macOS High Sierra

Kortkommandon och andra genvägar i Safari

Här är kortkommandon som du kan använda, förutom de som visas i menyerna i Safari.

Öppna Safari åt mig

Webbsidor

Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger

Tryck på piltangenterna

Rulla i större steg

Tryck på alternativtangenten samtidigt som du trycker på en piltangent.

Rulla nedåt en skärmbild

Page Down

Mellanslagstangenten

Rulla uppåt en skärmbild

Page Up

Skift-mellanslag

Rulla till sidans övre vänstra hörn eller nedre vänstra hörn

Kommando-uppåtpil eller Home

Kommando-nedåtpil eller End

Markera nästa objekt på en webbsida

Tabb markerar nästa textfält eller popupmeny. Tabb markerar även knappar och andra reglage om Alla reglage är valt i panelen Kortkommandon i Systeminställningar.

Alternativ-tabb markerar samma objekt som tabb samt alla andra klickbara objekt.

Växla beteendet mellan tabb och alternativ-tabb genom att markera Tryck på tabb när du vill markera olika objekt på en webbsida i panelen Avancerat under Safari-inställningarna.

Visa alla flikar

Kommando-Å

Öppna en sida i en ny flik

Kommando-klicka på en länk

Kommando-klicka på ett bokmärke

Kommando-returtangenten efter att du har skrivit i det smarta sökfältet.

Öppna en sida i en ny flik och gör den fliken till den aktiva fliken

Skift-kommando-klicka på en länk

Skift-kommando-klicka på ett bokmärke

Skift-kommando-returtangenten efter att du har skrivit i det smarta sökfältet.

Gör nästa flik till den aktiva fliken

Kontroll-tabb eller skift-kommando-Ö

Gör föregående flik till den aktiva fliken

Kontroll-skift-tabb eller skift-kommando-Ä

Välj en av de första nio flikarna

Kommando-1 till kommando-9

Stäng alla flikar utom en

Alternativ-klicka på stängningsknappen på den flik som du vill lämna öppen

Öppna senast stängda flik eller fönster igen

Skift-kommando-T

Visa en lista med de senast besökta sidorna ordnade efter namn

Tryck på föregående- eller nästaknappen tills listan visas

Visa en lista med de senast besökta sidorna ordnade efter webbadressen (URL)

Tryck ned alternativ och håll ned föregående- eller nästaknappen tills listan visas

Gå till din startsida

Kommando-Home-tangenten

Återställ den aktuella webbsidesadressen i det smarta sökfältet

Esc

Stäng läsaren

Esc

Lämna helskärmsläget

Esc

Hämta en länkad fil

Alternativ-klicka på länken till filen

Öppna en hämtad fil

Dubbelklicka på filen i listan med hämtade filer

Zooma in på innehåll på webbplatser

Tryck på kommando-plustecken (+) eller kommando-minustecken (–).

Zooma in på text på webbplatser

Håll ned alternativtangenten och välj Innehåll > Öka textstorleken eller Innehåll > Minska textstorleken

Läslista

Visa eller gömma sidofältet Läslista

Kontroll-kommando-2

Lägg till den aktuella sidan

Skift-kommando-D

Lägg till en länkad sida

Skift-klicka på länken till filen

Ta bort en sida

Kontroll-klicka på sidsammanfattningen i sidofältet och välj Ta bort objekt.

Du kan även svepa åt vänster över sidsammanfattningen och klicka på Ta bort. Du kan även svepa längst till vänster tills sammanfattningen av sidan försvinner.

Bokmärken

Lägg till ett bokmärke i favoritfältet

Klicka i det smarta sökfältet för att visa sidans fullständiga adress och symbol, och dra sedan symbolen till favoritfältet

Öppna alla bokmärken som finns i en mapp i favoritfältet

Kommando-klicka på mappen i bokmärkesfältet

Flytta ett bokmärke på favoritfältet

Dra bokmärket åt vänster eller höger

Ta bort ett bokmärke från favoritfältet

Dra bort bokmärket från favoritfältet

Bokmärkessidofältet och bokmärkesvyn

Visa eller gömma sidofältet Bokmärken

Kontroll-kommando-1

Markera bokmärken och mappar i sidofältet

Kommando-klicka på varje bokmärke och mapp

Utöka markeringen genom att skift-klicka

Markera nästa bokmärke eller mapp

Uppåt- eller nedåtpil

Öppna det markerade bokmärket

Mellanslagstangenten

Öppna den markerade mappen

Mellanslag eller högerpil

Stäng den markerade mappen

Mellanslag eller vänsterpil

Ändra namn eller adress för ett bokmärke

Markera bokmärket och tryck på returtangenten

Du kan också klicka hårt på bokmärket

Avbryt redigeringen av namnet på ett bokmärke i sidofältet

Esc

Sluta redigera ett bokmärkesnamn

Retur

Skapa en mapp som innehåller de markerade bokmärkena och mapparna i bokmärkesvyn

Alternativ-klicka på knappen Ny mapp nära det övre högra hörnet

Radera ett bokmärke

Markera bokmärket och tryck på backstegstangenten