Rengöra din iPhone

Se hur du rengör din iPhone.

Kan jag använda desinfektionsmedel på min iPhone?
Du kan använda en trasa med 70-procentig isopropylalkohol, 75-procentig etylalkohol eller andra desinfektionstrasor till att försiktigt torka av utsidan på din iPhone. Använd inte produkter som innehåller blekmedel eller väteperoxid. Se till att det inte kommer någon fukt i öppningarna och doppa inte din iPhone i rengöringsmedel.

iPhone 14-, iPhone 13-, iPhone 12- och iPhone 11-modeller

De här modellerna har glas med avancerad matt ytstruktur, antingen på det bakre glaset eller runt kameran. Vid normalt slitage kan glaset med textur visa tecken på materialöverföring från objekt som kommer i kontakt med din iPhone, exempelvis jeanstyg eller saker som du har i fickan. Materialöverföring kan likna en repa, men kan tas bort i de flesta fall.

Rengör din iPhone direkt om den kommer i kontakt med något som kan orsaka fläckar eller annan skada, till exempel smuts eller sand, bläck, smink, tvål, tvättmedel, syror, sur mat eller lotion. Följ de här riktlinjerna för rengöring:

  • Koppla från alla kablar och stäng av din iPhone.
  • Använd en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa, till exempel en glasögonduk.
  • Se till att fukt inte tränger in i några öppningar.
  • Använd inte rengöringsprodukter eller tryckluft.

Din iPhone har en fingeravtrycksbeständig, fettavvisande beläggning. Rengöringsprodukter och slipmedel försvagar beläggningen och kan orsaka repor på din iPhone.

iPhone SE (2:a och 3:e generationen), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7

Rengör din iPhone direkt om den kommer i kontakt med något som kan orsaka fläckar eller annan skada, till exempel smuts eller sand, bläck, smink, tvål, tvättmedel, syror, sur mat eller lotion. Följ dessa riktlinjer:

  • Koppla från alla kablar och stäng av din iPhone.
  • Använd en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa, till exempel en glasögonduk.
  • Se till att fukt inte tränger in i några öppningar.
  • Använd inte rengöringsprodukter eller tryckluft.

Din iPhone har en fingeravtrycksbeständig, fettavvisande beläggning. På iPhone 8 och senare finns beläggningen på fram- och baksidan. Vid normal användning så slits beläggningen med tiden. Rengöringsprodukter och slipmedel försvagar beläggningen ytterligare och kan orsaka repor på din iPhone.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1:a generationen), iPhone 5s

Rengör omedelbart din iPhone om den har kommit i kontakt med något ämne som kan orsaka fläckar, till exempel bläck, färgdynor, kosmetika, smuts, mat, olja eller krämer. Dra ur alla sladdar och stäng av din iPhone innan du rengör den. Använd en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, tryckluft, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak eller slipmedel när du rengör din iPhone. Glasytorna på framsidan har en fettavvisande ytbehandling. Ta bort fingeravtryck genom att torka av utsatta ytor med en mjuk, luddfri trasa. Beläggningens fettavisande förmåga avtar med tiden även vid normal användning, men om skärmen torkas av med slipande material minskar den skyddande effekten ytterligare och glaset kan repas.

Rengör hemknappen (så att Touch ID fungerar optimalt) genom att torka den med en mjuk, luddfri trasa.

iPhone 5c

Rengör omedelbart din iPhone om den har kommit i kontakt med något ämne som kan orsaka fläckar, till exempel bläck, färgdynor, kosmetika, smuts, mat, olja eller krämer. Dra ur alla sladdar och stäng av din iPhone innan du rengör den. Använd en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputsmedel, hushållsrengöringsmedel, tryckluft, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak, slipmedel eller rengöringsmedel som innehåller väteperoxid när du rengör din iPhone. Glasytorna på framsidan har en fettavvisande ytbehandling. Ta bort fingeravtryck genom att torka av utsatta ytor med en mjuk, luddfri trasa. Beläggningens fettavisande förmåga avtar med tiden även vid normal användning, men om skärmen torkas av med slipande material minskar den skyddande effekten ytterligare och glaset kan repas.

Om du behöver avlägsna smuts kring SIM-fackets öppning använder du en mjuk, luddfri trasa med mycket lite rengöringssprit på. Torka mycket försiktigt bort smutsen från fackets öppning och se till att det inte kommer in fukt i den.

iPhone 5

Rengör omedelbart din iPhone om den har kommit i kontakt med något ämne som kan orsaka fläckar, till exempel bläck, färgdynor, kosmetika, smuts, mat, olja eller krämer. Dra ur alla sladdar och stäng av din iPhone innan du rengör den. Använd en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputsmedel, hushållsrengöringsmedel, tryckluft, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak, slipmedel eller rengöringsmedel som innehåller väteperoxid när du rengör din iPhone. Glasytorna på framsidan har en fettavvisande ytbehandling. Ta bort fingeravtryck genom att torka av utsatta ytor med en mjuk, luddfri trasa. Beläggningens fettavisande förmåga avtar med tiden även vid normal användning, men om skärmen torkas av med slipande material minskar den skyddande effekten ytterligare och glaset kan repas.

iPhone 4s och iPhone 4

Rengör omedelbart din iPhone om den har kommit i kontakt med något ämne som kan orsaka fläckar, till exempel bläck, färgdynor, kosmetika, smuts, mat, olja eller krämer. När du ska rengöra din iPhone kopplar du först från alla kablar och stänger sedan av enheten (tryck och håll ned vilo-/väckningsknappen och dra sedan reglaget som visas på skärmen). Använd en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputsmedel, hushållsrengöringsmedel, tryckluft, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak, slipmedel eller rengöringsmedel som innehåller väteperoxid när du rengör din iPhone. Glasytorna på fram- och baksidan har en fettavvisande ytbehandling. Ta bort fingeravtryck genom att torka av utsatta ytor med en mjuk, luddfri trasa. Beläggningens fettavisande förmåga avtar med tiden även vid normal användning, men om skärmen torkas av med slipande material minskar den skyddande effekten ytterligare och glaset kan repas.

iPhone 3GS

Rengör omedelbart din iPhone om den har kommit i kontakt med något ämne som kan orsaka fläckar, till exempel bläck, färgdynor, kosmetika, smuts, mat, olja eller krämer. När du ska rengöra din iPhone kopplar du först från alla kablar och stänger sedan av enheten (tryck och håll ned vilo-/väckningsknappen och dra sedan reglaget som visas på skärmen). Använd en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputsmedel, hushållsrengöringsmedel, tryckluft, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak, slipmedel eller rengöringsmedel som innehåller väteperoxid när du rengör din iPhone. Glasytan på framsidan har en fettavvisande ytbehandling. Ta bort fingeravtryck genom att torka av utsatta ytor med en mjuk, luddfri trasa. Beläggningens fettavisande förmåga avtar med tiden även vid normal användning, men om skärmen torkas av med slipande material minskar den skyddande effekten ytterligare och glaset kan repas.

iPhone 3G och iPhone (original)

När du ska rengöra din iPhone kopplar du först från alla kablar och stänger sedan av enheten (tryck och håll ned vilo-/väckningsknappen och dra sedan reglaget som visas på skärmen). Använd sedan en mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputsmedel, hushållsrengöringsmedel, tryckluft, aerosolsprayer, lösningsmedel, ammoniak, slipmedel eller rengöringsmedel som innehåller väteperoxid när du rengör din iPhone.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: