macOS High Sierra

Siri-inställningar

Använd Siri-inställningarna till att välja språk och röst, slå på och stänga av röstfeedback och hantera vilka program Siri kan lära sig från och komma med förslag i. Om du vill veta mer om Siri läser du Använda Siri på datorn.

Du öppnar inställningspanelen Siri genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Siri.

Öppna inställningspanelen Siri åt mig

Aktivera Prata med Siri

Använd Siri till att utföra vanliga åtgärder, få snabba svar med mera. Om du vill sluta använda Siri avmarkerar du kryssrutan. (Siri fortsätter att lära sig från och komma med förslag i program.)

Om du ber Siri göra något när kryssrutan inte är markerad blir du ombedd att aktivera Siri. Du måste vara ansluten till internet för att använda Siri.

Kortkommando

Det förvalda kortkommandot för att prata med Siri är att hålla ned kommandotangenten och mellanslagstangenten samtidigt.

Om du vill skapa ett eget kortkommando klickar du på popupmenyn och väljer Anpassa. Tryck sedan ned de tangenter som du vill använda. Du kan t.ex. trycka på alternativ-Z.

Mikrofoninmatning

Klicka på popupmenyn och välj en mikrofon. Om du väljer Automatiskt lyssnar datorn till den enhet som det är troligast att du använder.

Språk

Välj språk och dialekt som du vill använda när du pratar med Siri. Siri kommer att använda samma språk och dialekt till att prata med dig. Siri är inte tillgänglig på alla språk och regioner.

Siri-röst

Välj ett kön (och ibland dialekt) för Siri. Vissa språk kanske inte har något alternativt kön eller dialekt.

Röstfeedback

Slå på eller stäng av röstfeedback (talade svar) från Siri. Om du stänger av röstfeedback visas Siris svar i Siri-fönstret, men det läses inte upp.

Visa Siri i menyraden

Visa symbolen för Siri i menyraden – ett annat sätt att snabbt prata med Siri.

Siri-förslag och integritetsskydd

Välj de program som Siri kan lära sig från för att komma med förslag åt dig.

Klicka på Om Siri och integritetsskydd om du vill visa information om hur Siri skickar det du säger till Apple och använder personlig information som ditt namn, dina kontakter och andra data för att förstå dig bättre och kunna identifiera vad du säger.

Om du har svårt att prata eller om du inte vill att andra ska höra dina Siri-frågor kan du skriva dina frågor till Siri istället för att säga dem. Mer information finns i inställningspanelen Hjälpmedel för Siri.