macOS High Sierra

Om du inte kan öppna ett program

Du kanske inte har behörighet att öppna programmet, eller så kan programmet vara skadat eller inte installerat.

  • Om du inte är en administratör på datorn kanske administratören hindrar dig från att använda programmet. Kontakta datorns administratör.

  • Du kanske försöker öppna ett program som inte är registrerat hos Apple av en identifierad utvecklare. Om du vill kan du öppna ett program av en oidentifierad utvecklare.

  • Programmet kanske är skadat. Prova med att installera om det. Om du fortfarande inte kan öppna programmet kontaktar du programtillverkaren.

  • Om du nyligen har installerat en ny version av macOS kanske en del program behöver uppdateras eller installeras om innan de fungerar som de ska.