macOS High Sierra

Kontrollera stavning och grammatik

I många macOS-program kontrolleras stavningen medan du skriver, och misstag rättas automatiskt. Du kan stänga av de här funktionerna och använda andra alternativ när du skriver e-post, meddelanden och dokument.

Använda automatisk rättning

När stavningen kontrolleras stryks felstavade ord under med rött och förslag på stavningar visas.

 • Så här accepterar du förslagen: Om det bara finns ett förslag fortsätter du att skriva så rättas ordet automatiskt. Om två eller fler förslag visas väljer du ett.

 • Så här ignorerar du förslag: Tryck på escapetangenten och fortsätt sedan att skriva.

 • Så här ångrar du automatiska rättningar: Ett ord som rättats automatiskt stryks under med blått en kort stund. Om du vill återgå till den ursprungliga stavningen placerar du insättningspunkten efter ordet. Då visas den ursprungliga stavningen och du kan välja den. Du kan också visa den ursprungliga stavningen och sedan välja den genom att kontroll-klicka på ordet.

Obs! Om du vill att det första ordet i en mening och egennamn (som Kalifornien eller Tim) automatiskt ska inledas med en versal medan du skriver markerar du kryssrutan Använd automatiskt inledande versal i ord i panelen Text i inställningspanelen Tangentbord.

Stänga av automatisk rättning

 • För ett visst program: Välj Redigera > Stavning och grammatik > Rätta stavning automatiskt i programmet (alternativet är avstängt när det inte finns någon bock).

 • För alla program: Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Text. Avmarkera kryssrutan Rätta stavning automatiskt.

  Öppna panelen Text åt mig

Kontrollera stavning och grammatik

 • Så här kontrollerar du stavningen: Välj Redigera > Stavning och grammatik > Kontrollera dokument nu. Det första felet markeras. Tryck på kommando-semikolon (;) för att visa nästa fel. Kontroll-klicka på ett ord för att se förslag på stavning av ordet.

 • Så här kontrollerar du grammatiken: Välj Redigera > Stavning och grammatik > Kontrollera grammatik med stavning (en bock indikerar att alternativet är aktivt). Grammatikfel stryks under med en grön linje. Håll pekaren under ett understruket ord så visas en beskrivning av problemet.

 • Så här ignorerar du felstavningar: Kontroll-klicka på ordet och välj Ignorera stavningskontroll. Ordet ignoreras om det finns fler gånger i dokumentet (det markeras om det hittas i andra dokument).

 • Så här lägger du till ord i stavningsordlistan: Kontroll-klicka på ordet och välj Lägg till stavning. Ordet kommer inte att indikeras som felstavat i framtiden. Om du vill att ordet ska markeras som en felstavning igen kontroll-klickar du på det i ett dokument och väljer Glöm stavning.

Om du kontrollerar ett långt dokument kan det vara enklare att använda fönstret Stavning och grammatik. Välj Redigera > Stavning och grammatik > Visa stavning och grammatik.

Om menyn Redigera i ett program inte har något kommando för stavning eller grammatik kan du titta efter i inställningarna eller menyerna för att se om programmet har en egen funktion för stavningskontroll.