macOS High Sierra

Skriva på andra språk med inmatningskällor

Om du vill skriva på ett annat språk utan att ha ett tangentbord för språket kan du lägga till en inmatningskälla för språket och sedan växla till den när du vill använda den. Du kan skriva på alla språk som använder samma typ av skrift eller alfabet som aktuell inmatningskälla.

Lägga till inmatningskällor

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Inmatningskällor.

  Öppna panelen Inmatningskällor åt mig

 2. Klicka på lägg till-knappen , sök efter ett språk (som franska) eller en inmatningskälla (som styrplattehandskrift) och markera sedan ett eller flera alternativ.

 3. Klicka på Lägg till.

När du har lagt till en inmatningskälla markeras alternativet att visa inmatningsmenyn i menyraden automatiskt. Du kan snabbt växla inmatningskällor via inmatningsmenyn.

Växla mellan inmatningskällor

Gör något av följande om du vill växla mellan inmatningskällor:

 • Använd inmatningsmenyn: Klicka på inmatningsmenyn i menyraden och välj en inmatningskälla. Om en inmatningskälla är nedtonad betyder det att programmet inte stöder den.

 • Använd skiftlåstangenten: Tryck på skiftlåstangenten för att växla mellan en icke-latinsk inmatningskälla (som kinesiska eller koreanska) och en latinsk inmatningskälla (som franska eller engelska).

  Du måste markera alternativet Använd skiftlåset när du vill växla till och från i panelen Inmatningskällor för att använda den här metoden. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Inmatningskällor.

  Öppna panelen Inmatningskällor åt mig

 • Använda kortkommandon: Du kan även trycka på alternativ-kontroll-mellanslag för att välja nästa inmatningskälla i menyn, eller kontroll-mellanslag för att välja föregående källa för inmatning.

 • Använd Touch Bar: Om din Mac har en Touch Bar kan du anpassa Control Strip genom att lägga till knappen för inmatningskällor . Mer information finns i Anpassa Touch Bar.

När du lägger till inmatningskällor läggs de språken automatiskt till i listan över föredragna språk i inställningspanelen Språk och region och du kan ställa in att datorn ska använda ett av de språken.

När du väljer en inmatningskälla som skiljer sig från det tangentbord du har kommer tangenterna du ser och trycker ned på tangentbordet kanske inte vara samma tecken som de som visas på skärmen när du skriver. Vill du se vilka tangenter du ska trycka på använder du Tangentbordsvisare.

Tips: Om du snabbt vill visa tangentbordslayouten i inställningspanelen Inmatningskällor markerar du språket till vänster och trycker på skift-, kontroll-, alternativ- eller kommandotangenten. När du gör det ändras tangentbordsvyn till höger.