macOS High Sierra

Olika sätt att visa objekt i Finder-fönster

Det finns fyra olika sätt att visa objekt i ett Finder-fönster: som symboler, som en lista, i kolumner eller i vyn Cover Flow. Välj en vy genom att använda innehållsknapparna överst i Finder-fönstret:

Vyknapparna i ett Finder-fönster.

I de fyra vyerna finns det olika sätt att anpassa hur objekten ska visas.

Sortera objekt, ordna symboler och ändra storlek på kolumner

Dina inställningar för att sortera och ordna objekt i en mapp gäller tills du ändrar dem. Om du till exempel sorterar dokumentmappen efter tilläggsdatum så kommer den fortfarande att vara sorterad så nästa gång du öppnar den.

 • Sortera objekt: Välj Visa > Visa visningsalternativ i vilken vy som helst, klicka på popupmenyn Sortera efter och välj sedan sorteringsordning, t.ex. Ändringsdatum eller Namn. I listvy och vyn Cover Flow flyttar du pekaren till namnet på kolumnen som du vill sortera efter och klickar på namnet. Klicka på kolumnnamnet en gång till om du vill byta sorteringsordning.

 • Ordna objekt: Klicka på knappen för objektordning i valfri vy och välj ett alternativ som Skapelsedatum eller Storlek.

 • Behåll mappar högst upp: Om du ordnar efter namn kan du behålla mapparna (i bokstavsordning) högst upp i listan. Välj Finder > Inställningar, klicka på Avancerat och markera sedan kryssrutan Behåll mappar överst vid sortering efter namn.

 • Ordna symbolerna snyggt: Välj Innehåll > Ordna i symbolvyn.

 • Ändra storlek på kolumner: Dra i linjen mellan kolumnrubrikerna i listvyn, kolumnvyn och Cover Flow.

  Om du vill göra en kolumn bredare så att alla filnamn visas helt och hållet dubbelklickar du på kolumnavdelaren.

 • Visa eller göm kolumner: Kontroll-klicka i listvyn och i vyn Cover Flow på en valfri kolumn och visa alla kolumner som är tillgängliga. Välj ett kolumnnamn som du vill visa eller gömma (det finns en bock vid namnet på synliga kolumner).

Anpassa vyerna med symboler, lista, kolumner och Cover Flow ytterligare

Du kan anpassa varje vy så att den passar dig. Du kan till exempel ändra textstorleken på filnamn och, i vissa vyer, ändra storleken på filsymbolerna.

 1. Öppna ett Finder-fönster och markera mappen som ska ändras. Klicka därefter på en visningsknapp: Symboler, lista, kolumner eller Cover Flow.

 2. Välj Innehåll > Visa visningsalternativ och ställ in önskade alternativ.

  • Låt mappen alltid öppnas i denna vy: Markera kryssrutan Öppna alltid i.

  • Låt även undermappar öppnas i denna vy: Markera kryssrutan Bläddra i.

   Om en undermapp öppnas i en annan vy väljer du Innehåll > Visa visningsalternativ i fönstret för den undermappen och avmarkerar både Öppna alltid i och Bläddra i. Kryssrutorna måste vara markerade i huvudmappen och avmarkerade i undermappen.

  • Markera alternativ för symbolvyn: Ändra symbolstorlek, avstånd i rutnätet, textstorlek med mera.

   Ett fönster med alternativ för symbolvyn.
  • Markera alternativ för listvyn eller Cover Flow-vyn: Ändra symbolstorlek, textstorlek, kolumnerna som visas och annat. (Alternativen för listvyn och Cover Flow-vyn är likadana.)

   Ett fönster med alternativen för listvyn och Cover Flow-alternativ.
  • Markera alternativ för kolumnvyn: Ändra textstorleken och ange om symboler och en förhandsvisningskolumn ska visas eller inte. Alternativen du markerar visas i alla kolumner.

   Ett fönster med alternativ för kolumnvyn.
 3. Använd inställningarna för alla undermappar i Finder som använder denna vy genom att klicka på Använd som förval. Knappen Använd som förval visas inte i kolumnvyn.

  Om du till exempel ställer in alternativ för symbolvyn och klickar på Använd som förval så kommer alla mappar som använder symbolvyn att visas med samma alternativ.

Om du alltid vill visa mappen Bibliotek väljer du Gå > Hem för att öppna hemmappen, väljer Visa > Visa visningsalternativ och markerar sedan kryssrutan Visa biblioteksmapp.