macOS High Sierra

Återskapa hela systemet

Om du säkerhetskopierar datorn med Time Machine kan du återskapa systemet om systemet eller startskivan skadats.

Viktigt: Använd Time Machine-säkerhetskopian till att återskapa systemet på den dator som är källan till säkerhetskopian. Överför informationen till en ny dator med Flyttassistent.

Om du återskapar systemet på grund av problem med startskivan måste du först reparera eller byta ut hårddisken innan du följer de här anvisningarna.

 1. Skriv ut dessa anvisningar.

  Klicka på delningsknappen i hjälpfönstret och välj sedan Skriv ut.

 2. Kontrollera att hårddisken för Time Machine-säkerhetskopiering är ansluten och påslagen. Om hårddisken finns i ett nätverk kontrollerar du att datorn finns i samma nätverk.

 3. Välj Apple-menyn > Starta om. När datorn har startat om (vissa Mac-datorer spelar upp ett startljud) håller du ned tangenterna kommando-R tills Apple-logotypen visas. Släpp sedan tangenterna.

 4. Välj ”Återskapa från en Time Machine-säkerhetskopia” och klicka sedan på Fortsätt.

 5. Gör något av följande:

  • Säkerhetskopia på en extern skiva: Markera den och klicka sedan på Fortsätt.

  • Time Capsule: Välj ditt AirPort-nätverk från AirPort-menyn till höger i menyraden. Markera Time Capsule och klicka sedan på Anslut till fjärrskiva.

  • Säkerhetskopia på en nätverkshårddisk: Markera den och klicka sedan på ”Anslut till fjärrskiva”. Du kan också klicka på Annan server och sedan ange URL:en till nätverkshårddisken.

 6. Om det behövs anger du det namn och lösenord du använder till att ansluta till hårddisken för säkerhetskopiering. Klicka sedan på Fortsätt.

 7. Välj datum och tid för den säkerhetskopia du vill återskapa och följ sedan anvisningarna på skärmen.

När du har återskapat systemet kanske Time Machine utför en fullständig säkerhetskopiering vid nästa schemalagda säkerhetskopiering. Det är normalt. Time Machine återgår till att endast säkerhetskopiera ändringar när den fullständiga säkerhetskopieringen är klar.