Importera anteckningar och filer till appen Anteckningar

Ta de textfiler du har skapat i andra appar och importera dem till appen Anteckningar. Sedan har du alla anteckningar på en enda praktisk plats.

Textfilformat som kan importeras

På din Mac kan du importera många olika typer av textfiler till Anteckningar. När du importerar filer konverteras varje textfil till en ny anteckning.

Följande filtyper kan importeras till Anteckningar:

 • .TXT
 • .RTF
 • .RTFD
 • .HTML

Importera från Evernote

På Mac, iPhone, iPad eller iPod touch kan du importera Evernote Export-filer (ENEX-filer). Varje ENEX-fil kan innehålla en eller flera anteckningar. När du importerar en ENEX-fil konverteras varje anteckning från Evernote till en ny anteckning i Anteckningar.

Om en anteckning i Evernote har en bilaga eller funktion som appen Anteckningar inte stöder, importeras den anteckningen utan den bilagan eller funktionen.

Importera anteckningar på en Mac-dator

När du importerar textfiler eller ENEX-filer kan du lägga till dem i ditt iCloud Anteckningar-konto eller ditt Mac-konto. Om du lagrar dem på iCloud är alla dina anteckningar tillgängliga på alla enheter där du är inloggad med ditt Apple-ID.

 1. Öppna Anteckningar-appen.
 2. Från sidofältet i Anteckningar kan du välja att lagra dina anteckningar på iCloud eller på din Mac genom att klicka på en mapp i det konto du vill använda.
  iCloud-anteckningar i appen Anteckningar
 3. I menyfältet väljer du Fil > Importera till Anteckningar.
 4. Välj filen eller mappen som du vill importera. Om anteckningarna du importerar är organiserade i mappar måste du markera Bevara mappsstrukturen vid import. Om du inte hittar den här inställningen klickar du på Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 5. Klicka på Importera. När du får ett bekräftelsemeddelande klickar du på Importera igen.

Efter att dina filer har importerats visas en ny mapp i Anteckningar-appen som heter Importerade anteckningar. Du kan nu organisera dem i Anteckningar-mappen precis hur du vill.

Importera anteckningar på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan importera Evernote Export-filer (ENEX-filer) till Anteckningar på din iPhone, iPad eller iPod touch. Varje ENEX-fil kan innehålla en eller flera anteckningar.

När du importerar en .enex-fil konverteras varje anteckning från Evernote till en ny anteckning i Anteckningar. Skicka ENEX-filen till dig själv via e-post eller spara den i iCloud Drive från datorn innan du importerar den till Anteckningar-appen.

Använda Mail

Importera en anteckning med Mail

 1. Öppna Mail och tryck på meddelandet som innehåller filen du vill importera till Anteckningar.
 2. Tryck på filen och håll den nedtryckt, tryck på Dela och sedan på Anteckningar.
 3. Du får ett bekräftelsemeddelande när filen har hämtats. Tryck på Importera anteckningar.

Använda appen Filer

Importera en anteckning med appen Filer

 1. Öppna appen Filer och gå till filen du vill importera till Anteckningar.
 2. Tryck på filen och håll den nedtryckt, tryck på Dela och sedan på Anteckningar.
 3. Du får ett bekräftelsemeddelande när filen har hämtats. Tryck på Importera anteckningar.

När du öppnar Anteckningar-appen och väljer dina iCloud-anteckningar visas en ny mapp med namnet Importerade anteckningar. Om du inte använder Anteckningar med iCloud visas den nya mappen i På min enhet.

Om du inte använder iCloud och På min enhet inte finns tillgängligt får du en varning när du trycker på Lägg till Anteckningar.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: