macOS High Sierra

Läsa böcker

Hämta böcker från iBooks Store och börja läsa.

Öppna iBooks åt mig

Alternativ i en öppen bok.

Hämta böcker som du har köpt på andra enheter

Om du köpt böcker från iBooks Store på andra enheter kan du visa de här böckerna på datorn.

Information om hur du hämtar fler böcker i iBooks Store finns i Handla i iBooks Store.

Öppna en bok och navigera bland sidorna

 1. Dubbelklicka på boken i biblioteket.

  Obs! Om boken har en iCloud-statussymbol i det övre högra hörnet dubbelklickar du på boken för att hämta den från iCloud.

 2. Gör något av följande:

  • Gå till nästa eller föregående sida: Flytta pekaren till bokens högra eller vänstra kant och klicka på pilen som visas.

   Du kan även svepa åt höger eller vänster på en styrplatta eller Magic Mouse, använda Touch Bar, eller använda piltangenterna på tangentbordet. Läs mer om gester i Styrplatte- och musgester.

  • Visa innehållsförteckningen: Flytta pekaren till överkanten på boken och klicka på knappen för innehållsförteckningen. Beroende på boktyp kan du se eller .

  • Visa icke-sekventiella sidor som du har visat tidigare: Klicka på länken Tillbaka till sida längst ned till vänster på sidan (eller använd Touch Bar). Detta är praktiskt när du visar sökträffar eller olika delar av bokens innehållsförteckning.

   Om du har bläddrat flera sidor från den sida du började på, går du tillbaka till den först visade sidan genom att klicka på länken Gå till sida i det nedre högra hörnet.

  • Få en bok uppläst: Om boken innehåller Läs högt-funktionen visas en högtalarknapp i verktygsfältet högst upp i boken (eller i Touch Bar). Om du vill höra boken läsas klickar du på högtalarknappen och sedan på Börja läsa. (Du kan också ändra högläsningsvolymen och ställa in sidvändning.)

   Om boken inte innehåller Läs högt-funktionen kan du låta dator läsa upp texten. Gå till valfri sida och välj Redigera > Tal > Börja tala. Läs mer i Höra datorn läsa upp dokument.

Spara din plats med bokmärken

 • Bokmärk en sida: Flytta pekaren till bokens överkant och klicka på bokmärkesknappen (eller använd Touch Bar).

  Om sidan redan har ett bokmärke är bokmärkesknappen röd.

 • Visa dina bokmärken: Klicka på pilen bredvid bokmärkesknappen.

 • Radera ett bokmärke: Klicka på pilen bredvid bokmärkesknappen, flytta pekaren till bokmärket och klicka på raderingsknappen .

Se vilka böcker som köpts av andra familjemedlemmar

Om du har ställt in Familjedelning kan du hämta böcker som andra familjemedlemmar har köpt.

 1. Klicka på iBooks Store (eller välj Affär > Affärens startsida). Klicka sedan på Köpt under Snabblänkar till höger.

 2. Klicka på ditt namn bredvid Köpt och välj sedan en annan familjemedlem.

 3. Klicka på iCloud-statussymbolen på en bok som du vill hämta till biblioteket. Skriv sedan in ditt Apple-ID och lösenord.

Böcker som är gömda visas inte och kan inte hämtas. Läs mer i Dela dina inköp med familjemedlemmar.