macOS High Sierra

Använda Touch Bar

Om det finns en Touch Bar på datorn kan du ändra inställningar, använda Siri, komma åt funktionstangenter och utföra åtgärder i olika program genom att använda gester du känner igen, som att trycka, svepa eller dra, direkt på Touch Bar.

Ett tangentbord med Touch Bar högst upp och Touch ID längst till höger på Touch Bar.

På Touch Bar finns Touch ID som du kan använda till att låsa upp datorn och vissa lösenordsskyddade objekt, handla på nätet med Apple Pay och göra inköp från iTunes Store, App Store och iBooks Store. Läs om hur du ställer in Touch ID i Använda Touch ID på datorn.

Touch Bar-grunder

På Control Strip längst till höger på Touch Bar kan du justera vanliga inställningar – som ljusstyrka och volym – och prata med Siri. Utvidga den om du vill se fler inställningar och funktioner. Vilka andra knappar som visas i Touch Bar beror på vilket program du använder eller vilken åtgärd du utför.

Touch Bar med knappar som varierar beroende på program eller åtgärd till vänster och hopfällda Control Strip till höger.
 • Ändra ljusstyrkan eller volymen eller fråga Siri något: Tryck på knapparna i Control Strip. För ljusstyrka och volym kan du också dra snabbt åt vänster eller höger på knapparna.

  Hopfällda Control Strip innehåller knappar för att – från vänster till höger – utvidga Control Strip, öka eller minska ljusstyrkan på skärmen och volymen, stänga av eller slå på ljudet och prata med Siri.
 • Utvidga Control Strip: Tryck på utvidgningsknappen eller tryck på Fn-tangenten på tangentbordet (om alternativet Tryck på Fn-tangenten i inställningspanelen Tangentbord är inställt på att utvidga Control Strip).

  Genom att trycka på knapparna i utvidgade Control Strip kan du komma åt ytterligare inställningar och macOS-funktioner som Mission Control och Launchpad, eller styra uppspelningen av video och musik. Vissa inställningar – som bildskärmens ljusstyrka – kan du ändra genom att hålla på knappen.

  Knapparna i utvidgade Control Strip är – från vänster till höger – bildskärmsljusstyrka, Mission Control, Launchpad, tangentbordets bakgrundsbelysning, uppspelningsreglage för video eller musik och volym.

  Tryck på stängningsknappen när du vill fälla ihop Control Strip.

 • Använd andra knappar: Utför snabbt åtgärder i det program du använder genom att trycka på knappar. Alla program är olika – prova dig fram och se vad du kan göra. Så här ser Touch Bar ut när du t.ex. markerar en fil i Finder:

  Touch Bar med knappar som hör till Finder, till exempel delningsknappen.

  Och så här ser det ut när du visar en bild i programmet Bilder:

  Touch Bar med specifika knappar för Bilder, till exempel favorit- och roteringsknapparna.

  Information om hur du lägger till knappar på Touch Bar i vissa program hittar du i Anpassa Touch Bar.

 • Lägg till emoji i texten: Tryck på emojiknappen och sedan på den emoji du vill använda.

  Emojiknappen i den vänstra halvan av Touch Bar.

Skrivförslag

När du skriver text kan Touch Bar visa ord eller fraser som du kanske skulle vilja använda härnäst (så kallade skrivförslag) och som gör att det går snabbare att skriva.

 • Visa skrivförslag: Tryck på skrivförslagsknappen.

  Skrivförslagsknappen i den högra halvan av Touch Bar.
 • Använd skrivförslag: Skriv in ett ord, en fras eller en emoji. Rättade stavningar visas i blått.

  Skrivförslag med ord och emojisymboler samt knappen för att gömma skrivförslag till vänster.
 • Göm skrivförslag: Tryck på stängningsknappen på Touch Bar.

Om skrivförslagsknappen inte visas i Touch Bar väljer du Innehåll > Anpassa Touch Bar och markerar Visa skrivförslag. Du kan också välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Tangentbord. Klicka på Text och markera kryssrutan Touch Bar-skrivförslag.

Öppna inställningspanelen Text åt mig

Färger

I program där du kan ändra färgen på text eller objekt kan du använda Touch Bar till att välja en färg, skugga eller färgtyp (som RGB eller HSB).

Touch Bar med färgknappen bland andra programspecifika knappar.
 • Välj en färg: Håll på färgknappen och dra sedan fingret till en färg.

  Touch Bar med färger från rött till vänster till svart till höger.
 • Välj en skugga: Tryck på färgknappen, håll på en färg och dra sedan fingret till en skugga.

 • Välj en färgtyp: Tryck på färgknappen, tryck på färglistan till vänster och tryck sedan på en färgtyp. Om du vill använda en anpassad färg som du sparat trycker du på Färgpaletter.

  Touch Bar med färgtyper – från vänster till höger – enkel, gråskala, RGB, CMYK och HSB. Längst till höger finns färgpalettknappen.

  Använd reglagen för en färgtyp till att ändra värden, som nyans eller mättnad. Om du vill spara dina ändringar som färgpaletter trycker du på färgen (ett + visas). Tryck sedan på den igen (en bockmarkering visas).

  Touch Bar med reglage för nyans, mättnad och ljusstyrka för färgtypen HSB. Längst till vänster finns knappen för att visa alla profiler, Till höger finns knappen för att spara en anpassad färg.
 • Göm färger eller färgvärdena: Tryck på stängningsknappen på Touch Bar.

Funktionstangenter

Du använder funktionstangenterna (F1–F12) för många av kortkommandona i macOS. Om du till exempel har aktiverat Dashboard kan du visa den genom att trycka på F12. Funktionstangenterna visas i Touch Bar.

 • Använd funktionstangenterna: Håll Fn-tangenten på tangentbordet nedtryckt (om alternativet Tryck på Fn-tangenten i inställningspanelen Tangentbord är inställt på att visa funktionstangenter) och tryck sedan på en funktionstangent i Touch Bar.

  Funktionstangenter i Touch Bar.

  Om en specialtangent, till exempel alternativ- eller kommandotangenten, används i ett kortkommando håller du ned både Fn-tangenten och specialtangenten. Om du till exempel vill använda kontroll-F3 för att öppna Dock håller du ned Fn- och kontrolltangenterna samtidigt när du trycker på F3 i Touch Bar.

Anpassa Touch Bar

I vissa program kan du anpassa Touch Bar så att det innehåller knapparna du behöver för att utföra dina favoritåtgärder i det programmet. Du kan också ändra vilka knappar som visas på Control Strip.

 1. Välj Innehåll > Anpassa Touch Bar i ett program.

 2. Lägg till, ändra ordning på eller ta bort knappar i Touch Bar.

  Du växlar mellan att ändra knappar för det aktuella programmet och för Control Strip genom att helt enkelt trycka på Touch Bar. (Det går inte att anpassa knappar för alla program.)

  • Lägg till knappar: Använd styrplattan eller musen till att dra en knapp från skärmen till Touch Bar. Knapparna i Touch Bar vickar lite.

  • Ordna om knappar: Använd fingret till att dra en knapp på Touch Bar.

  • Ta bort knappar: Använd styrplattan eller musen till att dra en knapp från Touch Bar till skärmen.

 3. När du är klar klickar du på Klar på skärmen, eller så trycker du på Klar på Touch Bar.

Du kan också anpassa Control Strip i Systeminställningar. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord, klicka på Tangentbord och sedan på Anpassa Control Strip.

Öppna inställningspanelen Tangentbord åt mig

Ställa in alternativ för Touch Bar

Du kan ställa in alternativ som ändrar vad som visas i Touch Bar. Istället för att t.ex. visa programknappar och hopfällda Control Strip kan du välja att Touch Bar bara ska visa utvidgade Control Strip eller bara programknappar. Du kan också ändra vad som händer när du trycker på Fn-tangenten på tangentbordet.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Tangentbord.

  Öppna inställningspanelen Tangentbord åt mig

 2. Ange alternativ.

  • Touch Bar visar: Klicka på popupmenyn och välj ett alternativ (programreglage med Control Strip, utökad Control Strip eller programreglage).

  • Tryck på Fn-tangenten för att: Klicka på popupmenyn och välja ett alternativ (utöka Control Strip, visa programreglage, visa Control Strip eller visa tangenterna F1, F2 osv.).

   Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vad du har ställt in för alternativet Touch Bar visar.

Om du alltid vill att funktionstangenterna (F1, F2 osv.) ska visas i Touch Bar för vissa program väljer du Apple-menyn > Systeminställningar och klickar på Tangentbord. Klicka på Kortkommandon, markera Funktionstangenter i listan till vänster och lägg sedan till programmen till höger.

Öppna panelen Kortkommandon åt mig