Använda Pages, Numbers och Keynote med Box

Samarbeta med andra i realtid i Pages-, Numbers- och Keynote-dokument som finns lagrade i Box. Du kan även förhandsvisa, redigera och skapa nya-dokument online på box.com.

Detta behöver du

Samarbeta på dokument i Box med dessa Apple-enheter och mjukvaruversioner:

Du behöver Safari 11.1.2 eller senare eller Google Chrome på din Mac eller Google Chrome eller Microsoft Edge på din pc för att samarbeta i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument online på box.com. 


Kom igång

 1. Gå till box.com och registrera dig för ett privat1 Box-konto. Har du redan ett? I sådana fall går du vidare till nästa steg.
 2. Om du har ett privat konto loggar du in och trycker på dina initialer i övre hägra hörnet i webbläsaren. Markera Kontoinställningar och välj sedan Integreringar. 
  För företagskonton kan Box Enterprise-administratören få åtkomst till inställningar för Integreringar i Adminkonsolen > Inställningar > Appar.
 3. Markera kryssrutan under iWork-samarbete för att aktivera iWork-samarbete.
 4. Markera kryssrutan under iWork-förhandsgranskningar för att förhandsgranska iWork-dokument online i Box.


Samarbeta på ett dokument

När du har konfigurerat och aktiverat iWork-samarbete kan du automatiskt redigera med andra i realtid i alla iWork-dokument som redan finns lagrade i Box.

 1. Flytta eller spara ditt dokument i Box för att börja samarbeta på ett nytt dokument:
  • På Mac drar du dokumentet till Box-mappen i sidofältet i Finder. Om Box inte finns i sidofältet i Finder kan du öppna Box-appen från mappen Program.
  • Flytta eller kopiera dokumentet till Box från din iPhone eller iPad med antingen dokumenthanteraren i Pages, Numbers eller Keynote eller appen Filer.2
  • I ditt Box-konto online loggar du in på ditt konto och drar dokumentet till Alla filer. Eller klicka på Överför, välj Arkiv och välj sedan dokumentet.
 2. Om du vill bjuda in andra öppnar du dokumentet från Box-mappen, klickar eller trycker på knappen Samarbete och bjuder sedan in personer:
  • På en Mac klickar du på Samarbeta på Box, klickar på Fortsätt om det behövs, loggar in på Box, väljer dokumentet i box.com och klickar sedan på Dela för att bjuda in deltagare.
  • På en iPhone eller iPad trycker du på Bjud in personer via Box och bjuder sedan in deltagare.
  • I ditt Box-konto online väljer du dokumentet i box.com och klickar sedan på Dela för att bjuda in deltagare.
 3. När du har börjat samarbeta klickar du eller trycker på knappen Samarbete  för att se vad medarbetarna gör och hantera dokumentet:
  • Du kan se redigeringar gjorda av andra i realtid och vad de nyligen har gjort under Senaste aktivitet.
  • Klicka eller tryck på Hantera delad fil på box för att ändra behörigheter för ditt dokument. En lista över dokumentets medarbetare öppnas i din webbläsare online på box.com. Klicka eller tryck i kolumnen Behörigheter för den medarbetare vars status du vill ändra. 


Redigera när du är offline

Du kan fortfarande redigera ett delat dokument även om du inte är uppkopplad till internet. Ändringar som du gör offline sparas i minst 30 dagar och överförs automatiskt till Box när du är online igen. Andra deltagare ser dina ändringar efter att dina ändringar har överförts. Du kan kontrollera synkroniseringsstatus på ditt dokumentet. På din iPhone eller iPad använder du dokumenthanteraren och på din Mac-dator väljer du Visa > Visa synkroniseringsstatus.


Förhandsgranska, redigera och skapa iWork-dokument online i Box

Du kan förhandsvisa, redigera och skapa nya iWork-dokument i en webbläsare när du är inloggad på ditt Box-konto.3 Från skärmen Filer och mappar

 • För att förhandsgranska ett iWork-dokument online i Box väljer du dokumentet. 
 • För att redigera ett iWork-dokument online i Box väljer du dokumentet, väljer Öppna i sidofältet och väljer sedan Pages, Numbers eller Keynote på webben.
 • För att skapa ett nytt iWork-dokument online i Box klickar du på Ny. Välj sedan ett Pages-dokument, Numbers-kalkylblad eller Keynote-presentation.

När du arbetar med iWork-dokument som du vill samarbeta på online i Box kan du inte se uppdateringar om deltagaraktivitet. Dessa uppdateringar kan endast ses av deltagare som använder Pages på Mac, iPad eller iPhone.


Villkor och integritet

När du använder iWork-samarbete eller visar en iWork-förhandsvisning eller ett dokument på webben lagras dina filer tillfälligt på Apples säkra servrar.

Din användning av förhandsgranskning, redigering och samarbetsfunktioner i iWork på webben omfattas av Användarvillkoren och Integritetspolicyn för Apples iWork på webben.

Om du har ett privat Box-konto kan du inaktivera Box-samarbete och förhandsgranskningar på fliken Integreringar under Kontoinställningar. Kontakta din organisation om du har ett företagskonto för Box.


Läs mer

1. För att kunna använda iWork-samarbete med ett Box-företagskonto måste din organisation aktivera iWork-samarbete.

2. Kontrollera att du har lagt till Box i Platser på din iPhone eller iPad. När du har lagt till Box kan du flytta och kopiera dokument till Box med dokumenthanteraren och appen Filer.

3. Du kan öppna ett dokument på upp till 1 GB på box.com. Om ditt dokument är större än 1 GB använder du Pages, Numbers eller Keynote på din iPhone, iPad eller Mac för att minska storleken innan du försöker öppna det på box.com.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: