En exempelvy med uppgiftsdetaljer – heltal – för en matematiklektion som visar detaljerade förloppsdata för aktiviteten, inklusive procent som slutförts, genomsnittlig tid och normaliserad poäng för lektionen. Alla aktiviteter indikerar att 28 elever inte har slutfört aktiviteterna, du har fem aktiviteter att granska och en elev har ännu inte gjort om arbetet. Använd elevdata för att hjälpa dig att hitta elever som kan ligga efter.

Visa förloppsdata för klasser och elever

Tilldela uppgiftsaktiviteter i appar som tillhandahåller elevförlopp, och använd sedan vyerna uppgiftsinformation, klassförlopp och elevförlopp för att se hur det går för eleverna.

Visa förlopp för klasser, uppgifter och elever i Skolarbete

Ett exempel på en elevs samarbetsfil – Leong Kevin – Sannolikhetslektion 3 – visar appen iWork Numbers Dela-knappalternativ.

Dela filer och samarbeta med elever

Dela filer med enskilda elever eller en hel klass och samarbeta med eleverna i uppgiftsaktiviteter.

Lägg till aktiviteter i Skolarbete

Ett exempel på en klassvy – Math – som visar fyra uppgifter i vyn Förfallen, två i Förfaller idag och två i Förfaller snart. Förutom vyn Senaste innehåller sidofältet Skolarbete fyra klasser (litteratur, matematik, vetenskap och teknik), Mitt bibliotek med utkast, favoriter och importer samt klassarkivets historik för Musik (2020) och Township Schools.

Se alla dina klasser och uppgifter snabbt

Använd sidofältet i Skolarbete för att se alla dina klasser samt dina senaste, utkast- och favorituppgifter. Om du har tagit bort klasser i Skolarbete kan du även se dem i Uppgifter i klassarkiven i [din organisation].

Om klasser, uppgifter och elever i Skolarbete

Klicka på innehållsförteckningen högst upp på sidan om du vill bläddra i användarhandboken för Skolarbete.

Du kan få hjälp på Supportsidan för utbildning.

Var detta till hjälp?
Högsta antal tecken: 250
Högsta antal tecken är 250.
Tack för din feedback.