macOS High Sierra

Finder-inställningar

Gör inställningar för Finder-fönster, filnamnstillägg och papperskorgen i Finder-inställningarna.

Du visar Finder-inställningarna genom att klicka på symbolen för Finder i Dock och sedan välja Finder > Inställningar.

En blå pil pekar på symbolen för Finder till vänster i Dock.

Allmänt

Visa dessa objekt på skrivbordet

Markera de objekt som ska visas på skrivbordet.

Nya Finder-fönster visar

Välj vilken mapp som ska visas när du öppnar ett nytt Finder-fönster.

Öppna mappar i flikar istället för i nya fönster

Välj vad som ska hända när du håller ned kommandotangenten och dubbelklickar på en mapp.

 • Om markerad: Mappar öppnas i flikar.

 • Om ej markerad: Mappar öppnas i fönster.

Taggar

Visa dessa taggar i sidofältet

Anpassa taggarna som visas i Finder-sidofältet.

 • Visa en tagg i sidofältet: Markera kryssrutan till höger om taggen.

 • Ändra färg på en tagg: Klicka på färgen bredvid taggen och välj en ny färg.

 • Ändra namn på en tagg: Klicka på taggen, klicka på det aktuella namnet och skriv ett nytt namn.

 • Skapa en ny tagg: Klicka på lägg till-knappen .

 • Radera en tagg: Markera taggen och klicka på ta bort-knappen .

Favorittaggar

Anpassa vilka taggar som ska visas i kontextmenyn när du kontroll-klickar på en fil.

 • Lägga till en tagg: Markera den i listan över avsnittet Favorittaggar och dra den sedan över taggen som den ska ersätta. Du kan ha upp till sju taggar i kontextmenyn.

 • Ta bort en tagg: Dra ut den från avsnittet Favorittaggar tills du ser ta bort-symbolen .

Läs mer om taggar i Använda taggar till att ordna filer.

Sidofält

Visa dessa objekt i sidofältet

Välj de objekt du vill ska visas i sidofältet i Finder-sidofältet.

Objekten visas också i dialogrutorna Öppna och Spara.

Avancerat

Visa alla filnamnstillägg

Ett filnamnstillägg – punkten som följs av några bokstäver eller ord i slutet på vissa filnamn (t.ex. .jpg) – anger vilken typ en fil är. Det här alternativet påverkar de flesta filnamn, men inte alla.

 • Om markerad: Alla filnamnstillägg visas, även för filer där Göm tillägg är markerat.

 • Om ej markerad: Filnamnstillägg visas eller göms beroende på deras enskilda inställningar för Göm tillägg.

Visa varningsmeddelande innan filtillägg ändras

Visa en varning om du av misstag försöker ändra ett tillägg. Som regel ska du undvika att ändra filnamnstilläggen.

Varna innan papperskorgen töms

Visa en varning så att du inte råkar radera objekt i papperskorgen av misstag.

Ta bort objekt från papperskorgen efter 30 dagar

Ta bort objekt permanent 30 dagar efter att de flyttas till papperskorgen.

Behåll mappar överst vid sortering efter namn

Listar först mappar och sedan filer i bokstavsordning när de ordnas efter namn.

Vid sökning

Välj vad som du vill söka i som förval med sökfältet i Finder-fönster. Du kan söka i hela datorn, i den öppna mappen, eller det omfång du angav förra gången du sökte i ett Finder-fönster.

Läs mer om att anpassa Finder-fönster i Anpassa verktygsfältet och sidofältet i Finder.