Utse ett systembildbibliotek i Bilder

Om du har flera bildbibliotek på din Mac kan du välja vilket som ska vara systembildbiblioteket. Systembildbiblioteket är det enda biblioteket som kan användas med iCloud-bilder, Delade album och Min bildström.

Bilder i ditt systembildbibliotek finns tillgängliga i program som iMovie, Pages och Keynote. Du kan också synkronisera dem med iOS-enheter och visa dem på Apple TV. Om du vill använda egna bilder som bakgrundsbild eller skärmsläckare måste bilderna finnas i systembildbiblioteket innan du kan välja dem i Systeminställningar.

Om du bara har ett bildbibliotek är det detta som är systembildbiblioteket. I annat fall blir det första bildbibliotek som du skapar eller öppnar i Bilder systembildbiblioteket. Om du har fler än ett bibliotek kan du behöva utse ett systembildbibliotek så att andra program kan komma åt bilderna och videoklippen som du vill att de ska använda. 

Följ de här stegen för att utse ett systembildbibliotek:

  1. Avsluta Bilder.
  2. Håll ned alternativtangenten och öppna Bilder. Ett av bildbiblioteken är redan utsett till DittBiblioteksnamn (systembildbibliotek). 
  3. Välj det bibliotek som du vill utse till systembildbibliotek.
  4. När Bilder öppnar biblioteket väljer du Bilder > Inställningar i menyn.
  5. Klicka på fliken Allmänt.
  6. Klicka på knappen Använd som systembildbibliotek.

Om du öppnar ett andra eller ett annat bibliotek i programmet Bilder och inte har utsett det till systembildbibliotek använder andra program bilder från det ursprungliga systembildbiblioteket. Håll ned alternativtangenten när du öppnar Bilder för att se vilket bibliotek som är inställt som systembildbibliotek.

iCloud och systembildbiblioteket

Du kan endast använda iCloud-bilder, Delade album och Min bildström med systembildbiblioteket. Om du väljer ett annat bibliotek i Bilder utan att utse det till systembildbibliotek inaktiveras fliken iCloud i inställningarna för Bilder: 

Om du utser ett nytt bibliotek till systembildbibliotek och sedan aktiverar iCloud-bilder kommer bilderna och videoklippen i det nya biblioteket att slås ihop med dem som redan finns i ditt iCloud-bilder. Om du vill hålla innehållet i dina bildbibliotek åtskilda bör du inte aktivera iCloud-bilder för fler än ett bibliotek i Bilder.

Publiceringsdatum: