macOS High Sierra

Använda VoiceOver med Touch Bar

Om det finns en Touch Bar på datorn kan du använda VoiceOver till att markera och aktivera objekt i Touch Bar genom att använda gester direkt i Touch Bar. Om du redan använder VoiceOver på iPhone eller iPad kommer du känna igen gesterna.

Om du vill slå på eller stänga av VoiceOver med Touch Bar håller du ned kommandotangenten och trycker snabbt tre gånger på Touch ID.

  • Navigera bland objekt: Dra med ett finger eller svep åt höger eller vänster på Touch Bar. VoiceOver läser upp och meddelar vilka objekt som är markerade just nu medan du flyttar runt i Touch Bar. VoiceOver visar också var det finns tomrum genom att spela upp ljudeffekter när du drar.

    Konturen runt ett objekt i Touch Bar är fristående från VoiceOver-pekaren på objektet på skärmen.

  • Markera ett objekt: Tryck en gång på objektet.

  • Aktivera ett markerat objekt: Tryck två gånger på objektet.

  • Markera och aktivera ett objekt: Du aktiverar objektet med en delad tryckning, dvs. att du håller på objektet med ett finger och trycker någonstans i Touch Bar med ett annat.

Gesten där du trycker snabbt två gånger och håller är extra praktisk vid vissa åtgärder, t.ex. när du drar i reglage för att justera ljusstyrkan, ändra volymen eller ställa in datum- eller tidsintervall. Du kan till exempel trycka snabbt två gånger och hålla på ett objekt i Touch Bar med fingret tills du hör tre stigande signaler. Flytta sedan dragreglaget genom att dra utan att lyfta fingret.

Tips: När VoiceOver är aktiverat kan du ange VoiceOver-kommandon genom att använda Fn-tangenterna och siffertangenterna tillsammans med specialtangenten för VoiceOver, som ett alternativ till att använda funktionstangenterna (F1 till F12). Om du t.ex. vill öppna VoiceOver-verktyg kan du trycka på kontroll-alternativ-Fn-8 (istället för kontroll-alternativ-F8).