macOS High Sierra

Öppna ett program genom att förbigå säkerhetsinställningarna

Du kan öppna ett program som inte är tillåtet att öppna genom att manuellt åsidosätta inställningarna i inställningspanelen Säkerhet och integritet.

  1. Leta reda på programmet du vill öppna i Finder.

    De flesta program finns i mappen Program.

  2. Kontroll-klicka på programsymbolen och välj Öppna från kontextmenyn.

  3. Klicka på Öppna.

    Programmet sparas som ett undantag till säkerhetsinställningarna, och du kan öppna det i framtiden genom att dubbelklicka på det precis som med auktoriserade program.

Läs mer om att skydda datorn från skadlig programvara i Skydda datorn från skadlig programvara.