Använda Anteckningar på iPhone, iPad och iPod touch

Använd Anteckningar för att skriva ned en snabb tanke, skapa checklistor, skissa på idéer och mycket mer. Och med hjälp av iCloud hålls anteckningarna uppdaterade på alla dina enheter.

Kom igång

 • Se till att iPhone, iPad eller iPod touch har den senaste versionen av iOS.
 • Se till att konfigurera Anteckningar med iCloud eller ha anteckningarna sparade på enheten om du vill använda de senaste funktionerna i Anteckningar. Många funktioner i Anteckningar fungerar inte med andra e-postleverantörer.

Skapa en ny anteckning

Du kan skapa en ny anteckning direkt i appen Anteckningar. Eller också ber du Siri skapa en åt dig.

Skapa en anteckning manuellt

Öppna Anteckningar. Tryck på symbolen för ny anteckning och skriv sedan anteckningen. När du är färdig trycker du på Klar. Anteckningens första rad blir dess titel.

Be Siri starta en anteckning

Behöver du göra en snabb anteckning? Be bara Siri att starta en ny anteckning. Säg till Siri vad du vill att det ska stå.

 

Ta bort eller fästa en anteckning

Om du vill radera en anteckning trycker du på symbolen för radera eller sveper vänster över anteckningen i listan över anteckningar och trycker sedan på Ta bort.

Om du vill återskapa en raderad anteckning går du till listan med mappar och trycker på Senast raderade. Tryck på den anteckning du vill behålla, tryck i anteckningen och tryck sedan på Återställ.

Du fäster en anteckning genom att svepa till höger över den och sedan släppa. Om det är den första anteckningen du fäste visas en nålsymbol längst upp i listan med anteckningar. Du lossar en anteckning genom att svepa till höger över den igen.

Gör mer med Anteckningar

Med Anteckningar kan du skanna och signera dokument, skapa checklistor, lägga till bilagor, infoga bilder eller videor och skissa.

Skapa en checklista

Tryck på en anteckning och därefter på . Ange din lista och tryck sedan på den tomma cirkeln för att slutföra en uppgift.

Formatera en anteckning

Du lägger till en tabell, titel, rubrik eller punktlista genom att trycka i en anteckning och sedan trycka på  eller . På en iPhone eller iPod touch trycker du på Klar när du är färdig. Du behöver inte trycka på Klar på en iPad.

 

Lägga till en bilaga

Om du vill lägga till något från en annan app, som en plats i Kartor eller en webbplats i Safari trycker du på Dela-symbol i appen som du vill dela något från. Sedan trycker du på Lägg till i Anteckningar > Välj anteckning och väljer anteckningen som du vill lägga till en bilaga till. Tryck på Spara. Du kan lägga till bilagan i en ny anteckning eller i en befintlig.

Lägga till en bild eller video

Om du vill lägga till en bild eller video trycker du i en anteckning och sedan på . Du kan trycka på Bildbibliotek för att lägga till en befintlig bild eller video alternativt trycka på Ta bild eller video för att lägga till en ny. När du är klar trycker du på Använd bild eller Använd video.

 

Söka efter en anteckning eller bilaga

Om du vill söka efter en viss anteckning bläddrar du längst upp anteckningslistan, trycker på sökfältet och anger det du letar efter.

Om du behöver söka i en specifik anteckning väljer du anteckningen, trycker på symbolen Dela och därefter på Sök i anteckning.

Du kan även söka efter bilagor. Tryck på symbol för bilagebläddrare i det nedre vänstra hörnet för att visa bilder, videor, skisser, inskannade dokument, webbplatser och dokument som du har lagt till i dina anteckningar. Om du vill gå till anteckningen med bilagan håller du ned miniatyren av bilagan och trycker sedan på Visa i anteckning.

 

Skanna ett dokument i Anteckningar

I iOS 11 och senare kan du skanna dokument i Anteckningar, lägga till en signatur och manuellt signera ett dokument. Du kan även lägga till en signatur eller signera ett dokument med en Apple Pencil på en kompatibel iPad.

Så här skannar du ett dokument:

 1. Öppna en anteckning eller skapa en ny.
 2. Tryck på  och tryck sedan på Skanna dokument.
 3. Lägg dokumentet i kamerans synfält.
 4. Om enheten är i Auto-läge skannas dokumentet automatiskt. Om du behöver göra en skanning manuellt trycker du på  eller en av volymknapparna.
 5. Dra i hörnet så att skanningen passar på sidan och tryck sedan på Behåll skanning.
 6. Du kan lägga till fler skanningar till dokumentet eller trycka på Spara när du är klar.

Så här signerar du ett dokument:

 1. Tryck på dokumentet i anteckningen.
 2. Tryck på delningssymbol och tryck sedan på Märkning.
 3. Du lägger till din signatur genom att trycka på och sedan trycka på . Du kan signera ett dokument manuellt genom att välja ett verktyg som du vill använda och sedan signera med ett finger eller med en Apple Pencil på en kompatibel iPad.

Skapa en anteckning direkt från låsskärmen

Du kan använda Apple Pencil med en kompatibel iPad för att direkt skapa en anteckning från låsskärmen eller börja där du slutade i din senaste anteckning. Du kan ändra dessa inställningar genom att gå till Inställningar > Anteckningar och trycka på Anteckningar från låsskärmen och välja ett alternativ.

Tryck på låsskärmen med din Apple Pencil och skapa din anteckning. Allt du skapar sparas automatiskt i Anteckningar.


Ordna anteckningarna

Du kan hålla anteckningarna organiserade genom att sortera dem efter datumet de skapades, ändrades eller alfabetiskt. Du kan även spara anteckningar i olika mappar.

Sortera din anteckningslista:

 1. Gå till Inställningar > Anteckningar.
 2. Tryck på Sortera anteckningar efter.
 3. Välj hur du vill sortera dina anteckningar.

Skapa en ny mapp:

 1. Om du är i listan med anteckningar trycker du på bakåtpilen för att se mapplistan.
 2. I mapplistan trycker du på Ny mapp.
 3. Välj var du vill lägga till mappen.
 4. Namnge mappen och tryck sedan på Spara.

Flytta en anteckning till en annan mapp:

 1. Om du är i en anteckning trycker du på bakåtpilen för att se listan med anteckningar.
 2. I anteckningslistan trycker du på Ändra.
 3. Tryck på den anteckning du vill flytta. 
 4. Tryck på Flytta till och markera sedan den mapp du vill flytta dem till.

Dela anteckningar

Om du vill dela en anteckning med någon trycker du på delningssymbol överst i anteckningen och väljer sedan hur du vill skicka den.

Du kan även bjuda in andra personer att delta i en anteckning så att ni kan samarbeta i inköpslistor, projektanteckningar och resplaner. Läs mer om att samarbeta i anteckningar.

Skydda dina anteckningar

Med appen Anteckningar kan du låsa anteckningar som du vill ska vara privata och inte visas av andra som använder din enhet. I Anteckningar används samma lösenord för alla anteckningar du vill skydda, på alla dina enheter. Om du har en iPhone eller iPad med Touch ID kan du öppna dina låsta anteckningar med hjälp av fingeravtryck. Läs om hur du ser till att dina anteckningar är säkra med lösenordsskydd.

Konfigurera Anteckningar med iCloud

Du kan använda iCloud för att uppdatera dina anteckningar på alla dina enheter. Om du vill konfigurera Anteckningar med iCloud går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud och aktiverar Anteckningar. Du kan då se dina anteckningar på alla dina Apple-enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Publiceringsdatum: