Använd appen Breathe

Använd appen Andas för att slappna av och fokusera på din andning. 

Symbol för Breathe-appen

Appen Andas vägleder dig genom flera djupa andetag och påminner dig om att avsätta tid för att fokusera på din andning varje dag. Välj hur länge du vill andas, och låt sedan animeringen och lätta tryckningar hjälpa dig att fokusera. 


     Breathe-animering

Starta en session

 1. Gå till startskärmen genom att trycka på Digital Crown och öppna sedan appen Breathe.
 2. Vrid på Digital Crown för att ställa in sessionens längd. 
 3. Tryck på Start när du är redo. Kom ihåg att vara stilla när du andas. 
 4. Andas in när animeringen växer samtidigt som klockan trycker på handleden. Andas sedan ut när animeringen krymper och klockan slutar trycka. 
 5. Andas tills klockan trycker två gånger och ger ifrån sig en ljudsignal. Då är sessionen är slut.* När du är klar kan du se din puls.

När du använder appen Breathe stänger Watch-enheten av vissa notiser så att du kan fokusera. Om du svarar på ett samtal eller rör för mycket på dig under sessionen avslutas den automatiskt och du får inga poäng.

* Om klockan inte ger ifrån sig en ljudsignal, är Tyst läge påslaget.

Inställningar för Andas på iPhone     

Ställa in längden för sessionen

När du öppnar appen Breathe för att starta en ny session kan du vrida på Digital Crown för att ställa in sessionens längd.

När du hittar en längd som du tycker är lagom, kan du göra den till standard från iPhone:

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Breathe och tryck sedan på Använd tidigare varaktighet. 

Du kan även ändra längden för varje andetag: 

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Breathe och tryck sedan på Andningsfrekvens.
 3. Tryck för att ändra antalet andetag per minut. 

Justera eller stänga av påminnelser

Under hela dagen kommer Apple Watch påminna dig om att andas. Du kan justera eller stänga av påminnelserna: 

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Breathe > Andningspåminnelser.
 3. Välj hur ofta du vill få påminnelser. 

Apple Watch kommer flytta påminnelsen om den sammanfaller med en händelse i din kalender, som ett möte, om du rör dig eller tränar, eller om du påbörjar en andningssession på egen hand. Påminnelsen får du istället strax efter din kalenderhändelse är klar eller när du slutat röra dig.

     Mindfulness-minuter på iPhone

Kontrollera hur ofta du tar dig tid att använda appen Andas

Du kan spåra dina sessioner med appen Hälsa:

 1. Öppna appen Hälsa på iPhone-enheten.
 2. Tryck på fliken Hälsodata.
 3. Tryck på Mindfulness och sedan på grafen för att visa mer. 

I slutet av varje session kan du även se hur många gånger du har använt appen Breathe den dagen. Breathe-sessioner visas inte i appen Aktivitet på Apple Watch eller iPhone. 

Publiceringsdatum: