macOS High Sierra

Använda hjälpmedelsfunktioner

Hjälpmedelsfunktionerna följer med datorn som standard. Vare sig du har problem med synen, hörseln eller har ett rörelsehinder finns det en mängd funktioner i macOS som hjälper dig att arbeta på alternativa sätt – och göra datorn ännu enklare att använda.

Använda den inbyggda skärmläsaren VoiceOver

VoiceOver är den inbyggda skärmläsaren som med tal beskriver vad som visas på skärmen och läser upp text i dokument, webbsidor och fönster. Med VoiceOver kan du styra datorn med tangentbordet eller styrplattegester. Du kan också ansluta en uppdateringsbar punktskriftsdisplay och använda den med VoiceOver.

 • Slå på eller stäng av VoiceOver genom att trycka på kommando-F5. Om det finns en Touch Bar på datorn kan du också hålla kommandotangenten nedtryckt och trycka snabbt tre gånger på Touch ID.

 • Anpassa VoiceOver med VoiceOver-verktyg genom att trycka på kontroll-alternativ-F8 (när VoiceOver är på).

  Öppna VoiceOver-verktyg åt mig

 • Du kan lära dig att använda VoiceOver genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel, klicka på VoiceOver och sedan klicka på Öppna VoiceOver-träning.

  Öppna panelen VoiceOver åt mig

Om du vill få hjälp med VoiceOver väljer du Hjälp > VoiceOver Hjälp när VoiceOver-verktyg är öppet.

Zooma in på skärmen

Om objekt på skärmen är för små kan du zooma in så att innehållet blir större och lättare att se. Du kan zooma in hela skärmen eller en del av skärmen.

 • Du ställer in zoominställningar genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Zooma.

  Öppna panelen Zooma åt mig

Minska rörelser på skärmen

Om rörelser på skärmen är ett problem kan du ställa in så att rörelserna minskar när du använder vissa funktioner som Spaces, Notiscenter eller Dock.

 • Om du vill ställa in alternativet som minskar rörelser väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Hjälpmedel och sedan på Bildskärm.

  Öppna panelen Bildskärm åt mig

Använda ett fysiskt tangentbord eller ett tangentbord på skärmen

Om du vill göra det enklare att trycka på tangenter på ett fysiskt tangentbord kan du aktivera flertangentlås och tröga tangenter. Du kan också använda hjälpmedelstangentbordet på skärmen till att navigera i macOS och använda avancerade skrivfunktioner (som skrivförslag), och inte använda något fysiskt tangentbord alls.

Flytta pekaren med tangentbordet

Om du har svårt att använda en mus kan du slå på mustangenter och sedan använda tangentbordet eller ett numeriska tangentbord till att flytta muspekaren och trycka på musknappen.

 • Du ställer in det alternativet genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Mus och styrplatta.

  Öppna panelen Mus och styrplatta

Använda dikteringskommandon och talsyntes

Ändra tangentbordets, musens och styrplattans funktioner

Du kan ställa in flera olika alternativ och på så sätt anpassa hur tangentbordet, musen och styrplattan fungerar. Du kan till exempel ändra hur snabbt pekaren ska röra sig över skärmen när du rör fingret över styrplattan.

Styra datorn med assisterande enheter

 • Med reglagestyrning kan du använda ett eller flera anpassningsbara tillbehör till att skriva text, arbeta med objekt på skärmen och styra datorn. Reglagestyrning går igenom en panel eller ett användargränssnitt tills ett reglage används till att välja ett objekt eller utföra en åtgärd.

  Använda Reglagestyrning

 • När du använder hjälpmedelstangentbordet kan du använda fördröjningsstyrning med en spårningsenhet till att styra pekaren, vilket gör det enklare att skriva text, arbeta med objekt på skärmen och styra datorn. Med fördröjningsstyrning kan du utföra en musåtgärd genom att hålla pekaren stilla på ett reglage under en angiven tidslängd.

  Styra pekaren med fördröjningsstyrning

Du kan enkelt, direkt i menyraden, kontrollera vilka hjälpmedelsfunktioner som är aktiverade: Markera bara kryssrutan längst ned på inställningspanelen Hjälpmedel så visas hjälpmedelsstatusen i menyraden.

Aktivera och avaktivera alternativ snabbt på kontextmenypanelen Hjälpmedelsalternativ. Om du vill markera de alternativ du vill ha med i panelen väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Hjälpmedel och sedan på Allmänt.

Öppna panelen Allmänt åt mig

I en del program kan du låta datorn läsa upp text genom att välja Redigera > Tal > Börja tala. Den här funktionaliteten kanske inte finns tillgänglig för alla språk.