macOS High Sierra

Använda Windows-tangenter på ett Mac-tangentbord

Ett Mac-tangentbord har många tangenter som fungerar på samma sätt som tangenter på ett Windows-tangentbord. Här är några av dem:

Windows-tangent

Mac-tangent

Användning

Forward delete

Fn-Delete

Raderar tecknet till höger. På bärbara Mac-datorer trycker du på Fn-backstegstangenten.

Alt

Alternativ

Används till specialtecken, t.ex. é.

Kontroll

Windows-tangent

Kommando

För åtgärder och kortkommandon. Exempel: Vanligtvis sparar du ett dokument eller en fil när du trycker ned kommandotangenten tillsammans med bokstaven S.

Home och End

Kommando-vänsterpil och kommando-högerpil

På Mac-datorer använder du kommando- och piltangenterna till att gå till början eller slutet av den aktuella raden, och Home- och End-tangenter till att gå till början eller slutet av det aktuella dokumentet.

Num Lock

Num Lock

Skift-clear

I vissa program anger tangentkombinationen om en siffra skrivs eller om pekaren flyttas när du trycker ned en tangent på det numeriska tangentbordet.

Scroll Lock

Kontroll-F14

(Du kanske måste hålla ned Fn-tangenten först)

I vissa program anger tangentkombinationen om pekaren flyttas eller om rullningsfunktionen aktiveras för ett fönster när du trycker ned piltangenterna.

Print Screen

Skift-kommando-3

Skift-kommando-4

En bild tas av skärmen. Med skift-kommando-3 tar du en bild av hela skärmen. Med skift-kommando-4 tar du en bild av den del av skärmen du markerar.

Om du trycker på alternativtangenten när du visar en meny visas gömda menyobjekt. I många program ändras t.ex. Arkiv > Stäng till Arkiv > Stäng alla om du trycker på alternativtangenten medan du visar Arkiv-menyn.