Använda Anteckningar på iPhone, iPad och iPod touch

Använd Anteckningar för att skriva ned en snabb tanke, skapa checklistor, skissa på idéer och mycket mer. Och med hjälp av iCloud hålls anteckningarna uppdaterade på alla dina enheter.

Kom igång

 • Se till att iPhone, iPad eller iPod touch har den senaste versionen av iOS.
 • Se till att konfigurera Anteckningar med iCloud eller ha anteckningarna sparade på enheten om du vill använda de senaste funktionerna i Anteckningar. Många funktioner i Anteckningar fungerar inte med andra e-postleverantörer.
 • Om du har teckningar i Anteckningar ska du se till att de har uppdaterats så att du kan använda de senaste funktionerna.

Skapa en ny anteckning

Du kan skapa en ny anteckning direkt i appen Anteckningar. Eller också ber du Siri skapa en åt dig.

Skapa en anteckning manuellt

Öppna Anteckningar. Tryck på  för att skriva din anteckning. När du är färdig trycker du på Klar. Anteckningens första rad blir dess titel.

Be Siri starta en anteckning

Behöver du göra en snabb anteckning? Be bara Siri att starta en ny anteckning. Säg till Siri vad du vill att det ska stå.

 

Ta bort eller fästa en anteckning

Om du vill radera en anteckning trycker du på  eller sveper vänster över anteckningen i listan över anteckningar och trycker sedan på Radera.

Om du vill återskapa en raderad anteckning går du till listan med mappar och trycker på Senast raderade. Tryck på den anteckning du vill behålla, tryck i anteckningen och tryck sedan på Återställ. Läs om vad du ska göra om det saknas anteckningar.

Du fäster en anteckning genom att svepa till höger över den och sedan släppa. Om det är den första anteckningen du fäste visas en nålsymbol längst upp i listan med anteckningar. Du lossar en anteckning genom att svepa till höger över den igen.

Gör mer med Anteckningar

Med Anteckningar kan du rita, skapa checklistor, skanna och signera dokument och lägga till bilagor – som foton, videor och webblänkar.

Skapa en checklista

Tryck på en anteckning och därefter på . Ange din lista och tryck sedan på den tomma cirkeln för att slutföra en uppgift. Du kan även automatiskt sortera markerade objekt så att de hamnar längst ned, svepa för att dra inåt och mycket mer. Läs mer om hur du skapar att göra-listor med Anteckningar.

Formatera en anteckning

Du lägger till en tabell, titel, rubrik eller punktlista genom att trycka i en anteckning och sedan trycka på  eller . På en iPhone eller iPod touch trycker du på Klar när du är färdig. Du behöver inte trycka på Klar på en iPad.

Lägga till en bilaga

Om du vill lägga till något från en annan app, som en plats i Kartor eller en webbplats i Safari, trycker du på  i appen som du vill dela något från. Tryck på appen Anteckningar, välj anteckningen som du vill lägga till en bilaga för och tryck sedan på Spara. Du kan lägga till bilagan i en ny anteckning eller i en befintlig.

Lägga till en bild eller video

Om du vill lägga till en bild eller video trycker du i en anteckning och sedan på . Du kan trycka på Bildbibliotek för att lägga till en befintlig bild eller video alternativt trycka på Ta bild eller video för att lägga till en ny. Tryck på Klar eller Använd bild eller Använd video.

 

Skapa mappar och ordna dina anteckningar

Du kan skapa mappar och undermappar för att ordna dina anteckningar. Gör så här:

 1. Om du är i listan med anteckningar trycker du på bakåtpilen för att se mapplistan.
 2. I mapplistan trycker du på Ny mapp.
 3. Välj var du vill lägga till mappen. Skapa en undermapp genom att dra mappen som du vill göra till en undermapp till huvudmappen. Den flyttas under huvudmappen och blir indragen.
 4. Namnge mappen och tryck sedan på Spara.

 


 

Flytta en anteckning till en annan mapp:

 1. Om du är i en anteckning trycker du på bakåtpilen för att se listan med anteckningar.
 2. Tryck på Redigera  i listan Anteckningar och tryck på Välj anteckningar.
 3. Tryck på anteckningarna som du vill flytta. 
 4. Tryck på Flytta till och markera sedan den mapp du vill flytta dem till.

Visa dina anteckningar i Galleri-vy

Med iOS 13 ger Galleri-vy dig ett nytt sätt att visa dina anteckningar – så det är lättare än någonsin att hitta rätt anteckning. Tryck bara på  för att visa dina anteckningar som visuella miniatyrer. Tryck på  igen för att visa dina anteckningar i en lista.

Så här sorterar du dina anteckningar i mappar:

 1. Gå till mappen som du vill sortera.
 2. Svep nedåt på skärmen tills du ser sökfältet.  
 3. Tryck på fältet Sortera efter och välj hur du vill sortera dina anteckningar. Du kan sortera varje mapp efter skapelsedatum, redigeringsdatum eller titel.

Gå till Inställningar > Anteckningar och tryck på Sortera anteckningar efter om du vill sortera alla dina anteckningar automatiskt. Välj sedan hur du vill sortera dina anteckningar.

Söka efter en anteckning eller bilaga

Om du vill söka efter en viss anteckning bläddrar du längst upp anteckningslistan, trycker på sökfältet och anger det du letar efter. Du kan söka efter maskinskrivna eller handskrivna anteckningar. Och med iOS 13 kan sökningen till och med känna igen vad bilderna i dina anteckningar innehåller. Om du till exempel söker efter ”cykel” visar sökningen alla bilder med en cykel. Sökningen kan även hitta specifik text i skannade dokument, som kvitton eller fakturor.

Om du vill söka inuti en viss anteckning väljer du anteckningen som du vill söka i, trycker på  och bläddrar ned tills du ser Hitta i anteckning. Ange sedan vad du letar efter.

Du kan även söka efter bilagor. Tryck på  i det övre högra hörnet och sedan på Visa bilagor. Om du vill gå till anteckningen med bilagan håller du ned miniatyren av bilagan och trycker sedan på Visa i anteckning.

Skapa en anteckning direkt från låsskärmen

Du kan använda Apple Pencil med en kompatibel iPad för att direkt skapa en anteckning från låsskärmen eller börja där du slutade i din senaste anteckning. Du kan ändra dessa inställningar genom att gå till Inställningar > Anteckningar och trycka på Anteckningar från låsskärmen och välja ett alternativ.

Tryck på låsskärmen med din Apple Pencil och skapa din anteckning. Allt du skapar sparas automatiskt i Anteckningar.

Skydda dina anteckningar

Med appen Anteckningar kan du låsa anteckningar som du vill ska vara privata och inte visas av andra som använder din enhet. Beroende på din enhet kan du använda Face ID, Touch ID eller ett lösenord för att låsa och låsa upp dina anteckningar.

Läs mer om hur du skyddar dina anteckningar med lösenord.

Konfigurera Anteckningar med iCloud

Du kan använda iCloud för att uppdatera dina anteckningar på alla dina enheter. Om du vill konfigurera Anteckningar med iCloud går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud och aktiverar Anteckningar. Du kan då se dina anteckningar på alla dina Apple-enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Läs mer om Anteckningar

Publiceringsdatum: