macOS High Sierra

Höra datorn läsa upp dokument

Din dator kan läsa upp dokument, webbsidor, meddelanden och annat.

  • Läs upp ett helt dokument: Välj Redigera > Tal > Börja tala.

  • Läs upp en del av ett långt dokument: Markera texten du vill lyssna på och välj sedan Redigera > Talsyntes > Börja tala.

  • Avbryt uppläsningen: Välj Redigera > Talsyntes > Sluta tala.