Få hjälp med iCloud-bilder

När du aktiverar iCloud-bilder lagras alla dina bilder och videor säkert i iCloud. Läs om hur du hanterar iCloud-bilder, hittar borttappade bilder och videor och raderar dem som du inte längre vill ha.

Vad har hänt med albumet Kamerarulle på min iOS-enhet?

När du har aktiverat iCloud-bilder ersätts albumet Kamerarulle med ett album som heter Alla bilder. I albumet Alla bilder har du samma kompakta rullningsvy, men alla bilder och videor är nu ordnade efter det datum då de lades till.

Vad har hänt med albumet Min bildström?

När du aktiverar iCloud-bilder läggs alla bilder från din kamerarulle till i albumet Alla bilder. Och bilder från Min bildström som finns i albumet Min bildström men som inte sparats till ditt bibliotek tas bort. När du har aktiverat iCloud-bilder ser du inte ett separat Min bildström-album.  

Om du har ytterligare en enhet med Min bildström aktiverat och där iCloud-bilder inte är aktiverat ser du fortfarande albumet Min bildström på den enheten. Alla nya bilder som du tar eller lägger till i ditt bibliotek visas i albumet på den enheten.

Vad gör jag om några av mina bilder och videor saknas när jag har aktiverat iCloud-bilder?

Leta efter bilderna och videorna som saknas i albumet Senast raderade i programmet Bilder och kontrollera att du är inloggad på iCloud med rätt Apple-ID.

Bilder och videor som du kopierar till din enhet via iTunes kopieras inte i iCloud-bilder. Följ dessa steg för att lägga till dina versioner i ursprunglig, full upplösning:

På en Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare

Om du vill överföra originalversioner av Mac-biblioteket klickar du på Bilder > Inställningar och slår på iCloud-bilder.*

Du kan även använda AirDrop för att kopiera bilderna från datorn till iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Kontrollera att du har loggat in med samma Apple-ID på datorn som på iOS-enheten.
 2. Lås upp iOS-enheten och slå på AirDrop.
 3. Öppna ett nytt Finder-fönster på Mac-datorn och välj AirDrop i sidofältet.
 4. Dra bilderna till symbolen för iOS-enheten i Finder-fönstret.

På din pc med Windows 8 eller senare

Om du använder en pc följer du dessa steg för att överföra bilder och videor till iCloud-bilder:*

 1. Gå till Startskärmen.
 2. Klicka på Alla program.
 3. Gå till iCloud > iCloud-bilder.
 4. Välj Överför bilder och videor.
 5. Välj de bilder du vill överföra.

Få hjälp med iCloud-bilder för din Windows-dator.

Hur raderar jag bilder och videor från en enhet med iCloud-bilder?

Om du vill ta bort bilder och videor från alla iOS-enheter, din Mac och iCloud.comkan du radera dem i programmet Bilder

När du raderar en bild eller video från programmet Bilder, raderas den också från iCloud-bilder och iCloud-lagringsutrymmet. Bilder och videor kan återskapas från albumet Senast raderade i 30 dagar.

Kan jag se alla bilder och videor från min Mac på iCloud.com?

iCloud-bilder överför bilder och videor från systembiblioteket på Mac. Bilder och videor lagrade utanför systembiblioteket överförs eller uppdateras inte på alla enheterna.

Hur ser jag förloppet för överföringen till iCloud-bilder?

Du kan se om en bild eller video har överförts till iCloud när du öppnar programmet Bilder och visar biblioteket i Ögonblick. Förloppstatusen finns längst ned i menyn. Du kan även hitta bilder och videor från Bilder-biblioteket som inte överförts till iCloud i ett smart album på din mac.

Vad händer om jag överskrider den övre gränsen för mitt iCloud-lagringsutrymme?

Om du överskrider den övre gränsen för din iCloud-lagring går det inte att överföra bilder och videor till iCloud och biblioteket är inte längre uppdaterat på alla dina enheter. Om du vill fortsätta att använda iCloud-bilder måste du uppgradera lagringsplanen eller minska din användning av lagringsutrymmet.

Du kan minska lagringsbehovet för iCloud-bilder genom att radera bilder och videor som du inte längre behöver från dina iOS-enheter eller på iCloud.com. Enheten tar omedelbart bort alla bilder och videor som du raderar, och det går inte att återskapa dem från albumet Senast raderade.

Om du får slut på lagringsutrymme säkerhetskopieras inte dina enheter till iCloud, och nya bilder, videoklipp, dokument och information hålls inte uppdaterade.

Hur stänger jag av iCloud-bilder på en enstaka enhet?

Du kan inaktivera iCloud-bilder på en enskild enhet på följande sätt:

 • Öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder på iPhone, iPad eller iPod touch och stäng sedan av iCloud-bilder.*
 • På din Mac går du till Systeminställningar > iCloud. Klicka på Alternativ bredvid Bilder och avmarkera sedan iCloud-bilder.*
 • På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du till Inställningar > Konton > iCloud. Tryck på Markera under Bilder för att stänga av iCloud-bilder.*

Om alternativet Optimera lagring är på kanske inte alla originalbilder och -videoklipp finns på enheten. Du kan hämta originalbilder och -videor på din iOS-enhet genom att gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och markera Hämta och behåll original. På en Mac öppnar du Bilder och väljer Bilder > Inställningar och markerar Hämta original till datorn. Sedan kan du stänga av iCloud-bilder. Du kan även välja de bilder och videor som du vill hämta från iCloud.com.

Innan du stänger av iCloud-bilder kanske du vill göra en kopia av dina bilder och videor.

Hur tar jag bort allt innehåll i iCloud-bilder från iCloud och mina enheter?

Du kan stänga av iCloud-bilder var som helst genom att följa dessa steg:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch: öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hantera lagring > Bilder och tryck sedan på Avaktivera och radera. 
 • På en Mac går du till Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud. Klicka på Hantera längst ned till höger, välj iCloud-bilder,* och sedan Avaktivera och radera.

Bilder och videor lagras på ditt konto i 30 dagar. Du kan hämta originalbilder och -videor på din iOS-enhet genom att gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och markera Hämta och behåll original. På en Mac-dator öppnar du Bilder och väljer Bilder > Inställningar och markerar Hämta original till datorn. Du kan även välja de bilder och videor som du vill hämta från iCloud.com.

Läs mer

* I tidigare versioner av iOS, macOS, tvOS och iCloud för Windows kallades iCloud-bilder för iCloud-bildbibliotek.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: