Få hjälp med iCloud-bildbibliotek

När du aktiverar iCloud-bildbibliotek lagras alla dina bilder och videor säkert i iCloud. Läs om hur du hanterar iCloud-bildbiblioteket, hittar borttappade bilder och videor och raderar dem du inte längre vill ha.

Vad har hänt med albumet Kamerarulle på min iOS-enhet?

När du aktiverat iCloud-bildbibliotek ersätts albumet Kamerarulle med ett album som heter Alla bilder. I albumet Alla bilder har du samma kompakta rullningsvy, men alla bilder och videor är nu ordnade efter datumet då de lades till.

Vad har hänt med albumet Min bildström?

När du aktiverar iCloud-bildbibliotek läggs alla bilder från Min bildström till i albumet Alla bilder. Det visas inget separat album med namnet Min bildström. Om du har både iCloud-bildbibliotek och Min bildström aktiverade för din enhet visas alla bilder du lägger till i biblioteket eller tar med din iOS-enhet i albumet Min bildström på de enheter som inte har iCloud-bildbibliotek aktiverat.

Vad gör jag om några av mina bilder och videor saknas när jag har aktiverat iCloud-bildbibliotek?

Leta efter bilderna och videorna som saknas i albumet Senast raderade i programmet Bilder och kontrollera att du är inloggad på iCloud med rätt Apple-ID.

Bilder och videor som du kopierar till din enhet via iTunes kopieras inte i iCloud-bildbibliotek. Följ dessa steg för att lägga till dina versioner i ursprunglig, full upplösning:

På en Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare

Om du vill överföra originalversioner av Mac-biblioteket klickar du på Bilder > Inställningar och slår på iCloud-bildbibliotek.

Du kan även använda AirDrop för att kopiera bilderna från datorn till iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Kontrollera att du har loggat in med samma Apple-ID på datorn som på iOS-enheten.
 2. Lås upp iOS-enheten och slå på AirDrop.
 3. Öppna ett nytt Finder-fönster på Mac-datorn och välj AirDrop i sidofältet.
 4. Dra bilderna till symbolen för iOS-enheten i Finder-fönstret.

På din PC med Windows 8 eller senare

Om du använder en PC följer du dessa steg för att överföra bilder och videor till iCloud-bildbibliotek:

 1. Gå till Startskärmen.
 2. Klicka på Alla program.
 3. Gå till iCloud > iCloud-bilder.
 4. Välj Överför bilder och videor.
 5. Välj de bilder som du vill överföra.

Få hjälp med iCloud-bildbibliotek för din Windows-dator.

Hur raderar jag bilder och videor från en enhet med iCloud-bildbiblioteket?

Om du vill ta bort bilder och videor från alla iOS-enheter, Mac-datorer och iCloud.comkan du radera dem i programmet Bilder

När du raderar en bild eller video från programmet Bilder, raderas den också från iCloud-bildbiblioteket och iCloud-lagringsutrymmet. Bilder och videor kan återskapas från albumet Senast raderade i 30 dagar.

Kan jag se alla bilder och videor från Mac-datorn på iCloud.com?

iCloud-bildbibliotek överför bilder och videor från Mac-datorns systembibliotek. Bilder och videor lagrade utanför systembiblioteket överförs inte eller uppdateras på alla enheterna.

Det kanske inte går att spela upp MP4-videor med Firefox. Prova med en annan webbläsare, till exempel Safari 8 eller senare eller Google Chrome 28 eller senare.

Hur ser jag förloppet för överföringen till iCloud-bildbiblioteket?

Du kan se om en bild eller video har överförts till iCloud när du öppnar programmet Bilder och visar biblioteket i Ögonblick. Förloppstatusen finns längst ned i menyn. Du kan även hitta bilder och videor från Bilder-biblioteket men som inte överförts till iCloud när du öppnar Bilder på en Mac-dator och går till Arkiv > Skapa nytt smart album. Välj Bilder kan inte överföras till iCloud-bildbibliotek under Matcha följande villkor och klicka sedan på OK.

Vad händer om jag överskrider den övre gränsen för mitt iCloud-lagringsutrymme?

Om du överskrider den övre gränsen för din iCloud-lagring går det inte att överföra bilder och videoklipp till iCloud och biblioteket är inte längre uppdaterat på alla dina enheter. Om du vill fortsätta att använda iCloud-bildbibliotek måste du uppgradera lagringsplanen eller eller minska din användning av lagringsutrymmet.

Du kan minska lagringsbehovet för iCloud-bildbiblioteket genom att radera bilder och videoklipp som du inte längre behöver från dina iOS-enheter eller på iCloud.com. Enheten tar omedelbart bort alla bilder och videor som du raderar, och det går inte att återskapa dem från albumet Senast raderade.

Om du får slut på lagringsutrymme säkerhetskopieras inte dina enheter till iCloud, och nya bilder, videoklipp, dokument och information hålls inte uppdaterade.

Hur stänger jag av iCloud-bildbiblioteket på en enstaka enhet?

Du kan avaktivera iCloud-bildbibliotek på en enskild enhet om du följer dessa steg:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch:
  • Om du använder iOS 10.3 eller senare går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och avaktiverar sedan iCloud-bildbibliotek.
  • Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Bilder och avaktiverar iCloud-bildbibliotek.
 • På Mac går du till Systeminställningar > iCloud> Alternativ bredvid Bilder och avmarkerar iCloud-bildbibliotek.
 • På Apple TV (4:e generationen) går du till Inställningar> Konton> iCloud och under Bilder trycker du på alternativet för att avaktivera iCloud-bildbibliotek.

Om alternativet Optimera lagring är på kanske inte alla originalbilder och -videoklipp finns på enheten. Du kan hämta originalbilder och -videor på din iOS-enhet genom att gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och markera Hämta och behåll original. På din Mac-dator öppnar du Bilder och väljer Bilder > Inställningar och markerar Hämta original till datorn. Sedan kan du slå av iCloud-bildbibliotek. Du kan även välja de bilder och videor som du vill hämta från iCloud.com.

Hur tar jag bort allt innehåll i iCloud-bildbibliotek från iCloud och mina enheter?

Du kan stänga av iCloud-bildbibliotek var som helst genom att följa dessa steg:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch:
  • Om du använder iOS 10.3 eller senare går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-lagring > Hantera lagring > iCloud-bildbibliotek och välj sedan Inaktivera och Radera. 
  • Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Lagring > Hantera lagring > iCloud-bildbibliotek och välj sedan Inaktivera och Radera. 
 • På din Mac-dator går du till Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud. Klicka på Hantera, välj Bildbibliotek och markera Inaktivera och Radera.

Bilder och videor lagras på ditt konto i 30 dagar. Du kan hämta originalbilder och -videor på din iOS-enhet genom att gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och markera Hämta och behåll original. På din Mac-dator öppnar du Bilder och väljer Bilder > Inställningar och markerar Hämta original till datorn. Du kan även välja de bilder och videor som du vill hämta från iCloud.com.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: