macOS High Sierra

Återskapa objekt som säkerhetskopierats med Time Machine

Om du använder Time Machine till att säkerhetskopiera datorn kan du enkelt återskapa objekt du förlorat eller äldre versioner av filer.

Du kan använda Time Machine från många program. Om iCloud Drive är på kan du återskapa äldre versioner av dokument i iCloud.

 1. Öppna ett fönster för det objekt som ska återskapas. Återskapa ett dokument på iCloud genom att öppna programmet som skapade dokumentet, välja Arkiv > Öppna och klicka på iCloud Drive (i avsnittet Favoriter i sidofältet i Finder).

  Återskapa till exempel en fil som du raderat av misstag från mappen Dokument genom att öppna mappen Dokument. Om du vill återskapa ett brev öppnar du inkorgen i Mail.

  Om du saknar ett dokument från skrivbordet behöver du inte öppna något fönster.

 2. Använd Launchpad till att visa och starta program och öppna Time Machine. Ett meddelande kan visas medan datorn ansluter till hårddisken för säkerhetskopiering.

  Du kan även öppna Time Machine genom att klicka på Time Machine-symbolen i menyraden och sedan välja Gå in i Time Machine. Om Time Machine-menyn inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Time Machine och markerar Visa Time Machine i menyraden.

  Öppna inställningspanelen Time Machine åt mig

 3. Du kan bläddra bland lokala ögonblicksbilder och säkerhetskopior med hjälp av pilarna och tidslinjen.

  Grå gradstreck på tidslinjen över säkerhetskopieringar. Den röda bockmarkeringen visar vilken säkerhetskopia du bläddrar i.

  Om du ser ett pulserande ljust till halvmörkt gradstreck representerar det en säkerhetskopia som fortfarande läses in eller en kontroll av skivan med säkerhetskopior.

 4. Markera ett eller flera objekt som du vill återskapa (dessa kan innehålla mappar eller hela skivor) och klicka på Återskapa.

  Återskapade objekt återgår till sina ursprungliga platser. Om till exempel objektet fanns i mappen Dokument återskapas det i mappen Dokument.

I många program kan du använda Time Machine i ett enskilt dokument, så att du kan granska och läsa tidigare versioner, och hitta den version som du vill använda. Mer information finns i Visa och återskapa tidigare versioner av dokument.