การแก้ไขการควบคุมนี้จะทำให้โหลดหน้านี้อีกครั้ง
MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

โปรแกรมการให้บริการแบ็คไลท์จอแสดงผลสำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

Apple ได้ระบุว่ามีจอแสดงผลของ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วจำนวนน้อยมากที่อาจแสดงอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอาการ

  • แบ็คไลท์จอแสดงผลแสดงบริเวณที่สว่างเป็นแนวตั้งตลอดทั่วทั้งด้านล่างสุดของหน้าจออย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ
  • แบ็คไลท์จอแสดงผลหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง

อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่วางจำหน่ายในระหว่างเดือนตุลาคม 2016 ถึงกุมภาพันธ์ 2018 Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการเครื่อง MacBook Pro ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รุ่นที่เข้าเกณฑ์

หากต้องการระบุรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณและดูว่าคอมพิวเตอร์รุ่นดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ ให้เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ รุ่นที่เข้าเกณฑ์จะแสดงอยู่ด้านล่าง

  • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
  • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)

หมายเหตุ: ไม่มีโน้ตบุ๊ค Mac รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

ขั้นตอนการให้บริการ

โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่งข้อสำหรับบริการ MacBook Pro ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ในการเตรียมเครื่องของคุณให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: หาก MacBook Pro มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการซ่อมก่อน ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายความคุ้มครองในการรับประกันแบบมาตรฐานของ MacBook Pro ของคุณ

หากคุณเชื่อว่า MacBook หรือ MacBook Pro ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และคุณได้ชำระเงินเพื่อซ่อมจอแสดงผลไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมนี้ครอบคลุม MacBook Pro รุ่นที่เข้าเกณฑ์เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ขายปลีกครั้งแรก หรือ 3 ปีนับจากวันที่เริ่มต้นโปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2021