Om ”Hej Siri” inte fungerar på din iPhone eller iPad

Om Siri inte svarar när du säger ”Hej Siri”, finns det några saker du kan kontrollera.

Kontrollera om ”Hej Siri” är aktiverat

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Siri och sök.
 3. Här kontrollerar du om följande inställningar är aktiverade:
  • Lyssna efter ”Hej Siri” 
  • Tillåt Siri i låst läge

Ställ in ”Hej Siri” så att Siri lättare kan känna igen din röst

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Siri och sök.
 3. Inaktivera Lyssna efter ”Hej Siri” och aktivera på nytt.
 4. När skärmen Ställ in ”Hej Siri” visas trycker du på Fortsätt.
 5. Säg varje kommando som visas på skärmen.
 6. Tryck på Klar.

Om Siri fortfarande inte svarar

 • Som standard kommer Siri inte att svara om enheten ligger med framsidan nedåt eller om framsidan är täckt om du inte går Inställningar > Hjälpmedel > Siri och aktiverar Lyssna alltid efter ”Hej Siri”.
 • Har lågenergiläge aktiverats på din iPhone går det inte att använda ”Hej Siri”.

Få hjälp med Siri på andra enheter

Publiceringsdatum: