macOS High Sierra

Dela inköp med familjen

Som familjemedlem får du direkt tillgång till de inköp som andra familjemedlemmar delar med varandra. Du kan när som helst hämta deras inköp på dina enheter. Du kan också låta andra familjemedlemmar komma åt dina inköp. Du kan gömma enskilda inköp om du som du inte vill att de andra familjemedlemmarna ska dela.

Innan du kan dela familjeinköp måste du ansluta till en familj.

Visa och hämta köp som gjorts av andra familjemedlemmar

 1. Gå till Köp i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

 2. Klicka på ditt namn (iTunes Store eller iBooks Store) eller klicka på Mina inköp (App Store) bredvid Köpt uppe i det vänstra hörnet och välj sedan en familjemedlem för att se dennes inköp.

 3. Hämta filerna du vill ha.

När en familjemedlem gör ett inköp betalas det direkt via familjesamordnarens konto. När köpet är gjort läggs objektet till i kontot för den familjemedlem som gjorde köpet, och delas med resten av familjen. Om samordnaren stoppar Familjedelning får varje person behåll de objekt han eller hon väljer att köpa, även om de betalats för av familjesamordnaren. Du hittar mer information om att köpa uppgradering av iCloud-lagring i Hantera lagring i iCloud.

Gömma ett inköp från andra familjemedlemmar

Du kan gömma enskilda inköp från iTunes Store, App Store och iBooks Store så att de inte blir tillgängliga för övriga familjemedlemmar.

 1. Gå till Köp i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

 2. Gör något av följande:

  • I iTunes: Markera den typ av innehåll du vill gömma, placera pekaren ovanpå det objekt du vill gömma och klicka sedan på borttagningsknappen .

  • I App Store: Kontroll-klicka på det objekt som du vill gömma och välj Göm inköp från kontextmenyn.

  • I iBooks: Placera pekaren på det objekt du vill gömma och klicka sedan på ta bort-knappen för objektet.

Sluta gömma ett inköp

Du kan visa enskilda inköp från iTunes Store, App Store och iBooks Store som du har gömt så att de blir tillgängliga för övriga familjemedlemmar igen.

 1. Gå till Kontoinformation i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

  • I iTunes: Välj Konto > Visa mitt konto (eller Konto > Logga in).

   Öppna iTunes åt mig

  • I App Store: Välj Affär > Visa mitt konto. Om inte menykommandot visas väljer du Affär > Logga in.

   Öppna App Store åt mig

  • I iBooks: Välj Affär > Visa mitt Apple-ID. Om inte menykommandot visas väljer du Affär > Logga in.

   Öppna iBooks åt mig

 2. Rulla ned till iTunes i Cloud-avsnittet (iTunes Store eller iBooks Store), eller avsnittet Gömda objekt (App Store), och klicka sedan på Hantera till höger om Gömda köp.

 3. Gör något av följande:

  • I iTunes: Markera den typ av gömda innehåll du vill visa, leta rätt på det objekt du vill visa och klicka sedan på Visa bredvid det.

  • I App Store: Leta rätt på det objekt du vill visa och klicka sedan på Visa bredvid det.

  • I iBooks: Leta rätt på det objekt du vill visa och klicka sedan på Visa bredvid det.

Sluta dela dina inköp

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.

  Öppna inställningspanelen iCloud åt mig

 2. Klicka på Hantera familj, klicka på ditt namn till vänster och avmarkera Dela mina inköp till höger.

Dela inköp med ett annat Apple-ID

Du kan ändra det Apple-ID du använder för de inköp från iTunes Store, App Store och iBooks Store som du delar med familjen. Du kan ändra det här Apple-ID:t en gång var 90:e dag. Familjen kan bara hämta musik, filmer, TV-program, böcker och program du köpt med det nya Apple-ID:t. Objekt de hämtat tidigare kanske inte längre fungerar förrän de köpt dem igen.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.

  Öppna inställningspanelen iCloud åt mig

 2. Klicka på Hantera familj och klicka på ditt namn till vänster. Klicka på Ändra till höger och följ sedan anvisningarna på skärmen.

När du har ändrat Apple-ID:t får familjen e-post om ändringen.

Obs! Familjemedlemmar som vill dela inköp måste befinna sig i samma iTunes Store-land. Om en familjemedlem byter land eller region i iTunes Store kan den personen förlora tillgången till de övriga familjemedlemmarnas inköp, och installerade program som delades från andra familjemedlemmar kanske inte fungerar. Mer information finns i Apples-supportartikeln Ändra iTunes Store-land eller -region.