macOS High Sierra

Bekanta dig med skrivbordet

Överst på skärmen finns menyraden. Längst ned skärmen finns Dock. Mellan dem finns något som kallas skrivbordet.

Ett exempel på ett skrivbord.

Menyraden

Menyraden innehåller Apple-menyn, programmenyer, statusmenyer, och symbolerna för Spotlight , Siri och Notiscenter . Mer information finns i Vad finns i menyraden?.

Skrivbord

Datorskrivbordet täcker större delen av skärmen och det är där du kommer att arbeta mest. Du kan ha filer till hands på skrivbordet och ordna dem när som helst. Om du vill anpassa skrivbordet läser du Anpassa utseendet på skrivbordet.

När du öppnar ett program visas programmets fönster på skrivbordet. Mer information finns i Hantera fönster på skrivbordet. Om skrivbordet blir överhopat med öppna fönster kan du skapa ytterligare arbetsområden i form av skrivbord, eller Spaces, och arbeta i flera Spaces-fönster.

Dock

Använd Dock till att snabbt komma åt program, dokument och mappar. Du öppnar objekt från Dock genom att klicka på dem. Om du t.ex. vill öppna Finder klickar du på symbolen för Finder (det leende ansiktet). Läs mer om Finder i Visa filer i Finder.

Det är lätt att starta program som inte finns i Dock genom att använda Launchpad – klicka bara på Launchpad-symbolen i Dock.