Använda Anteckningar på iPhone, iPad och iPod touch

Använd Anteckningar för att skriva ned en snabb tanke, skapa checklistor, skissa på idéer och mycket mer. Och med iCloud kan du hålla anteckningarna uppdaterade på alla dina enheter.

Kom igång

 

 • Se till att din iPhone, iPad eller iPod touch är uppdaterad med den senaste versionen av iOS.
 • Om enheten har iOS 9 eller senare ser du till att du har uppgraderat anteckningarna.
 • Se till att konfigurera Anteckningar med iCloud eller att du har anteckningarna sparade lokalt på enheten om du vill använda de senaste funktionerna i Anteckningar.

Skissfunktionen i Anteckningar är endast tillgängligt i iOS 9 eller senare på iPhone 5 och senare, iPad Pro, iPad (4:e generationen) och senare, alla modeller av iPad Air, iPad mini 2 och senare samt iPod touch (6:e generationen).

Skapa en ny anteckning

Du kan skapa en ny anteckning direkt i appen Anteckningar. Eller också ber du Siri skapa en åt dig.

Skapa en anteckning manuellt

Öppna appen Anteckningar från hemskärmen. Tryck på symbolen för ny anteckning och skriv sedan anteckningen. Tryck på Klar när du är klar. Anteckningens första rad blir dess titel.

Be Siri starta en anteckning

Har du fått en idé och måste snabbt skriva ned den? Be bara Siri att starta en ny anteckning. Säg till Siri vad du vill att det ska stå.

 

Radera en anteckning

Om du vill radera en anteckning trycker du på symbolen för radera eller sveper vänster över anteckningen i listan över anteckningar.

Om du vill återskapa en raderad anteckning går du till listan med mappar och trycker på Senast raderade. Tryck på den anteckning du vill behålla, tryck i anteckningen och tryck sedan på Återställ.

Gör mer med Anteckningar

Med Anteckningar i iOS 9 och senare kan du skapa checklistor, ändra format, lägga till bilagor, infoga bilder eller videor och skissa.

Skapa en checklista

På iPhone eller iPod touch trycker du i en anteckning och trycker sedan på Lägg till > checklista. På iPad trycker du i en anteckning och trycker sedan på Checklista. Skriv att göra-listor, inköpslistor med mera. När du är klar med en uppgift trycker du på den tomma cirkeln för att avmarkera den i listan.

Formatera en anteckning

Du kan lägga till en titel, rubrik eller punktlista direkt i anteckningen. På iPhone eller iPod touch trycker du i en anteckning och trycker sedan på Lägg till > format. På iPad trycker du i en anteckning och trycker sedan på Formatering. Välj en formateringsstil och tryck sedan på Klar.

 

Lägga till en bilaga

Du kan lägga till något som du hittar i en annan app, till exempel en plats i Kartor eller en webbplats i Safari. Tryck på Dela delningssymbolen i appen du vill dela något från och tryck sedan på Anteckningar. Du kan lägga till bilagan i en ny anteckning eller i en befintlig.

Lägga till en bild eller video

På iPhone eller iPod touch trycker du i en anteckning och trycker sedan på Lägg till > kamerasymbol. På iPad trycker du i en anteckning och trycker sedan på kamerasymbolen. Du kan ta en ny bild eller video eller trycka på Bildbiblioteket för att lägga till befintliga bilder och videor till din anteckning.

 


     

Skissa i en anteckning

Du kan skissa en idé eller plan i anteckningen med fingertoppen. Du kan välja bland flera ritverktyg och färger eller använda en linjal för att rita raka linjer. Om du har en iPad Pro kan du använda Apple Pencil för att skissa i Anteckningar.

Börja en ny skiss: Tryck på skissymbolen för att börja använda pennan, markören eller pennverktyget. Tryck på Klar när du är klar.

Se fler färgalternativ: Tryck på nuvarande färg. Svep paletten till vänster eller höger för att se fler val.

Använd en linjal för att rita raka linjer: Tryck på linjalen så visas den i anteckningen. Rita sedan en linje längs med kanten på linjalen.

Välj radergummit om det blir fel: Tryck på radergummit och för sedan fingret över området du vill radera. Om du vill radera en skiss från en anteckning trycker du och håller ned på skissen och trycker sedan på Radera.

     

Söka efter en anteckning eller bilaga

Letar du efter anteckningar du skrev förra veckan, förra månaden eller förra året? Du kan söka efter en särskild anteckning från början av anteckningslistan. Rulla överst i anteckningslistan för att visa sökfältet och skriv sedan vad du letar efter.

Du kan även söka efter bilagor. Tryck på symbolen för bilagebläddraren i det nedre vänstra hörnet för att se skisser, bilder, länkar, dokument och andra bilagor du har lagt till dina anteckningar. Om du vill gå till anteckningen med bilagan håller du ned miniatyren av bilagan och trycker sedan på Visa i anteckning.


     

Ordna anteckningarna

Du skriver anteckningar för att hålla ordning. Vill du hålla ännu mer ordning kan du sortera anteckningarna efter när de skrevs, när de ändrades senast eller i alfabetisk ordning. Du kan även spara anteckningar i olika mappar.

Sortera din anteckningslista:

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar.
 2. Tryck på Sortera anteckningar efter.
 3. Välj hur du vill sortera dina anteckningar.

Skapa en ny mapp:

 1. Om du är i listan med anteckningar trycker du på bakåtpilen för att se mapplistan.
 2. I mapplistan trycker du på Ny mapp.
 3. Välj var du vill lägga till mappen.
 4. Namnge mappen och tryck sedan på Spara.

Lägga till en anteckning i en mapp:

 1. Om du är i en anteckning trycker du på bakåtpilen för att se listan med anteckningar.
 2. I anteckningslistan trycker du på Ändra.
 3. Tryck på den anteckning du vill flytta. 
 4. Tryck på Flytta till och markera sedan den mapp du vill flytta dem till.

     

Dela anteckningar

Har du en anteckning som du vill skicka till någon? Skicka en anteckning direkt genom att trycka på delningssymbolen längst upp i anteckningen och välj sedan hur du vill skicka den.

Du kan även bjuda in andra personer att delta i en anteckning så att ni kan samarbeta i inköpslistor, projektanteckningar, resplaner och mycket mer. Läs mer om att samarbeta i anteckningar.


Skydda dina anteckningar

Anteckningar är en av de appar du kan använda för ekonomisk information, medicinsk information och lösenord. I iOS 9.3 och senare kan du skapa ett lösenord för att skydda anteckningar som innehåller personuppgifter. Sedan kan du använda det lösenordet eller ditt fingeravtryck för att låsa upp dina skyddade anteckningar.

Skapa lösenord under Inställningar:

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar.
 2. Tryck på Lösenord.
 3. Skriv ett lösenord och verifiera det genom att skriva det igen. Du kan även aktivera Touch ID för att visa lösenordsskyddade anteckningar.
 4. Tryck på Klar.

Låsa en anteckning:

 1. Öppna Anteckningar och tryck på den anteckning du vill låsa.
 2. Tryck på Dela-symbolen.
 3. Tryck på Lås anteckning.
 4. Ange ditt lösenord för Anteckningar och tryck på OK.

Lösenordsskyddade anteckningar syns på iCloud.com och på enheter med iOS 9.3 eller OS X 10.11.4 eller senare. Om du glömmer bort ditt lösenord kan du inte visa dina lösenordsskyddade anteckningar

     

Konfigurera Anteckningar med iCloud

Du kan använda iCloud för att uppdatera dina anteckningar på alla dina enheter. Om du vill konfigurera Anteckningar med iCloud går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud och aktiverar Anteckningar. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud. Du kan då se dina anteckningar på alla dina Apple-enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Läs mer

Publiceringsdatum: