Hämta bilder och videor från iCloud

Med iCloud-bilder kan du hämta en kopia av dina bilder och videor på valfri enhet.

Så här hämtar du bilder och videor från iCloud.com

Om du vill spara kopior av dina bilder och videor från iCloud.com på din iPhone, iPad, iPod touch eller din Mac eller pc följer du dessa steg.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. iCloud.com trycker du på Bilder. 
 2. Tryck på Välj och sedan på en bild eller video. Tryck på flera bilder eller videor om du vill välja mer än en. Tryck på Välj alla för att välja hela biblioteket.
 3. Tryck på knappen Mer  .
 4. Välj Hämta och tryck sedan på Hämta för att bekräfta. 

Läs om hur du packar upp mappen på din iPhone, iPad eller iPod touch om dina bilder hämtas som ett ZIP-arkiv. 

På Mac eller pc

 1. Klicka på Bilder på iCloud.com och välj en bild eller video. Håll ned kommandotangenten på Mac eller kontrolltangenten på pc för att välja flera foton eller videor. 
 2. Klicka på och håll ned knappen Hämta symbolen Hämta på iCloud i övre hörnet i fönstret. Om du vill hämta dina bilder eller videor som de ursprungligen skapades eller importerades väljer du Original i ursprungsversion. För formaten JPEG eller H.264 (inklusive ändringar, även om filformatet ursprungligen var - eller HEVC) väljer du Mest kompatibla.
 3. Klicka på Hämta.

Läs om hur du packar upp mappen på din Mac eller din pc om dina bilder hämtas som ett ZIP-arkiv. 

Det här händer när du tar bort bilder eller videor

Kom ihåg att när du tar bort ett foto från iCloud Bilder raderas det också från iCloud och alla andra enheter där du är inloggad med samma Apple-ID, även om du har aktiverat Hämta och behåll original eller Hämta original till datorn. Om du väljer att hämta dina original påverkar det också din enhets lagringsutrymme. Läs mer om hur du hanterar enhetens lagring. Du kan också läsa om hur du använder AirDrop för att föra över bilder och videor till en annan enhet.


Så här hämtar du bilder och videor från appen Bilder

Om du vill hämta en kopia av dina bilder och videor från appen Bilder på din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller senare eller iPadOS, eller på din Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare, följer du dessa steg.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn].
 2. Tryck på iCloud och sedan på Bilder.
 3. Välj Hämta och behåll original.

På din Mac

 1. Öppna programmet Bilder.
 2. Gå till Bilder > Inställningar.
 3. Välj iCloud och klicka sedan på Hämta original till datorn.

På din pc

Om du använder en pc kan du ställa in iCloud för Windows och hämta en kopia av dina bilder och videor från iCloud-bilder.


Så här hämtar du bilder och videor från Delade album

Du kan hämta kopior av bilder och videor i Delade album till ditt eget bibliotek. Läs mer om hur du använder Delade album

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Bilder och gå sedan till fliken Album.
 2. Rulla ned till Delade album och välj ett album. 
 3. Tryck på bilden eller videon och tryck sedan på delningsknappen .
 4. Välj Spara bild eller Spara video.

På din Mac

 1. Öppna Bilder och välj sedan ett delat album från den vänstra menyn. 
 2. Välj bilden eller videon.
 3. Kontrollklicka på en bild eller en video och välj sedan Importera.

På din pc

På iCloud för Windows 11.1:

 1. Klicka på startmenyn > Delade album på iCloud.
 2. Dubbelklicka på det delade album som du vill hämta bilder eller videor från.
 3. Dubbelklicka på en bild eller video och kopiera den sedan till en annan mapp på datorn.

På iCloud för Windows 7.x:

 1. Öppna ett fönster i Utforskaren. 
 2. Klicka på iCloud-bilder i fönstret Navigering. 
 3. Dubbelklicka på den delade mappen.
 4. Dubbelklicka på det delade album som du vill hämta bilder eller videor från.
 5. Dubbelklicka på en bild eller video och kopiera den sedan till en annan mapp på datorn.

Om du vill hämta hela albumet öppnar du Utforskaren, öppnar mappen Bilder och sedan mappen iCloud-bilder. Kopiera mappen Delat album till en annan plats på datorn. 


Om du behöver hjälp med att hämta dina bilder eller videor

Publiceringsdatum: