Utse ett systembildbibliotek i Bilder

Om du har flera bildbibliotek på din Mac kan du välja vilket bibliotek som du vill använda med iCloud-bilder, Delade album och Min bildström.

iCloud och systembildbiblioteket

Du kan endast använda iCloud-bilder, Delade album och Min bildström med systembildbiblioteket. Om du väljer ett annat bibliotek i Bilder utan att utse det till systembildbibliotek inaktiveras fliken iCloud i inställningarna för Bilder.

iCloud-inställningar i Bilder

Om du vill använda ett annat bibliotek med iCloud följer du anvisningarna i nästa avsnitt för att ändra systembildbibliotek.


Utse ett systembildbibliotek

Om du utser ett nytt bibliotek till systembildbibliotek och sedan aktiverar iCloud-bilder kommer bilderna och videoklippen i det nya biblioteket att slås ihop med dem som redan finns i ditt iCloud-bilder. Dessutom hämtas alla bilder och videor från iCloud till enheten igen.

  1. Stäng appen Bilder.
  2. Håll ned alternativtangenten och öppna Bilder. Ett av bildbiblioteken är redan utsett till DittBiblioteksnamn (systembildbibliotek). 
  3. Välj det bibliotek som du vill utse till systembildbibliotek.
  4. När Bilder öppnar biblioteket väljer du Bilder > Inställningar i menyn.
  5. Klicka på fliken Allmänt.
  6. Klicka på knappen Använd som systembildbibliotek.
    Om Använd som systembildbibliotek är nedtonad är det aktuella biblioteket redan inställt som ditt systembildbibliotek.
    Allmänna inställningar i Bilder som visar att knappen Använd som systembildbibliotek är aktiv.

Om du öppnar ett annat bibliotek i appen Bilder och inte har utsett det till systembildbibliotek använder andra appar bilder från det ursprungliga systembildbiblioteket. Håll ned alternativtangenten när du öppnar Bilder för att se vilket bibliotek som är inställt som systembildbibliotek.


Behöver du hjälp?

Om du fortfarande har problem med Bilder kontaktar du Apple-supporten.

Publiceringsdatum: