Skicka och spara GIF-bilder på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Meddelande-appen kan du hitta hundratals GIF-bilder som trendar i #images som du kan lägga till i dina meddelanden.

#images är tillgängligt i USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Indien, Singapore, Filippinerna och Japan.

Lägga till en GIF-bild från #images

Använd #images i Meddelande-appen för att hitta och dela GIF-bilder med dina kontakter. Gör så här:

 1. Öppna Meddelanden, tryck på nytt meddelande och ange en kontakt eller tryck på en befintlig konversation.
 2. Tryck på #images-symbolen.
 3. Tryck på Hitta bilder och ange ett sökord, exempelvis födelsedag, för att söka på en specifik GIF-bild.
 4. Tryck på GIF-bilden för att lägga till den i ditt meddelande.
 5. Skicka genom att trycka på skicka-symbol.

GIF-bilder från #images animeras endast i appen Meddelanden på Apple-enheter.

Spara en GIF-bild

Du kan spara en GIF-bild som du tagit emot i ett meddelande till appen Bilder på din iOS-enhet. Gör så här:

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Öppna meddelandet som innehåller GIF-bilden du vill spara.
 3. Tryck och håll ned på GIF-bilden och tryck sedan på Spara. Om du har en iPhone 6s eller senare kan du använda 3D Touch för att spara en GIF-bild. Tryck och håll ned på GIF-bilden, svep uppåt och tryck på Spara.

Rapportera ett problem med en bild

Om du stöter på ett problem eller har funderingar om innehållet i #images, kan du rapportera det:

 1. Tryck på #images och sök efter bilden som du vill rapportera.
 2. När du har hittat bilden, tryck och håll ned på den så att du ser en större förhandsvisning.
 3. Ta en skärmbild och tryck sedan på miniatyren om du vill öppna förhandsvisningen.
 4. Tryck på Nytt meddelande och sedan på Mail.
 5. Skicka skärmbilden med e-post till images-reports@apple.com och beskriv problemet.

Om du vill framföra ett krav som är relaterat till ett upphovsrättsintrång eller en relaterad fråga, ber vi dig att rapportera det här.

Om #images saknas i applådan

Se till att appen #images är aktiverad:

 1. Från applådan sveper du åt vänster och trycker sedan på symbolen Mer.
 2. Tryck på Ändra och sedan på symbolen lägg till för att lägga till appen #images.

Se till att ditt tangentbord är inställt på ett språk och en region som stöds. Gå till Inställningar > Allmänt och tryck på Språk och region.

Appen #images är tillgänglig i USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Indien, Singapore, Filippinerna och Japan.

Läs mer

Använd iMessage-appar för att till exempel samarbeta med andra, dekorera meddelanden med etiketter och dela en låt.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: