macOS High Sierra

Om du loggar ut från iCloud

Om du loggar ut från iCloud i inställningspanelen iCloud tas dina dokument och data som lagras i iCloud bort från datorn. Dina bokmärken och läslistan finns kvar i Safari, men listan iCloud-flikar med webbsidor som är öppna på dina andra enheter är inte längre tillgänglig.

Du får en fråga om du vill behålla exemplar på datorn av dokument som lagras i iCloud Drive och data som lagras på iCloud av Kontakter, Kalender och Påminnelser. Om du behåller kopior kan iCloud inte uppdatera dem med ändringar du gör på andra enheter.

Du får också frågan om du vill hämta eller ta bort bilder och videor som inte hämtats helt från iCloud-bildbibliotek till din Mac. När du loggar ut från iCloud i iCloud-inställningarna uppdateras inte längre hämtade bilder och videor med de ändringar du gör på andra enheter. Om du har bilder i Min bildström som inte har importerats till datorn visas de inte längre där.

Kopiera iCloud-dokument och data innan du loggar ut

Innan du loggar ut från iCloud kan du välja ut och kopiera eller arkivera iCloud-dokument och data till datorn.

De dokument och data du kopierar till datorn uppdateras inte med de ändringar du gör på andra enheter.

När du har loggat ut från iCloud på datorn kan du fortfarande komma åt dina dokument, data, bilder och videor på iCloud från andra enheter du ställt in för iCloud och på iCloud.com.

Om du loggar in till iCloud igen på datorn visas dina iCloud-dokument och data på datorn igen. Bilder och videor du ännu inte hämtat från iCloud-bildbibliotek visas också på din Mac.