Få hjälp med iCloud-bilder.

Läs om hur du hanterar iCloud-bilder, hittar borttappade bilder och videor och raderar dem som du inte längre vill ha.

Vad gör jag om några av mina bilder och videor saknas när jag har aktiverat iCloud-bilder?

Leta efter dina bilder och videor som saknas i albumet Senast raderade i appen Bilder och se till att du har loggat in på iCloud med rätt Apple-ID. Läs mer om hur du hittar bilder och videor som saknas i appen Bilder

Bilder och videor som du kopierar till din enhet via iTunes kopieras inte i iCloud-bilder. Följ dessa steg för att lägga till dina versioner i ursprunglig, full upplösning:

På en Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare

För att överföra originalversioner av ditt bildbibliotek öppnar du appen Bilder och väljer sedan Bilder > Inställningar och aktiverar iCloud-bilder.

Du kan även använda AirDrop för att kopiera bilderna från datorn till din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Kontrollera att du har loggat in med samma Apple-ID på datorn som på iOS-enheten.
 2. Lås upp iOS-enheten och aktivera AirDrop.
 3. Öppna ett nytt Finder-fönster på Mac-datorn och välj AirDrop i sidofältet.
 4. Dra bilderna till symbolen för iOS-enheten i Finder-fönstret.

På din pc med Windows 8 eller senare

Vad händer när du tar bort bilder från en enhet med iCloud-bilder?

När du tar bort en bild eller en video från appen Bilder på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac raderas den också från dina iCloud-bilder och andra enheter där du är inloggad på iCloud-bilder. Den ingår inte heller längre i din iCloud-lagring. Om du vill ta bort bilder och videor från alla iOS-enheter, din Mac och iCloud.com kan du radera dem i appen Bilder

Bilder och videor kan återskapas från albumet Senast raderade i 30 dagar. Läs om hur du återställer en nyligen raderad bild

Kan jag se alla bilder och videor från min Mac på iCloud.com?

iCloud-bilder överför bilder och videor från systembiblioteket på Mac. Bilder och videor lagrade utanför systembiblioteket överförs eller uppdateras inte på alla enheterna.

Hur kontrollerar jag statusen för mina överföringar och hämtningar till iCloud-bilder?

 1. Öppna appen Bilder.
 2. Välj fliken Bibliotek och tryck sedan på Alla bilder.
 3. Rulla längst ned för att se statusfältet. 

Du kan också hitta bilder och videor från ditt Bildbilbliotek som inte har överförts till iCloud i ett smart album på din Mac.

Vad händer om jag överskrider den övre gränsen för mitt iCloud-lagringsutrymme?

Om du överskrider den övre gränsen för din iCloud-lagring går det inte att överföra bilder och videor till iCloud och biblioteket är inte längre uppdaterat på alla dina enheter. Om du vill fortsätta att använda iCloud-bilder måste du uppgradera lagringsplanen eller minska din användning av lagringsutrymmet.

Du kan minska lagringsbehovet för iCloud-bilder genom att radera bilder och videor som du inte längre behöver från dina iOS-enheter eller på iCloud.com. Enheten tar omedelbart bort alla bilder och videor som du raderar, och det går inte att återskapa dem från albumet Senast raderade.

Om du får slut på lagringsutrymme säkerhetskopieras inte dina enheter till iCloud, och nya bilder, videoklipp, dokument och information hålls inte uppdaterade.

Hur stänger jag av iCloud-bilder på en enstaka enhet?

Du kan inaktivera iCloud-bilder på en enskild enhet på följande sätt:

 • Öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder på iPhone, iPad eller iPod touch och stäng sedan av iCloud-bilder.
 • Öppna appen Bilder på din Mac och välj sedan Bilder > Inställningar. Klicka sedan på iCloud och avmarkera iCloud-bilder.
 • På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du till Inställningar > Konton > iCloud. Tryck på Markera under Bilder för att stänga av iCloud-bilder.

Om alternativet Optimera lagring är på kanske inte alla originalbilder och -videoklipp finns på enheten. Du kan hämta originalbilder och -videor på din iOS-enhet genom att gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och markera Hämta och behåll original. På en Mac öppnar du Bilder och väljer Bilder > Inställningar. Klicka sedan på iCloud och markera Hämta original till datorn. Se till att enheten är ansluten till ett eluttag och internet. När du har hämtat originalen kan du inaktivera iCloud-bilder. Du kan även välja de bilder och videor som du vill hämta från iCloud.com.

Innan du stänger av iCloud-bilder kanske du vill göra en kopia av dina bilder och videor.

Hur tar jag bort allt innehåll i iCloud-bilder från iCloud och mina enheter?

Du kan stänga av iCloud-bilder var som helst genom att följa dessa steg:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch: öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hantera lagring > Bilder och tryck sedan på Avaktivera och radera. 
 • På en Mac-dator går du till Apple-menyn > Systeminställningar och klickar sedan på Apple-ID. Välj iCloud och klicka sedan på Hantera. Välj Bilder och klicka sedan på Stäng av och radera. 

Om du ändrar dig följer du stegen ovan på din enhet och väljer Ångra radera. 

Bilder och videor lagras på ditt konto i 30 dagar. Du kan hämta originalbilder och -videor på din iOS-enhet genom att gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och markera Hämta och behåll original. På en Mac öppnar du Bilder och väljer Bilder > Inställningar. Klicka sedan på iCloud och markera Hämta original till datorn. Du kan även välja de bilder och videor som du vill hämta från iCloud.com.

Vad har hänt med albumet Min bildström?

När du aktiverar iCloud-bilder raderas bilder från Min bildström som finns i albumet Min bildström, men inte är sparade i ditt bibliotek. När du har aktiverat iCloud-bilder ser du inte ett separat Min bildström-album.  

Om du har ytterligare en enhet med Min bildström aktiverat och där iCloud-bilder inte är aktiverat ser du fortfarande albumet Min bildström på den enheten. Alla nya bilder som du tar eller lägger till i ditt bibliotek visas i albumet på den enheten.

Läs mer

I tidigare versioner av iOS, macOS, tvOS och iCloud för Windows kallades iCloud-bilder för iCloud-bildbibliotek.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: