Ställa in AirPods med Mac eller andra Bluetooth-enheter

Läs om hur du ställer in dina AirPods med en Mac-dator, en Android-enhet eller en annan Bluetooth-enhet för att lyssna på musik, ta emot telefonsamtal med mera.

Använda AirPods med Mac

Om du använder AirPods (2:a generationen) ser du till att din Mac har macOS 10.14.4 eller senare.

Om du har ställt in dina AirPods med din iPhone och din Mac är inloggad på iCloud med samma Apple-ID, kan de vara redo att användas med din Mac. Sätt in AirPods i dina öron och klicka antingen på menyn Bluetooth eller volymkontrollen  i menyraden på din Mac.1 Välj sedan AirPods från listan.

Om dina AirPods inte visas i menyerna eller ,2 parkopplar du dina AirPods med din Mac:

 1. På din Mac väljer du Systeminställningar i Apple-menyn () och klickar sedan på Bluetooth .
 2. Kontrollera att Bluetooth är på.
 3. Placera båda AirPods i laddningsfodralet och öppna locket.
 4. Tryck och håll ned inställningsknappen på fodralets baksida tills statuslampan blinkar vitt.
 5. Välj dina AirPods i enhetslistan och klicka på Anslut.

Om ljud fortfarande spelas från dina Mac-högtalare klickar du på Bluetooth-menyn eller volymkontrollen  i menyraden och ser till att dina AirPods är valda som utgående enhet.1

Använda AirPods med en enhet som inte kommer från Apple

Du kan använda AirPods som ett Bluetooth-headset med en enhet som inte kommer från Apple. Du kan inte använda Siri, men du kan lyssna och prata. Ställ in dina AirPods med en Android-telefon eller en annan enhet som inte kommer från Apple genom att3 följa dessa steg:

 1. Gå till Inställningar för Bluetooth på enheten som inte kommer från Apple och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.4 Om du har en Android-enhet går du till Inställningar > Anslutning > Bluetooth.
 2. Öppna locket när dina AirPods är i laddningsfodralet.
 3. Tryck och håll ned inställningsknappen på fodralets baksida tills du ser att statuslampan blinkar vitt.
 4. När dina AirPods visas i listan med Bluetooth-enheter väljer du dem.

 1. Om du inte ser volymkontrollen i menyraden, läs om hur du lägger till den.
 2. Dina AirPods (2:a generationen) kan ställas in automatiskt med din Mac som använder macOS 10.14.4 eller senare. Dina AirPods (1:a generationen) kan ställas in automatiskt med din Mac som använder macOS Sierra eller senare.
 3. Funktionerna i dina AirPods kan vara begränsade beroende på Bluetooth-enheten som de är anslutna till.
 4. Om du inte kan hitta Bluetooth-inställningarna för din enhet kontrollerar du användarhandboken.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: