Ställa in AirPods med Mac eller andra Bluetooth-enheter

Läs om hur du ställer in dina AirPods med en Mac-dator, en Android-enhet eller en annan Bluetooth-enhet för att lyssna på musik, ta emot telefonsamtal med mera.

Använda AirPods med Mac

Om du redan har ställt in dina AirPods med din iPhone och din Mac är inloggad på iCloud med samma Apple-ID, kan de vara redo att användas med din Mac. Sätt in dina AirPods i öronen och klicka på  i menyfältet på din Mac. Välj sedan AirPods från listan.

Om dina AirPods inte visas i menyn1 parkopplar du dina AirPods med din Mac:

 1. På din Mac väljer du Systeminställningar i Apple-menyn () och klickar sedan på Bluetooth .
 2. Kontrollera att Bluetooth är på.
 3. Öppna locket när dina AirPods är i laddningsfodralet. 
 4. Tryck och håll ned inställningsknappen på fodralets baksida tills statuslampan blinkar vitt.
 5. Välj dina AirPods i enhetslistan och klicka på Anslut.

Använda AirPods med en enhet som inte kommer från Apple

Du kan använda AirPods som ett Bluetooth-headset med en enhet som inte kommer från Apple. Du kan inte använda Siri, men du kan lyssna och prata. Ställ in dina AirPods med en Android-telefon eller en annan enhet som inte kommer från Apple genom att2 följa dessa steg:

 1. Gå till Inställningar för Bluetooth på enheten som inte kommer från Apple och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.3 Om du har en Android-enhet går du till Inställningar > Anslutning > Bluetooth.
 2. Öppna locket när dina AirPods är i laddningsfodralet.
 3. Tryck och håll ned inställningsknappen på fodralets baksida tills du ser att statuslampan blinkar vitt.
 4. När dina AirPods visas i listan med Bluetooth-enheter väljer du dem.

 1. Dina AirPods kan ställas in automatiskt med din Mac som använder macOS Sierra eller senare.
 2. Funktionerna i dina AirPods kan vara begränsade beroende på Bluetooth-enheten som de är anslutna till.
 3. Om du inte kan hitta Bluetooth-inställningarna för din enhet kontrollerar du användarhandboken.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: