Du kan lägga till enheter automatiskt i Apple School Manager.

Lägga till Apple-enheter automatiskt

När du köper dina enheter kan de läggas till automatiskt så att konfigurationer, appar och böcker är redo att installeras när enheterna sätts på.

Lägga till och hantera dina enheter

Du kan köpa appar och böcker i volym och tilldela dem till enheter.

Köpa appar och böcker i volym och tilldela dem till enheter

När du köper appar och böcker i volym kan du tilldela dem till enheter så att personal, lärare och studerande kan använda dem. Vid behov kan du enkelt tilldela apparna till andra enheter.

Välj och köp innehåll

Det är enkelt att skapa nya platser.

Skapa separata platser för varje skola i ditt distrikt

Skapa enkelt hanterbara platser för varje skola och tilldela ansvariga som kan konfigurera inställningarna för sin skola.

Skapa platser

Klicka på innehållsförteckningen högst upp på sidan om du vill bläddra i användarhandboken för Apple School Manager.