macOS High Sierra

Använda iCloud-fildelning till att dela dokument med andra

Med iCloud-fildelning kan du dela alla typer av filer eller dokument i iCloud Drive med andra iCloud-användare. Du och de du bjuder in kan visa och till och med arbeta på dokumenten. De som får din inbjudan kan klicka på en länk så hämtas den delade filen från iCloud till någon av deras enheter. Alla ser samma delade dokumentet. Om du tillåter att andra gör ändringar kan de ändra och spara dokumentet, och uppdateringarna visas nästa gång du öppnar dokumentet på datorn.

Om du vill veta mer om iCloud Drive och hur du ställer in det på datorn läser du Vad är iCloud Drive? och Lagra mapparna Skrivbord och Dokument i iCloud Drive.

Dela dokument

 1. Om du vill dela ett dokument gör du något av följande:

  • Markera iCloud Drive i Finder, markera ett dokument och klicka på delningsknappen . Välj Lägg till personer.

   Tips: Om objektet finns på skrivbordet kontroll-klickar du på det. Välj Dela från kontextmenyn och sedan Lägg till personer.

  • I ett program som har stöd för iCloud-fildelning öppnar du ett dokument och klickar på delningsknappen . Välj Lägg till personer.

 2. Välj det program som du vill använda till att skicka inbjudan.

  Fönstret Lägg till personer visar program som du kan använda till att skapa inbjudningar och alternativen för delade dokument.

  Du kan använda Mail, Meddelanden, Facebook, Twitter och andra program till att skicka en inbjudan.

 3. Klicka på visningstriangeln bredvid Delningsalternativ och klicka på popupmenyn Dessa kan ansluta. Gör sedan något av följande:

  • Välj Endast personer du bjuder in om du bara vill att de du bjuder in ska få tillgång till dokumentet.

  • Välj Alla som har länken om du vill att alla som får länken ska få tillgång till dokument. Exempelvis så kan de du bjuder in dela länken vidare och ge andra som inte var med i den ursprungliga inbjudan tillgång till dokumentet.

 4. Klicka på popupmenyn Behörighet och gör något av följande:

  • Välj Kan göra ändringar om du vill tillåta andra att ändra dokumentet.

  • Välj Endast visning om du bara vill tillåta skrivskyddad tillgång.

 5. Klicka på Dela och lägga sedan till e-postadresserna för de personer du vill dela med.

När de du bjuder in får inbjudan kan de hämta den delade filen från iCloud till sina enheter. Om du tillåter det kan de ändra och spara dokumentet. Du ser uppdateringarna nästa gång du öppnar filen på datorn.

Tacka ja till en inbjudan och ändra ett dokument

När du hämtar ett dokument som du blivit inbjuden att dela blir den delade filen tillgänglig i iCloud Drive på datorn, i appen Filer (iOS 11 eller senare) eller appen iCloud Drive (iOS 10 eller tidigare) på din iOS-enhet, på iCloud.com och på en Windows-dator med iCloud för Windows.

Om du har behörighet att ändra dokumentet kan du öppna det med valfritt kompatibelt program och sedan göra ändringar och spara dem.

 1. Klicka på länken till det delade dokumentet i inbjudan.

  Logga in på iCloud med ditt Apple-ID och lösenord om det behövs.

 2. När filen öppnas i ett program på datorn gör du ändringarna och sparar dokumentet.

  Du kan också öppna filen senare med ett kompatibelt program och göra ändringar. Alla som delar dokumentet ser de senaste ändringarna nästa gång de öppnar filen.

Ändra delningsalternativen för ett dokument

Du kan ändra de delningsinställningar du valt efter att du har delat dokumentet.

 1. Markera dokumentet i iCloud Drive, eller öppna det i ett program som har stöd för iCloud-fildelning. Klicka på delningsknappen och välj Visa personer.

 2. Gör något av följande:

  • Dela ett dokument med fler personer: Klicka på knappen Lägg till personer och lägg sedan till e-postadresser för alla nya personer du vill skicka en inbjudan till.

  • Kopiera en länk till den delade filen och skicka den till någon annan: Klicka på visningstriangeln bredvid Delningsalternativ och klicka sedan på Kopiera länk. Du kan nu klistra in länken i ett e-brev eller i något annat program.

  • Ändra vem som kan hämta filen: Klicka på visningstriangeln bredvid Delningsalternativ och välj Endast personer du bjuder in om du bara vill att de du bjuder in ska få tillgång till dokumentet, eller Alla som har länken om du vill att alla som får länken ska få tillgång till dokument.

  • Ändra om det delade dokumentet kan ändras eller bara visas: Klicka på visningstriangeln bredvid Delningsalternativ och välj Kan göra ändringar om du vill tillåta andra att ändra dokumentet, eller Endast visning om du bara vill tillåta skrivskyddad tillgång.

  • Ändra delningsinställningarna för en enskild person: Håll pekaren på personens namn, klicka på och välj en inställning.

  • Sluta dela en fil med en enskild person: Håll pekaren på personens namn, klicka på och välj Ta bort åtkomst.

Sluta dela ett dokument

Du kan sluta dela filer med personer du har bjudit in.

Gör något av följande:

 • Sluta dela med alla: Markera dokumentet i iCloud Drive eller öppna det i ett program som har stöd för iCloud-fildelning. Klicka på delningsknappen och välj Visa personer. Klicka på visningstriangeln bredvid Delningsalternativ och klicka sedan på Sluta dela.

 • Sluta dela med en enskild person: Markera dokumentet i iCloud Drive eller öppna det i ett program som har stöd för iCloud-fildelning. Klicka på delningsknappen och välj Visa personer. Håll pekaren på personens namn, klicka på och välj Ta bort åtkomst.

Du kan också helt enkelt ta bort eller radera dokumentet från iCloud Drive när du inte vill att andra ska ha tillgång till det.