macOS High Sierra

Skapa och ta bort alias

Du kan göra det lättare att hitta en fil, mapp, skiva eller ett program genom att skapa ett alias för objektet och placera aliaset någonstans där du enkelt kan hitta det. När du öppnar aliaset öppnas originalobjektet.

Skapa ett alias

 • Markera objektet och välj sedan Arkiv > Skapa alias eller tryck på kommando-L.

  Du kan skapa så många alias du vill för ett objekt och sedan dra dem till andra mappar eller till skrivbordet.

 • Håll ned alternativ- och kommandotangenten medan du drar ursprungsobjektet till en annan mapp eller till skrivbordet för att skapa ett alias och flytta det i ett steg.

Lägga till ett alias i Finder-sidofältet eller i Dock

De objekt som visas i Finder-fönstrets sidofält och i Dock är alias. Symbolen för dokumentmappen är till exempel ett alias för mappen Dokument i din hemmapp. Du kan lägga till egna alias i sidofältet eller i Dock.

 • Lägg till ett alias till en mapp, ett program eller en skiva till Finder-sidofältet: Dra originalobjektet till avsnittet Favoriter.

 • Lägg till en fil, en mapp eller ett programalias i Dock: Dra originalobjektet till Dock.

  Dra filer och mappar till höger om Dock-avdelaren och program till vänster. Om du har flyttat Dock till sidan av skrivbordet drar du filer och mappar till området nedanför avdelaren och program till området ovanför.

Ta bort ett alias från Finder-sidofältet eller från Dock

 • Ta bort ett alias från sidofältet i Finder: Dra ut objektet från sidofältet i Finder tills ta bort-symbolen visas.

 • Ta bort ett alias från Dock: Dra ut objektet från Dock tills Ta bort visas.

  Om du tar bort ett objekt från sidofältet eller från Dock försvinner bara aliaset. Originalobjektet finns fortfarande kvar i datorn.

Hitta det ursprungliga objektet för ett alias

 • Markera aliaset och välj Arkiv > Visa original. Du kan också trycka på kommando-R.