลิตี้เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ไดรฟ์ของคุณ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
  • MacBook Pro 13 นิ้ว จะถูกส่งคืนถึงคุณพร้อมกับ macOS ที่ติดตั้งใหม่
  • หลังจากรับบริการ คุณจะต้องกู้คืนข้อมูลของคุณจากข้อมูลสำรอง

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จนกว่าคุณจะกู้คืนข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์อื่น อย่างเช่น iPhone เพื่อดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลของคุณจากข้อมูลสำรอง

หมายเหตุ: ไฟล์ใดๆ ที่เสียหายอยู่แล้วก่อนเข้ารับบริการจะไม่สามารถกู้คืนได้

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับไดรฟ์ของคุณ

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หาก MacBook Pro 13 นิ้ว ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถให้บริการไดรฟ์ของคุณได้ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนการบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

หากคุณเชื่อว่า MacBook Pro 13 นิ้วของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้และคุณได้ชำระเงินสำหรับบริการไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมจะรับประกัน MacBook Pro รุ่นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 ปี โดยนับจากวันที่เครื่องออกจำหน่ายแบบปลีกเป็นครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561