Använda Påminnelser på din iPhone, iPad eller iPod touch

Med appen Påminnelser i iOS 13 eller senare och iPadOS kan du skapa påminnelser med deluppgifter och bilagor. Du kan också ställa in tids- och platsbaserade notiser. Du kan till och med tilldela någon en påminnelse i en delad lista.

Innan du börjar

 • Ställ in iCloud för att hålla dina påminnelser uppdaterade på alla dina enheter. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på [ditt namn] > iCloud och aktivera Påminnelser. I appen Påminnelser kommer du att se alla dina påminnelser på alla dina Apple-enheter som är inloggade med samma Apple-ID.
 • Läs mer om att uppgradera iCloud-påminnelser efter att du har uppdaterat till iOS 13 eller senare och iPadOS.Kom igång med Påminnelser

Skapa en påminnelse, lägg till användbara detaljer och markera den sedan som slutförd när du är klar.

Skapa en påminnelse

 1. Öppna appen Påminnelser.
 2. Tryck på + Ny påminnelse och skriv sedan påminnelsen.
 3. Tryck på Klar.

Du kan också lägga till påminnelser till dina viktigaste att göra-listor från widgeten Påminnelser på din hemskärm.

Använda det snabba verktygsfältet för att lägga till notiser och annat

När du skriver en ny påminnelse visas ett snabbt verktygsfält med alternativ för snabba och enkla anpassningar:

Ställa in ett klardatum

Tryck på knappen för datum och tid  för att ställa in ett klardatum för påminnelsen. Välj mellan Idag, Imorgon, Den här helgen eller tryck på Datum och tid för att ange en egen dag och tid.

Om du anger ett klardatum för en påminnelse utan att tilldela någon tid visas notisen som standard kl. 9.00. Du kan ändra när notiser för heldagspåminnelser visas genom att öppna appen Inställningar och sedan trycka på Påminnelser. Tryck på tidsangivelsen under Heldagspåminnelser och välj sedan en annan tidpunkt.

Lägga till en plats

Tryck på platsknappen  för att tilldela en notis baserat på var du befinner dig. Välj ett av alternativen som visas eller tryck på Anpassat för att lägga till din egen plats, välja om du vill få en notis när du anländer eller lämnar platsen och ställa in påminnelseområdets omkrets. 

Om du vill ta emot platsbaserade notiser ser du till att Platstjänster är aktiverat. Öppna appen Inställningar, tryck sedan på Integritet > Platstjänster och aktivera Platstjänster.

Flagga en påminnelse

Tryck på den flaggade knappen  för att markera en påminnelse som extra viktig och göra så att den visas i den smarta listan Flaggad på huvudskärmen i appen Påminnelser.

Lägga till en bilaga

Tryck på bilderknappen  för att lägga till en bilaga i påminnelsen. Du kan ta en ny bild, välja en bild från ditt bildbibliotek eller skanna ett dokument.

Tilldela en påminnelse

Tryck på tilldelningsknappen  för att tilldela någon som du delar listan med en påminnelse. Påminnelser som tilldelas dig visas i den smarta listan Tilldelad till mig på startskärmen i appen Påminnelser.

Använda smarta förslag

Påminnelser föreslår automatiskt datum, tid och plats för en påminnelse baserat på liknande påminnelser som du har skapat tidigare.

Redigera påminnelsen, få en notis när du skriver meddelanden och lägga till mer information

Tryck på knappen Redigera detaljer  för att lägga till ännu fler detaljer och anpassningar till din påminnelse, exempelvis anteckningar, en URL och en prioritet. Du kan också modifiera notisinställningarna för påminnelsen och ändra vilken lista den tillhör.

Få en påminnelse medan du skickar meddelanden

Aktivera När jag skriver meddelanden om du vill få en notis när du chattar med en viss angiven person i Meddelanden.

Aktivera När jag skriver meddelanden, tryck på Välj person och sedan på ett namn i dina kontakter.

Nästa gång du chattar med den här personen visas en påminnelsenotis.

Lägga till anteckningar och en URL

Använd fältet Anteckningar för att lägga till praktisk information i påminnelsen. Om du har en webbadress som är relaterad till påminnelsen, kan du lägga till den i URL-fältet. Anteckningar och URL-fältet visas tillsammans med påminnelsen i alla listor som den tillhör.

Skapa deluppgifter

Alla påminnelser som du skapar kan ha deluppgifter. Du kan till exempel ha en påminnelse inför en resa som innehåller en lista med saker som du måste komma ihåg att ta med. 

Du kan skapa deluppgifter på några olika sätt:

 • Tryck på en påminnelse, håll ned och dra den sedan till en annan påminnelse. Påminnelsen som du drog blir en deluppgift till den andra.
 • Svep höger på en påminnelse och tryck sedan på Indragning. Påminnelsen blir en deluppgift under uppgiften ovanför. Om du vill ångra sveper du höger igen på deluppgiften och trycker på Utdrag.
 • Tryck på en påminnelse och sedan på knappen Redigera detaljer . Tryck på Deluppgifter > Lägg till påminnelse. Ange sedan din deluppgift. Upprepa för varje ny deluppgift du vill skapa.

Slutföra en påminnelse

Tryck på den tomma cirkeln bredvid påminnelsen för att markera den som slutförd. Om du vill se slutförda påminnelser trycker du på knappen Mer  och sedan på Visa slutförda.

Om du vill radera en påminnelse utan att markera den som slutförd, sveper du till vänster på den och trycker sedan på Radera.

Om du får en påminnelsenotis på låsskärmen, sveper du vänster över påminnelsen. Tryck på Visa och sedan på Markera som avklarad.


Ordna påminnelser med listor

Vill du dela upp dina påminnelser i kategorier som arbete, privat eller skola? Du kan skapa en lista i Påminnelser för att få bättre ordning. Du kan anpassa dina listor med färger och symboler, och dela en lista med andra personer. Och i appen Påminnelser finns inbyggda smarta listor som ger en snabb överblick över alla dina påminnelser från dina anpassade listor.

Skapa en ny påminnelselista

 1. Tryck på Lägg till lista på huvudskärmen i appen Påminnelser.
 2. Ange ett namn för listan.
 3. Anpassa listan genom att välja en färg och en symbol eller emoji som gör att du känner igen den med ett ögonkast. Symboler är bara tillgängliga för listor som du har skapat i ditt iCloud-konto.
 4. Tryck på Klar.

När du skapat en lista kan du redigera den:

 1. Tryck på listan som du vill redigera och sedan på knappen Mer .
 2. Tryck på Namn och utseende.
 3. Ändra listans namn, färg eller symbol.
 4. Tryck på Klar.

Listor kan också ordnas i grupper. Du kan till exempel skapa en grupp med namnet Arbete som innehåller alla listor som har med arbetet att göra:

 1. Tryck och håll ned på en lista.
 2. Dra listan till en annan lista.
 3. Ge den nya gruppen ett namn.
 4. Tryck på Skapa.

Tryck på en grupps namn på huvudskärmen i Påminnelser för att visa eller gömma listorna som finns i den.

Flytta en påminnelse till en annan lista

 1. Tryck på en påminnelselista och tryck sedan på påminnelsen som du vill flytta.
 2. Tryck på knappen Redigera detaljer .
 3. Tryck på Lista och välj sedan listan dit du vill flytta påminnelsen.
 4. Tryck på Klar. 

Du kan också dra en påminnelse till en annan lista:

 1. Tryck och håll ned påminnelsen med ett finger.
 2. Medan du håller ned påminnelsen trycker du på knappen Listor för att gå tillbaka till dina listor.*
 3. Släpp påminnelsen på listan dit du vill flytta den.

Du flyttar flera påminnelser genom att trycka på en och hålla ned. Sedan använder du ett annat finger för att trycka på de övriga som du vill ta med.

* Om du använder en iPad fortsätter dina listor att vara synliga, så du kan helt enkelt dra påminnelser mellan listorna.

Ändra ordningen för påminnelser

Tryck och håll ned en påminnelse och dra den sedan dit du vill att den ska visas i listan. Se till att placera den mellan påminnelser. Om du drar den ovanpå en påminnelse, blir den en deluppgift.

Visa dina påminnelser i smarta listor

Huvudskärmen i appen Påminnelser visar inbyggda smarta listor som automatiskt kan ordna dina påminnelser i snabbvyer:

 • Idag visar alla dina påminnelser som du har markerat som uppgifter för idag. Här visas också påminnelser som är försenade.
 • Schemalagda visar alla dina påminnelser som har ett klardatum – i förfluten tid, idag och i framtiden.
 • Flaggade visar alla dina påminnelser som du har tilldelat en flagga.
 • Alla visar alla påminnelser, ordnade efter lista.

Smarta listor innehåller påminnelser från alla dina anpassade listor i Påminnelser. I de smarta listorna Schemalagda, Alla och Flaggade kan du trycka på knappen Mer  och välja Visa slutförda om du vill ta med även slutförda påminnelser.

Du kan också se de smarta listorna Tilldelad till mig och Siri-förslag. Tilldelad till mig visar alla dina påminnelser i delade listor som har tilldelats dig. Siri-förslag visar föreslagna påminnelser som du kan skapa baserat på din Mail och Meddelanden.

Söka efter påminnelser

Använd sökfältet ovanför de smarta listorna för att söka efter påminnelser. Du kan söka efter text, personer, platser och till och med detaljerade anteckningar som du har lagt till i påminnelserna. Medan du skriver visas påminnelser som matchar söktermen, grupperade efter lista.

Tryck på knappen Diktera  för att söka med Diktering.


Göra ännu mer med Påminnelser

Lägg till en påminnelse med Siri, skapa en påminnelse inifrån en annan app och dela listor med andra.

Dela en påminnelselista

 1. Tryck på listan som du vill dela och sedan på knappen Mer .
 2. Tryck på Lägg till personer.
 3. Välj hur du vill bjuda in personer till din påminnelselista. Du kan använda en inbyggd iOS-app eller en tredjepartsapp.
 4. Lägg till personerna som du vill dela listan med och skicka sedan inbjudningen. Vilka steg du ska använda för att lägga till personer och skicka varierar beroende på vilken app du använder.

Personer som har accepterat din inbjudan kan lägga till objekt, radera objekt och markera dem som slutförda. Personerna som du bjuder in måste också ha iOS 13 eller senare på sina enheter för att kunna visa delade påminnelselistor som du har skapat i iOS 13. Notiser som du ställer in för dina påminnelser delas aldrig med andra.

Tilldela en påminnelse i en delad lista

Tilldela personer som du delar listor med påminnelser, så får de påminnelser. Det är bra för att dela upp uppgifter och veta vem som ansvarar för vad, så att ingen glömmer.

Tilldela någon en påminnelse:

 1. Tryck på tilldelningsknappen .
 2. Välj den person som du vill tilldela påminnelsen.
 3. Tryck på Klar.

Behöver du tilldela om en påminnelse eller ta bort en tilldelning? Tryck på mottagaren bredvid påminnelsen och sedan på Tilldela om eller Ta bort tilldelning.

Lägga till en påminnelse med Siri

Du kan be Siri att schemalägga en påminnelse åt dig, på din iOS-enhet eller din Apple Watch.* Här är några exempel:

 • ”Påminn mig om att ge mat till hunden varje dag kl. 07.30.”
 • ”Påminn mig om att jag ska kolla posten när jag kommer hem.”
 • ”Påminn mig om att stanna till i affären när jag går härifrån.”
 • ”Påminn mig om att ringa Tara i morgon eftermiddag klockan 3.”

Om du lägger till dina hem- och jobbadresser på ditt kort i Kontakter kan du låta Siri ställa in platsbaserade påminnelser. Öppna appen Kontakter och tryck sedan på Mitt kort. Tryck på Ändra, lägg till din jobb- eller hemadress och tryck sedan på Klar.

* Siri använder Platstjänster när påminnelsen behöver åtkomst till din plats. Tillgänglighet, funktioner och kommandon för Siri varierar för olika språk, länder eller regioner. Läs om vilka Siri-funktioner som stöds i vilka länder och regioner.

Lägga till en påminnelse från en annan app

Det har aldrig varit så enkelt att påminna sig själv om något i en app, till exempel nyhetsartikeln som du vill läsa när du kommer hem. Skapa en genväg till en plats i en annan app genom att ställa in en påminnelse från den appen. Påminn dig själv om att gå tillbaka till den appen, till exempel för att besöka en webbplats eller en plats på kartan. Då läggs en länk till i din påminnelse, så att du kan fortsätta där du slutade.

När en app är öppen ber du Siri "Påminn mig om det här senare”. Du kan också trycka på Dela-knappen  i appen och sedan trycka på Påminnelser.

I din påminnelse har du en länk direkt till en plats i en annan app som du vill gå tillbaka till.

När du får den schemalagda notisen eller när du öppnar Påminnelser trycker du på länken under påminnelsen för att gå direkt till appen.Du kan också ställa in en påminnelse när du får ett telefonsamtal som du inte kan svara på direkt. Tryck på Påminn mig på samtalsskärmen och välj sedan när du vill påmind om att ringa tillbaka.


Skapa och visa påminnelser på din Apple Watch

Appen Påminnelser på Apple Watch visar dina iCloud-påminnelser grupperade i samma smarta listor och anpassade listor som visas på din iPhone. Tryck på en lista för att se påminnelserna i den och tryck på en påminnelse när du vill markera den som slutförd.

Du kan lägga till nya påminnelser snabbt genom att använda Siri på Apple Watch eller genom att trycka på Lägg till påminnelse eller ny Påminnelse inuti appen. Påminnelser som du skapar på din klocka visas på iPhone-enheten och andra enheter som är inloggade med samma Apple-ID.


Publiceringsdatum: