macOS High Sierra

Zooma in på Touch Bar

Om du har svårt att se objekt i Touch Bar kan du aktivera Touch Bar-zoomning så att en större version av Touch Bar visas på skärmen.

Inzoomad Touch Bar visas längs med nederkanten av skärmen och cirkeln ovanför en knapp ändras när knappen markeras.
  • Aktivera eller avaktivera Touch Bar-zoomning: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Hjälpmedel. Klicka på Zooma och markera Aktivera Touch Bar-zoomning. Stäng av funktionen genom att avmarkera kryssrutan.

    Öppna panelen Zooma åt mig

  • Visa inzoomad Touch Bar på skärmen: Håll ett finger på Touch Bar. Om du bara trycker i Touch Bar visas inte den inzoomade versionen på skärmen. Du måste hålla ett finger på Touch Bar.

  • Öka eller minska inzoomningen: Håll ned kommandotangenten på tangentbordet medan du nyper ihop eller drar isär två fingrar på Touch Bar.

  • Markera och aktivera ett objekt: Dra fingret på Touch Bar tills cirkeln på skärmen är placerad ovanpå objektet du vill markera och håll kvar fingret där tills cirkeln byter färg (vilket innebär att objektet har markerats). Aktivera sedan objektet genom att lyfta upp fingret.

    Du kan också göra en delad tryckning på ett objekt. Håll med ett finger på ett objekt du vill markera och aktivera sedan objektet genom att trycka någonstans på Touch Bar med ett annat finger. Du behöver inte vänta tills cirkeln har ändrat färg.

Touch Bar-zoomning fungerar inte när du använder VoiceOver.