Hämta bilder och videor från iCloud

Med iCloud-bilder kan du hämta en kopia av dina bilder och videor på valfri enhet.

Så hämtar du innehåll från appen Bilder

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller senare:

  1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder.
  2. Välj Hämta och behåll original.

På en Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare*:

  1. Öppna appen Bilder.
  2. Välj Bilder > Inställningar > iCloud > Hämta original till datorn.

Kom ihåg att en bild försvinner från alla dina enheter och från iCloud när du raderar den från iCloud-bilder. Även när du har slagit på Hämta och behåll original eller Hämta original till datorn. Att hämta originalen påverkar även lagringen på din enhet, så det kan hända att du vill läsa mer om hur du hanterar ditt lagringsutrymme. Du kan också läsa om hur du skickar innehåll till en annan enhet med AirDrop.

* Om du använder en pc kan du ställa in iCloud för Windows och hämta ditt innehåll från iCloud-bilder.

Så hämtar du innehåll från iCloud.com

  1. På iCloud.com klickar du på Bilder och väljer en bild eller video. Håll ned kommandotangenten för att välja flera bilder eller videor. 
  2. Klicka och håll ned på symbolen Hämta symbolen Hämta på iCloud i övre hörnet på fönstret. Om du vill hämta innehållet som det ursprungligen skapades eller importerades väljer du Original i ursprungsversion. För formaten JPEG eller H.264 (inklusive ändringar, även om filformatet ursprungligen var HEIF- eller HEVC-format) väljer du Mest kompatibla. 
  3. Klicka på Hämta.
Publiceringsdatum: