Få hjälp med programmet Bilder på din Mac

Om Bilder för macOS inte startar eller fungerar inte som förväntat prövar du dessa tips.

Säkerhetskopiera biblioteket

Innan du följer dessa steg kan det vara bra att säkerhetskopiera ditt bildbibliotek, även om du använder iCloud-bilder. Du kan använda Time Machine, en lösning för säkerhetskopiering från tredje part eller kopiera biblioteket till en extern enhet. Som standard lagras bildbiblioteket i mappen Bilder i din hemmapp.

Kontrollera att mjukvaran är uppdaterad

Bilder är en del av operativsystemet på din Mac (10.10.3 och senare). Du kan undvika eller lösa många problem genom att använda den senaste versionen av macOS. Läs mer om hur du uppdaterar mjukvara på din Mac.

Läs mer om RAW-formatet för digitalkameror som stöds av iOS 12 och macOS Mojave om du använder RAW-bilder i Bilder.

Om du har problem med att flytta ett befintligt iPhoto- eller Aperture-bibliotek till Bilder

Ett varningsmeddelande visas när du först öppnar Bilder eller flyttar ett befintligt iPhoto- eller Aperture-bibliotek. Lär dig vad du kan göra om Bilder inte kan kopiera eller skapa ett bibliotek.

Om mediebläddraren inte visar dina bilder och videor

Använd Mediebläddraren för att göra bilder från ditt bildbibliotek tillgängliga i andra program, som Pages och iMovie. Mediebläddraren visar endast innehållet i bildbiblioteket som är utsett till systembildbiblioteket. Om du har fler än ett bildbibliotek – varav det du använder inte är utsett till systembildbiblioteket – kommer mediebläddraren inte visa dess innehåll.

Följ dessa steg för att utse det befintliga biblioteket som systembildbibliotek:

  1. Välj Bilder > Inställningar.
  2. Klicka på knappen Allmänt längst upp i fönstret Inställningar.
  3. Klicka på Använd som systembildbibliotek.

Om du har andra problem med Bilder

Om du upplever andra problem, som att miniatyrer saknas eller är tomma, oväntat beteende eller om Bilder inte öppnar, kan du reparera ditt bibliotek med stegen nedan. 

Reparationsverktyget för Bilder analyserar bibliotekets databas och reparerar inkonsekvenser det upptäcker. Beroende på bibliotekets storlek kan det ta ett tag. När processen är slutförd öppnar Bilder ditt bibliotek.

Följ dessa steg om du vill använda reparationsverktyget för Bilder:

  1. Kontrollera att du har säkerhetskopierat ditt huvudsakliga bildbibliotek.
  2. Stäng programmet Bilder om det är öppet.
  3. Tryck och håll ned tangenterna Kommando och Alternativ när du öppnar Bilder igen. 
  4. Dialogrutan Reparera bibliotek visas. Klicka på Reparera och ange sedan ett administratörslösenord för att köra reparationsverktyget för Bilder.

Om du använder iCloud-bilder uppdateras ditt bibliotek igen med iCloud när du kör reparationsverktyget för Bilder.

Publiceringsdatum: