macOS High Sierra

Skapa kortkommandon för program

Du kan skapa dina egna kortkommandon för menykommandon i alla macOS-program, även Finder. Det här kan vara bra om ett globalt kortkommando, som fungerar likadant med de flesta program, hamnar i konflikt med ett kortkommando i ett visst program. I sådana fall kan du skapa en ny tangentkombination.

Du kan bara skapa kortkommandon för befintliga menykommandon. Det går inte att skapa kortkommandon för allmänna åtgärder som att öppna ett program.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Kortkommandon.

  Öppna panelen Kortkommandon åt mig

 2. Markera Programkortkommandon till vänster, klicka på lägg till-knappen , klicka på popupmenyn Program och välj ett visst program eller Alla program.

  Till exempel väljer du Textredigerare om du vill ställa in ett kortkommando för ett kommando i Textredigerare. Om ett program inte finns med i listan väljer du Annat och letar rätt på programmet i dialogrutan Öppna. I vissa program går det inte att ställa in kortkommandon.

  Välj Alla program om du vill ställa in ett kortkommando för ett menykommando som förekommer i flera program.

 3. Skriv in det menykommando som du vill skapa ett kortkommando för i menytitelfältet precis som kommandot visas i programmet, inklusive tecknet > (skriv in ->), ellipser (skriv in tre punkter utan mellanslag eller tryck på alternativ-.) eller andra skiljetecken.

  Om du till exempel vill ställa in ett kortkommando för det förvalda ligaturkommandot i Textredigerare skriver du in Format->Typsnitt->Ligaturer->Använd förval. Om du vill ställa in ett kortkommando för kommandot Exportera som PDF skriver du in Arkiv->Exportera som PDF… i fältet.

 4. Klicka i fältet Kortkommandon och tryck in tangentkombinationen som du vill använda som kortkommando. Klicka sedan på Lägg till.

  Tryck till exempel på tangenterna kontroll, alternativ och Z samtidigt. Du kan bara använda en tangent en gång i en tangentkombination.

Om du skapar ett kortkommando som redan används till ett annat kommando eller ett annat program kommer det nya kortkommandot inte att fungera. I detta fall måste du ändra antingen det nya eller det andra kortkommandot. Ändra ett kortkommando genom att markera det, klicka på tangentkombinationen och sedan trycka en ny tangentkombination.

Ta bort ett kortkommando som du skapat genom att markera kortkommandot och sedan klicka på ta knappen .