Använda Pages, Numbers och Keynote med Box

Samarbeta med andra i realtid i Pages-, Numbers- och Keynote-dokument som finns lagrade i Box. Du kan även förhandsvisa, redigera och skapa nya-dokument online på box.com.

Samarbeta på dokument i Box med dessa Apple-enheter och mjukvaruversioner:

Du behöver Safari 9.1.3 eller senare eller Google Chrome på din Mac eller Google Chrome eller Microsoft Edge på din pc för att samarbeta i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument online på box.com


Kom igång

 1. Gå till box.com och registrera dig för ett privat1 Box-konto. Har du redan ett? I sådana fall går du vidare till nästa steg.
 2. Om du har ett privat konto loggar du in och trycker på dina initialer i övre hägra hörnet i webbläsaren. Markera Kontoinställningar och välj sedan Integreringar. 
  För företagskonton kan Box Enterprise-administratören få åtkomst till inställningar för Integreringar i Adminkonsolen > Inställningar > Appar.
 3. Välj iWork-samarbete för att aktivera iWork-samarbete.
 4. Välj iWork-förhandsgranskningar för att förhandsgranska iWork-dokument online i Box.


Samarbeta i ett dokument

När du har konfigurerat och aktiverat iWork-samarbete kan du automatiskt redigera med andra i realtid i alla iWork-dokument som redan finns lagrade i Box.

 1. Flytta eller spara ditt dokument i Box för att börja samarbeta med ett nytt dokument:
  • På Mac drar du dokumentet till Box-mappen i sidofältet i Finder. Om Box inte finns i sidofältet i Finder kan du öppna Box-appen från mappen Program.
  • Flytta eller kopiera dokumentet till Box från din iPhone eller iPad med antingen dokumenthanteraren i Pages, Numbers eller Keynote eller appen Filer.2
  • I ditt Box-konto online loggar du in på ditt konto och drar dokumentet till Alla filer. Eller klicka på Ladda upp, välj Filer och välj sedan dokumentet.
 2. Om du vill bjuda in andra öppnar du dokumentet från Box-mappen, klickar eller trycker på knappen Samarbete  och bjuder sedan in personer via box.com
 3. När du har börjat samarbeta kan du hantera dokumentet: 
  • Klicka eller tryck på knappen Samarbete för att se vem som redigerar dokumentet för närvarande.
  • Om du vill ange begränsningar för vem som kan visa och ändra dokumentet klickar eller trycker du på knappen Samarbete  och trycker sedan på Dela inställningar.

Redigera när du är offline

Du kan fortfarande redigera ett delat dokument även om du inte är uppkopplad till internet. Ändringar som du gör offline sparas i minst 30 dagar och överförs automatiskt till Box när du är online igen. Andra deltagare ser dina ändringar efter att dina ändringar har överförts. Du kan kontrollera synkroniseringsstatus på dokumentet med dokumenthanteraren på din iPhone eller iPad och på din Mac-dator väljer du Visa > Visa synkroniseringsstatus.

Du kan skicka en kopia av dokumentet med dina ändringar till någon annan innan dina ändringar förs över. Tryck på knappen Mer  på din iPhone eller iPad eller klicka på Dela på din Mac-dator och sedan Skicka en kopia. Om du bifogar ett dokument från appen Filer på en iPhone eller iPad eller Finder på en Mac inkluderas inte dina ändringar. Om en person som du samarbetar med raderar ett objekt, en Keynote-bild eller ett Numbers-kalkylblad som du har redigerat offline kommer de ändringarna inte att finnas i dokumentet när du är tillbaka online och dokumentet synkroniseras med Box.


Förhandsgranska, redigera och skapa iWork-dokument online i Box

Du kan förhandsgranska, redigera och skapa nya iWork-dokument i en webbläsare när du är inloggad på ditt Box-konto.3 Du kan göra följande från skärmen Filer och mappar:

 • För att förhandsgranska ett iWork-dokument online i Box väljer du dokumentet. 
 • För att redigera ett iWork-dokument online i Box väljer du dokumentet, väljer Öppna i sidofältet och väljer sedan Pages, Numbers eller Keynote på webben.
 • För att skapa ett nytt iWork-dokument online i Box klickar du på Ny. Välj sedan ett Pages-dokument, Numbers-kalkylblad eller Keynote-presentation.


Villkor och integritet

När du använder iWork-samarbete eller visar en iWork-förhandsvisning eller ett dokument på webben lagras dina filer tillfälligt på Apples säkra servrar.

Din användning av iWork-programmen omfattas av Apples tjänstevillkor för iWork on the Web och Apples integritetspolicy.

Om du har ett privat Box-konto kan du inaktivera Box-samarbete och förhandsgranskningar på fliken Integreringar under Kontoinställningar. Kontakta din organisation om du har ett företagskonto för Box.


Läs mer

1. För att kunna använda iWork-samarbete med ett Box-företagskonto måste din organisation aktivera iWork-samarbete.

2. Kontrollera att du har lagt till Box i Platser på din iPhone eller iPad. När du har lagt till Box kan du flytta och kopiera dokument till Box med dokumenthanteraren och appen Filer.

3. Du kan öppna ett dokument på upp till 1 GB på box.com. Om ditt dokument är större än 1 GB använder du Pages, Numbers eller Keynote på din iPhone, iPad eller Mac för att minska storleken innan du försöker öppna det på box.com.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: