Få hjälp med Siri på iPhone, iPad eller iPod touch

Om Siri inte fungerar som förväntat kan du läsa om vad du kan göra.

Om Siri inte är tillgängligt, eller inte förstår eller svarar på frågor

Siri kan säga något som ”Jag har svårt att ansluta till nätverket” eller be dig att ”Prova igen om en liten stund”. Det beror troligen på ett problem med nätverket. Kontrollera din internetanslutning och försök igen senare.

Om Siri fortfarande inte fungerar som förväntat provar du med dessa steg. Efter varje steg kontrollerar du om Siri fungerar.

  1. På din iOS-enhet går du till Inställningar > Siri och sökning och kontrollerar att alternativen Lyssna efter ”Hej Siri” och Tryck på hemknappen för Siri eller Tryck på sidoknappen för Siri* är aktiverade. Gå även till Inställningar > Allmänt > Begränsningar och kontrollera så inte Siri/diktering är inaktiverat. 
  2. Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch.
  3. Gå till Inställningar > Siri och sökning och stäng av ”Hej Siri” och Tryck på hemknappen för Siri eller Tryck på sidoknappen för Siri*. Aktivera sedan båda funktionerna igen.
  4. Om du använder en iOS-enhet provar du med att använda Siri tillsammans med ett headset. Om Siri endast fungerar med ett headset kan du få hjälp med mikrofonerna på enheten.

Om Siri fortfarande inte fungerar kontaktar du Apple-supporten.

Om Hej Siri inte fungerar

  1. Gå till Inställningar > Siri och sökning och kontrollera att Hej Siri är aktiverat.
  2. Se till att enheten har framsidan upp. Om du lägger enheten med framsidan ned inaktiveras ”Hej Siri”. Om du har Smart Cover på din iPad, kommer det att inaktivera ”Hej Siri” när det är stängt.
  3. Med iPhone 6 eller tidigare samt de flesta iPad- och iPod touch-enheter, behöver du ansluta till ström för att kunna använda ”Hej Siri”. Du behöver inte ansluta enheten till en strömkälla för att använda ”Hej Siri” om du har iPhone 6s eller senare, iPad Pro (12,9 tum) (2:a generationen), iPad Pro 10,5 tum eller iPad Pro (9,7 tum).

Om ”Hej Siri” fortfarande inte fungerar stänger du av och slår på det igen.

Läs mer

Om du råkar aktivera Siri när du har din iPhone i fickan, kan du inaktivera Tryck på hemknappen för Siri eller Tryck på sidoknappen för Siri*. Läs mer om om röststyrning på iPhone.

Läs om hur du använder Siri till att skicka meddelanden, ringa samtal, kontrollera din kalender med mera.

*Tryck på sidoknappen för Siri är endast tillgängligt på iPhone X.

Publiceringsdatum: Thu Nov 02 19:20:18 GMT 2017