macOS High Sierra

Ange proxyserverinställningar

Om datorn är ansluten till ett lokalt nätverk som skyddas med en brandvägg, kan du behöva ange proxyservrar eller välja FTP-passivt läge (PASV) för att kunna ansluta till vissa webbplatser. En proxyserver är en dator i ett lokalt nätverk som fungerar som mellanhand mellan en datoranvändare och internet så att nätverket kan garantera säkerhet, administrativ kontroll och cache-tjänst.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Nätverk.

  Öppna nätverksinställningarna åt mig

 2. Välj den nätverkstjänst du använder i listan, t.ex. Ethernet eller Wi-Fi.

 3. Klicka på Avancerat och sedan på Proxyservrar.

 4. Om du konfigurerar dina proxyserverinställningar automatiskt väljer du Upptäck proxy automatiskt för att automatiskt hitta proxyservrar, eller Automatisk proxykonfiguration om du använder en automatisk proxykonfigurationsfil (PAC). Om du väljer Automatisk proxykonfiguration anger du adressen till PAC-filen i URL-fältet. Kolla med nätverksadministratören om du behöver mer information.

 5. Om du konfigurerar proxyinställningarna manuellt gör du följande:

  • Välj en proxyserver, t. ex. FTP-proxy, och skriv in dess adress och portnummer i fälten till höger.

  • Välj kryssrutan ”Proxyserver kräver lösenord” om proxyservern är skyddat med lösenord. Ange ditt kontonamn och lösenord i fälten Användarnamn och Lösenord.

Du kan också välja att förbigå proxyinställningar för specifika datorer på internet (värdar) och segment av internet (domäner) genom att lägga till adressen till värden eller domänen i fältet Förbigå proxyinställningarna för dessa värdar och domäner. Det kan vara praktiskt om du vill vara säker på att du får information direkt från värden eller domänen och inte information som ligger i cacheminnet i proxyservern.

Om du vill förbigå en enda domän anger du domännamnet, till exempel apple.com.

Om du vill förbigå alla webbplatser i en domän använder du en asterisk framför domännamnet, till exempel *apple.com.

Om du vill förbigå en specifik del av en domän specificerar du varje del, till exempel store.apple.com.