Om ”Hej Siri” inte fungerar på din iPhone

Kontrollera några inställningar på din iPhone för att se till att Siri är inställd för att lyssna och svara på dina förfrågningar.

Kontrollera om ”Hej Siri” är aktiverat

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Siri och sökning.
 3. Här kontrollerar du om följande inställningar är aktiverade:
  • Lyssna efter ”Hej Siri”
  • Tillåt Siri när skärmen är låst

Ställa in Siri för att känna igen din röst

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Siri och sökning.
 3. Inaktivera Lyssna efter ”Hej Siri” och aktivera på nytt.
 4. När skärmen Ställ in ”Hej Siri” visas trycker du på Fortsätt.
 5. Säg varje kommando som visas på skärmen.
 6. Tryck på Klar.

Om Siri slutar svara

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Siri och sökning.
 3. Tryck på Siri-svar. 
 4. Tryck på Föredra upplästa svar för att höra Siri läsa upp svar, även när Tyst läge är på.

Få mer hjälp med Siri

Tillgänglighet, funktioner och kommandon för Siri varierar för olika språk och länder eller regioner. Läs vilka Siri-funktioner som stöds i ditt land eller din region.

Publiceringsdatum: