Vad är nytt i Skolarbete

Läs mer om den nya hemmabasen för lärare och elever.

Skolarbete är en kraftfull iPad-app som hjälper lärare och elever att utnyttja möjligheterna med iPad mer effektivt. Lärare kan enkelt distribuera och samla in uppgifter, hålla koll på om eleverna kommer framåt i utbildningsappar och samarbeta enskilt med elever i realtid oavsett var de befinner sig. Den är även enkel för eleverna att använda. Uppgifterna visas automatiskt på deras iPad-enheter ordnade efter slutdatum och ämne. Och Skolarbete hjälper lärarna att hålla koll på hur det går för alla i klassen så de kan skräddarsy undervisningen efter varje elevs behov.

En del av de mest användbara utbildningsmaterialen hittas i appar. Med Skolarbete kan lärare bläddra bland appar som stöds för att hitta innehåll som passar deras läroplan. Sedan kan de dela specifika appaktiviteter med eleverna. Och med bara ett tryck kan de gå direkt till rätt aktivitet.

Skolarbete finns i App Store och kräver inställning av skolkonton och ämnen i Apple School Manager av skolans IT-administratör. Ta reda på hur du kommer igång med Skolarbete och läs mer om kraven i hjälpen för Skolarbete.

Skolarbete kräver iOS 12 eller senare. Kontrollera fliken Uppdateringar i App Store på din iPad eller fråga din IT-administratör för att få den senaste versionen av Skolarbete.

Vad är nytt i Skolarbete 1.3

 • Nu kan du skapa, redigera och ta bort ämnen i Skolarbete. Kräver iPadOS
 • Nu kan du skapa smeknamn för ämnen i Skolarbete.
 • I den här uppdateringen ingår förbättring av användning, stabilitet och prestanda.

Vad är nytt i Skolarbete 1.2.1

Den här uppdateringen innehåller mindre buggfixar.

Vad är nytt i Skolarbete 1.2

 • Lärare kan nu skapa aktiviteter genom att skanna in fysiska pappersdokument. Kräver iOS 12Learn more
 • Elever kan nu skicka in arbete i Skolarbete genom att skanna fysiska pappersdokument. Kräver iOS 12Learn more
 • Appar för rapport om framsteg kan nu automatiskt ställa in appaktivitet i Skolarbete som Klart när en elev slutför aktiviteten. Kräver iOS 12.2 eller senare. Om notiser för Skolarbete är aktiverade visar Skolarbete ett meddelande för elever när en appaktivitet automatiskt ställs in som Klar.
 • För appar för rapport om framsteg som använder det nya Skolarbete-tillägget kan lärare nu hitta och tilldela alla aktiviteter förknippade med appen utan att starta den.

Vad är nytt i Skolarbete 1.1.1

I den här uppdateringen ingår mindre förbättringar av stabiliteten.

Vad är nytt i Skolarbete 1.1

 • Hjälpresurser för studenter är nu tillgängliga.
 • Lärare kan nu söka appaktiviteter i appar som fungerar med Skolarbete.
 • I den här uppdateringen ingår förbättring av användning, stabilitet och prestanda.

Vad är nytt i Skolarbete 1.0.2

I den här uppdateringen ingår mindre förbättringar av stabiliteten.

Vad är nytt i Skolarbete 1.0.1

I den här uppdateringen ingår mindre förbättringar av stabiliteten.

Funktioner i Skolarbete 1.0

Dela allting med Uppgift

 • Använd uppgift för att enkelt dela en hemarbetsuppgift, studiepåminnelser eller ämnesmeddelande till eleverna.
 • Lägg till PDF-filer, dokument, webblänkar, bilder, videor eller länka till aktiviteter i en app.
 • Du kan ta eleverna direkt till en specifik aktivitet i en app om appen fungerar med Skolarbete.
 • Ge eleverna ett enkelt sätt att skicka in ett projekt som är klart eller visa att de har förstått.

Håll eleverna fokuserade och organiserade

 • Hänvisa eleverna till en särskild plats när du tilldelar en aktivitet i en app.
 • Eleverna ser vad som ska vara klart denna vecka i alla sina ämnen.
 • I Pages, Keynote och Numbers kan eleverna skicka in sina hemarbeten direkt från appen.

Samarbeta och ge feedback i realtid

 • Samarbeta enkelt med enskilda elever eller med hela klassen med bara några tryckningar.
 • Lägg till kommentarer till elevernas arbete för att ge feedback medan de arbetar med en uppgift.
 • Använd de nya funktionerna Teckning och Smart anteckning i iWork för att lägga till feedback direkt i elevens dokument.
 • Använd Apple Pencil eller ditt finger för att markera i PDF-filer, bilder med mera.

Granska elevernas framsteg

 • Kolla vilka elever som är färdiga och inte med veckans uppgifter.
 • Se hur eleverna klarade sig på alla sina uppgifter i Skolarbete, elevarbeten, frågesportspoäng, intjänade poäng och hur lång tid de har lagt ner på dem.
 • Eleverna kan skicka in hemuppgifter till Skolarbete från annan app.

Anpassa instruktioner

 • Få en helhetssyn på eleven som omfattar inskickade arbeten och förlopp i appar, allt på ett ställe.
 • Skräddarsy uppgiften för en enskild elev eller en grupp elever grundat på deras individuella behov.
 • Använd elevförlopp för att hitta elever som kanske behöver en extra utmaning eller hjälp.

Integritet

Apple har ett starkt engagemang för lärares och elevers integritet. Skolan måste välja funktionen för elevförlopp i Skolarbete med Apple School Manager. Elevförlopp spelas endast in för lärartilldelade aktiviteter som är slutförda med ett hanterat Apple-ID som eleven fått från skolan. Elevernas förloppsdata är krypterade vid överföring och förvaring. Lärare och elever kan fortfarande använda Skolarbete fast utan den här funktionen ifall skolan inte väljer den.

I syfte att förbättra produkten Skolarbete och hjälpa din skola att förstå hur elever och lärare använder Skolarbete samlar Apple in anonyma data om dina aktiviteter i Skolarbete. De kan även delas med din skola. Dessa data används inte i något annat syfte och omfattar inte personligt identifierbar information.

Läs mer om integritet och säkerhet för Apple-produkter inom utbildning.

 

Läs mer

Appen Skolarbete heter Classwork i Australien och Nya Zeeland.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: