Få hjälp med dina AirPods

Läs om vad du kan göra om du behöver hjälp med att ansluta eller ladda dina AirPods.

Om du inte längre kan ansluta dina AirPods

Om du inte hör ljudsignalen för anslutning efter ett par sekunder, eller inte hör något när du har AirPods i dina öron:

Går det fortfarande inte att ansluta? Följ dessa steg på din iOS-enhet.

  1. Gå till Inställningar > Bluetooth och tryck på symbolen bredvid AirPods.1 Tryck sedan på Glöm den här enheten.
  2. Lägg AirPods i fodralet och stäng locket. Vänta 15 sekunder och öppna sedan locket.
  3. Tryck och håll ned inställningsknappen på fodralets baksida tills statuslampan blinkar gult några gånger och därefter blinkar vitt.
  4. Sätt dina AirPods nära enheten. Följ stegen som visas på iOS-enhetens skärm.

Läs mer om att ställa in AirPods för andra Bluetooth-enheter. Om du har problem med att ansluta en ersättnings-AirPod, läs mer om ersättnings-AirPods.

Om dina AirPods inte laddas

  1. Se till att Lightning till USB-kabeln sitter ordentligt i både laddningsfodralet och i USB-strömadaptern. Se sedan till att strömadaptern sitter ordentligt i eluttaget.
  2. Se till att dina AirPods sitter rätt i laddningsfodralet och stäng locket.
  3. Ladda AirPods och fodralet i minst 15 minuter.
  4. Öppna locket, låt dina AirPods sitta kvar och håll fodralet nära iOS-enheten. Vänta ett par sekunder så visas en laddningssymbol  intill batterisymbolen när AirPods är strömanslutna.

Om det ändå inte går att ansluta dina AirPods kontaktar du Apple-supporten.

Om dina AirPods visar olika laddning

Varje AirPod har sitt eget batteri och laddas separat. Läs mer om att ladda AirPods.

  1. Om du inte ser dina AirPods i Inställningar > Bluetooth går du till nästa steg.
Publiceringsdatum: