Vad är nytt i Skolarbete

Läs mer om den nya hemmabasen för lärare och elever.

Skolarbete är en kraftfull iPad-app som hjälper lärare och elever att utnyttja möjligheterna med iPad mer effektivt. Lärare kan enkelt distribuera och samla in uppgifter, hålla koll på om eleverna kommer framåt i utbildningsappar och samarbeta enskilt med elever i realtid oavsett var de befinner sig. Den är även enkel för eleverna att använda. Uppgifterna visas automatiskt på deras iPad-enheter ordnade efter slutdatum och ämne. Och Skolarbete hjälper lärarna att hålla koll på hur det går för alla i klassen så de kan skräddarsy undervisningen efter varje elevs behov.

En del av de mest användbara utbildningsmaterialen hittas i appar. Med Skolarbete kan lärare bläddra bland appar som stöds för att hitta innehåll som passar deras läroplan. Sedan kan de dela specifika appaktiviteter med eleverna. Och med bara ett tryck kan de gå direkt till rätt aktivitet.

Skolarbete finns i App Store och kräver inställning av skolkonton och ämnen i Apple School Manager av skolans it-administratör. Ta reda på hur du kommer igång med Skolarbete och läs mer om kraven i Användarhandbok för Skolarbete.

Skolarbete 2.5 kräveriPadOS 16.1 eller senare. Kontrollera fliken Uppdateringar i App Store på din iPad eller fråga din it-administratör för att få den senaste versionen av Skolarbete.

Vad är nytt i Skolarbete 2.5

 • Förstå elevdata snabbare med insiktskort som visar övergripande trender relaterade till prestanda, frekvens, tid och framsteg.
 • Visa resultat från slutövningar för en hel klass med diagram för att sammanfatta och visualisera de oftast valda alternativen och öppna svar.
 • Tilldela en hel app som eleverna kan använda under en viss tid.
 • Nollställ elevers lösenord och skapa nya verifieringskoder för elever i appen.
 • Tillåt eleverna att lägga till ett foto, en video, en ritning eller en ljudfil i sina öppna svar i slutövningarna.

Vad är nytt i Skolarbete 2.4.1

Den här uppdateringen omfattar även buggfixar och förbättrad prestanda.

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.4

 • Lägg till bilder, teckningar, videor och ljudfiler i anvisningar och uppmaningar om att försöka igen för en personligare upplevelse
 • Använd multimedia till att utforma ännu mer engagerande frågor och svar i slutövningar
 • Skapa och schemalägg uppgifter som ska skickas till elever på en viss tid ett visst datum
 • Ta emot länkar till webbsidor för inlämningsuppgifter så att eleverna kan visa vad de har lärt sig på fler sätt

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.3.2

 • Löser ett problem som förhindrade att spara ändringar när markeringar används i ett dokument

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.3.1

 • Bättre prestanda och lättare granskning av elevarbeten
 • Förbättringar av användning och stabilitet

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.3

 • Kom igång med Skolarbete genom skaffa ett konto med din skolas e-postadress
 • Skapa elevkonton snabbt och dela inloggningsuppgifter
 • Skapa engagerande slutövningar med flera svarstyper som ger dig en bättre förståelse för elevernas inlärningsstilar
 • Visa elevernas framsteg i slutövningar, ägnad tid, antal besvarade frågor och klassens svarssnitt
 • Stöd för användarregistrering* gör det möjligt för elever och lärare att använda sina privata iPad-enheter vid anslutning till Skolarbete
 • Använd de uppdaterade horisontella flikarna när du visar uppgifter så att du enkelt kan växla mellan aktiviteter

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.2.2

 • Lägger till stöd för arabiska och hebreiska
 • Förbättrade prestanda, bland annat vid inlämningar och vid användning av Split View

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.2

 • Visa hur lång tid som har ägnats åt uppgifter som innehåller filer eller länkar som öppnas i Skolarbete
 • Dela uppgifter med andra lärare genom att exportera dem till filformatet Common Cartridge
 • Använd den uppdaterade navigeringen i sidofältet för att snabbt komma åt klasser, uppgifter och elever
 • Du kan enkelt redigera, skapa en kopia, dela med mera genom att trycka länge på ett uppgiftskort

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.1.2

I den här uppdateringen ingår förbättringar av användning och stabilitet.

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.1.1

 • Som standard öppnas PDF-filer och bilder som tilldelats i Uppgifter nu i Skolarbete

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.1

 • Importera innehåll från läroplattformar med filformatet Common Cartridge
 • Dra för att uppdatera data på fliken Uppgifter
 • Visa datum och tid för elevernas inlämnade uppgifter (kräver iPadOS 14)
 • Nytt statuscenter längst ned till vänster i navigeringen på fliken Uppgifter

     


Vad är nytt i Skolarbete 2.0.1

 • Snabbare inläsning av ämnen och uppgifter
 • Enhetligare rullning i hela appen
 • Förbättrad stabilitet vid inloggning, navigering i ämnen och uppgifter, samt vid användning av Split View

     


Vad är nytt i Skolarbete 2

Helt ny design

 • Nu kan du enkelt byta mellan vyerna Uppgifter och Elever i den nya fliknavigeringen
 • Ett nytt sidofält ger dig direktåtkomst till aktuella ämnen, nyligen använda objekt, favoriter, utkast och arkiverade uppgifter med ett enda tryck
 • Effektivare alternativ för att lägga till innehåll som appaktiviteter, bilder, videor, länkar och dokument när du skapar uppgifter
 • Se vilka appar som främjat elevernas utveckling och granska informationsrika aktivitetsförhandsvisningar när du lägger till appaktiviteter i uppgifter

Nya funktioner

 • De nya alternativen för uppgifter gör det möjligt att låsa uppgifter, markera uppgifter som ”visade”, begära revideringar och returnera filer
 • Insikter i klassens och enskilda elevers framsteg som bland annat visar andelen slutförda uppgifter, tidsåtgång och ofullständiga och omtilldelade aktiviteter
 • Lärare meddelas när uppgifter ska lämnas in eller är redo för granskning
 • Elever meddelas när nya uppgifter har tilldelats eller behöver lämnas in nästa dag, när en veckosammanfattning av tidigare uppgifter som förfallit finns tillgänglig eller om en lärare begär att en uppgift görs om
 • Lärarbibliotek för sortering av utkast, favoriter och kopior av uppgifter från arkiverade ämnen 
 • Ett nytt uppgiftsarkiv gör det möjligt att lagra uppgifter från avslutade ämnen, vilket gör det enkelt att återanvända aktiviteter
 • App- och Spotlight-sökning efter ämnen, uppgifter och elever

     


Vad är nytt i Skolarbete 1.3.1

Den här uppdateringen innehåller mindre buggfixar.

     


Vad är nytt i Skolarbete 1.3

 • Du kan skapa, redigera och ta bort ämnen i Skolarbete. Kräver iPadOS
 • Du kan skapa smeknamn för ämnen i Skolarbete.
 • I den här uppdateringen ingår förbättring av användning, stabilitet och prestanda.

     


Vad är nytt i Skolarbete 1.2.1

Den här uppdateringen innehåller mindre buggfixar.

     


Vad är nytt i Skolarbete 1.2

 • Lärare kan nu skapa aktiviteter genom att skanna in fysiska pappersdokument. Kräver iOS 12Läs mer
 • Elever kan nu skicka in arbete i Skolarbete genom att skanna fysiska pappersdokument. Kräver iOS 12Läs mer
 • Appar för rapport om framsteg kan nu automatiskt ställa in appaktivitet i Skolarbete som Klart när en elev slutför aktiviteten. Kräver iOS 12.2 eller senare. Om notiser för Skolarbete är aktiverade visar Skolarbete ett meddelande för elever när en appaktivitet automatiskt ställs in som Klar.
 • För appar för rapport om framsteg som använder det nya Skolarbete-tillägget kan lärare nu hitta och tilldela alla aktiviteter förknippade med appen utan att starta den.

     


Vad är nytt i Skolarbete 1.1.1

I den här uppdateringen ingår mindre förbättringar av stabilitet.

     


Vad är nytt i Skolarbete 1.1

 • Hjälpresurser för elever är nu tillgängliga.
 • Lärare kan nu söka appaktiviteter i appar som fungerar med Skolarbete.
 • I den här uppdateringen ingår förbättring av användning, stabilitet och prestanda.

     


Vad är nytt i Skolarbete 1.0.2

I den här uppdateringen ingår mindre förbättringar av stabilitet.

     


Vad är nytt i Skolarbete 1.0.1

I den här uppdateringen ingår mindre förbättringar av stabilitet.

     


Funktioner i Skolarbete 1.0

Dela allting med Uppgift

 • Använd uppgift för att enkelt dela en hemarbetsuppgift, studiepåminnelser eller ämnesmeddelande till eleverna.
 • Lägg till PDF-filer, dokument, webblänkar, bilder, videor eller länka till aktiviteter i en app.
 • Du kan ta eleverna direkt till en specifik aktivitet i en app om appen fungerar med Skolarbete.
 • Ge eleverna ett enkelt sätt att skicka in ett projekt som är klart eller visa att de har förstått.

Håll eleverna fokuserade och organiserade

 • Hänvisa eleverna till en särskild plats när du tilldelar en aktivitet i en app.
 • Eleverna ser vad som ska vara klart denna vecka i alla sina ämnen.
 • I Pages, Keynote och Numbers kan eleverna skicka in sina hemarbeten direkt från appen.

Samarbeta och ge feedback i realtid

 • Samarbeta enkelt med enskilda elever eller med hela klassen med bara några tryckningar.
 • Lägg till kommentarer till elevernas arbete för att ge feedback medan de arbetar med en uppgift.
 • Använd de nya funktionerna Teckning och Smart anteckning i iWork för att lägga till feedback direkt i elevens dokument.
 • Använd Apple Pencil eller ditt finger för att markera i PDF-filer, bilder med mera.

Granska elevernas framsteg

 • Kolla vilka elever som är färdiga och inte med veckans uppgifter.
 • Se hur eleverna klarade sig på alla sina uppgifter i Skolarbete, bland annat elevarbeten, frågesportspoäng, intjänade poäng och hur lång tid de har lagt ner på dem.
 • Eleverna kan skicka in hemuppgifter till Skolarbete från en annan app.

Anpassa instruktioner

 • Få en helhetssyn på eleven som omfattar inskickade arbeten och förlopp i appar, allt på ett ställe.
 • Skräddarsy uppgiften för en enskild elev eller en grupp elever grundat på deras individuella behov.
 • Använd elevförlopp för att hitta elever som kanske behöver en extra utmaning eller hjälp.

Integritet

Apple har ett starkt engagemang för lärares och elevers integritet. Skolan måste välja funktionen för elevförlopp i Skolarbete med Apple School Manager. Elevförlopp spelas endast in för lärartilldelade aktiviteter som är slutförda med ett hanterat Apple-ID som eleven fått från skolan. Elevernas förloppsdata är krypterade vid överföring och förvaring. Lärare och elever kan fortfarande använda Skolarbete fast utan den här funktionen ifall skolan inte väljer den.

I syfte att förbättra produkten Skolarbete och hjälpa din skola att förstå hur elever och lärare använder Skolarbete samlar Apple in anonyma data om dina aktiviteter i Skolarbete. De kan även delas med din skola. Dessa data används inte i något annat syfte och omfattar inte personligt identifierbar information.

Läs mer om integritet och säkerhet för Apple-produkter inom utbildning.

 

Läs mer

Appen Skolarbete heter Classwork i Australien och Nya Zeeland.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: