Använda Pages, Numbers och Keynote med Box

Samarbeta med andra i realtid i iWork-dokument som finns lagrade i Box. Du kan även förhandsgranska, redigera och skapa nya iWork-dokument online på box.com.

Du behöver detta

Med följande Apple-enheter och mjukvaruversioner kan du använda iWork för att samarbeta i Box:

Med följande versioner av webbläsare kan du samarbeta online:

 • Safari 9 eller senare, eller Google Chrome 50 eller senare för Mac-datorer
 • Internet Explorer 11 eller senare, eller Google Chrome 50 eller senare för Windows-datorer


Kom igång

 1. Gå till box.com och registrera dig för ett privat1 Box-konto. Har du redan ett? I sådana fall går du vidare till nästa steg.
 2. Om du har ett privat konto loggar du in och trycker på dina initialer i övre hägra hörnet i webbläsaren. Markera Kontoinställningar och välj sedan Integreringar. 
  För företagskonton kan Box Enterprise-administratören få åtkomst till inställningar för Integreringar i Adminkonsolen > Inställningar > Appar.
 3. Välj iWork-samarbete för att aktivera iWork-samarbete.
 4. Välj iWork-förhandsgranskningar för att förhandsgranska iWork-dokument online i Box.

1 iWork-samarbete måste vara aktiverat av din organisation för att du ska kunna använda iWork-samarbete med ett Box-företagskonto.


Samarbeta i ett dokument

När du har konfigurerat och aktiverat iWork-samarbete kan du automatiskt redigera med andra i realtid i alla iWork-dokument som redan finns lagrade i Box.

 1. Flytta eller spara ditt dokument i Box för att börja samarbeta med ett nytt dokument:
  • På Mac drar du dokumentet till Box-mappen i sidofältet i Finder. Om Box inte finns i sidofältet i Finder kan du öppna Box-appen från mappen Program.
  • Flytta eller kopiera dokumentet till Box från din iPhone eller iPad med antingen dokumenthanteraren i Pages, Numbers eller Keynote eller appen Filer.2
  • I ditt Box-konto online loggar du in på ditt konto och drar dokumentet till Alla filer. Eller klicka på Ladda upp, välj Filer och välj sedan dokumentet.
 2. Om du vill bjuda in andra öppnar du dokumentet från Box-mappen, klickar eller trycker på knappen Samarbete och bjuder sedan in personer via box.com. 
 3. När du har börjat samarbeta kan du hantera dokumentet: 
  • Klicka eller tryck på knappen Samarbete för att se vem som redigerar dokumentet för närvarande.
  • Om du vill ange begränsningar för vem som kan visa och ändra dokumentet klickar eller trycker du på knappen Samarbete och trycker sedan på
  • Delningsinställningar.

2 Kontrollera att du har lagt till Box i Platser på din iPhone eller iPad. När du har lagt till Box kan du flytta och kopiera dokument till Box med dokumenthanteraren och appen Filer.

Redigera när du är offline

Du kan fortsätta redigera om du är offline på din Mac när dokumentet är öppet. När du återansluter dig infogas dina ändringar automatiskt i dokumentet. Om andra deltagare har redigerat dokumentet när du var offline skapas kanske en kopia av dokumentet i samma mapp som originalet. 

Du kan inte redigera samarbetsdokument från iPhone eller iPad när du är offline. När du är offline blir du tillfrågad om att spara en lokal kopia på din enhet. När du återansluter dig kan du antingen överföra den lokala kopian till Box eller kopiera ändringarna från den lokala kopian och klistra in dem i originaldokumentet.


Förhandsgranska, redigera och skapa iWork-dokument online i Box

Du kan förhandsgranska, redigera och skapa nya iWork-dokument i en webbläsare när du är inloggad på ditt Box-konto.3 Du kan göra följande från skärmen Filer och mappar:

 • Du kan förhandsgranska ett iWork-dokument online i Box genom att markera dokumentet. 
 • För att redigera ett iWork-dokument online i Box väljer du dokumentet, väljer Öppna i sidofältet och väljer sedan Pages, Numbers eller Keynote på webben.
 • För att skapa ett nytt iWork-dokument online i Box klickar du på Ny. Välj sedan ett Pages-dokument, Numbers-kalkylblad eller Keynote-presentation.

3 Du kan öppna dokument på upp till 1 GB på box.com. Använd Pages, Numbers eller Keynote på iPhone, iPad eller Mac för att minska storleken innan du försöker öppna dokument som är större än 1 GB på box.com.


Läs mer


Villkor och integritet

När du använder iWork-samarbete eller visar en iWork-förhandsvisning eller ett dokument på webben lagras dina filer tillfälligt på Apples säkra servrar.

Din användning av iWork-programmen omfattas av Apples tjänstevillkor för iWork on the Web och Apples integritetspolicy.

Om du har ett privat Box-konto kan du inaktivera Box-samarbete och förhandsgranskningar på fliken Integreringar under Kontoinställningar. Kontakta din organisation om du har ett företagskonto för Box.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: