Använda Anteckningar på iPhone, iPad och iPod touch

I Anteckningar kan du skriva ned en snabb tanke, skapa checklistor, skissa på idéer och mycket mer. Och med hjälp av iCloud hålls anteckningarna uppdaterade på alla dina enheter.

Symbol för Anteckningar

Komma i gång

 • Kontrollera att iPhone, iPad eller iPod touch har den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
 • Se till att konfigurera Anteckningar med iCloud eller ha anteckningarna sparade på enheten om du vill använda de senaste funktionerna i Anteckningar. Många funktioner i Anteckningar fungerar inte med andra e-postleverantörer.

En iPhone som visar hur du skapar en anteckning i Anteckningar 

Skapa en ny anteckning

 1. Öppna Anteckningar.
 2. Tryck på knappen Skapa Knappen Skapa och skapa sedan din anteckning.
 3. Tryck på Klar. 

Anteckningens första rad blir dess titel. För att ändra formateringsstilen för den första raden går du till Inställningar > Anteckningar > Nya ant. börjar med och väljer sedan ett alternativ.

Du kan också snabbt komma åt Anteckningar från Kontrollcenter. Gå till Inställningar > Kontrollcenter och lägg till Anteckningar. Öppna sedan Kontrollcenter och tryck på Anteckningar för att skapa en anteckning. Eller så kan du helt enkelt be Siri att Starta en ny anteckning.

 

Göra mer med Anteckningar

Med Anteckningar kan du fästa dina viktigaste anteckningar, rita, skapa checklistor, skanna och signera dokument och lägga till bilagor som bilder, videor eller webblänkar. 

Fästa en anteckning

En iPhone som visar hur du fäster en anteckning i appen Anteckningar.

Fäst dina favoritanteckningar eller viktigaste anteckningar så att de blir lättare att hitta. Du fäster en anteckning genom att svepa åt höger över den och sedan släppa. Eller gå till anteckningen, tryck på knappen Mer knappen Mer och tryck sedan på knappen Fäst Gul knapp för att fästa. Du lossar en anteckning genom att svepa åt höger över den igen.

Formatera en anteckning

En iPhone som visar hur du formaterar en anteckning i appen Anteckningar.

När du är i en anteckning trycker du på tabellknappen Formateringssymbol för en tabell. eller formateringsknappen Formateringssymbol för titlar och rubriker i appen Anteckningar. för att lägga till en tabell, titel, rubrik eller punktlista. Du kan också trycka på och hålla ned Formateringssymbol för titlar och rubriker i appen Anteckningar. för att snabbt öppna en lista med formateringsalternativ.

Lägga till en bilaga

En iPhone som visar hur du lägger till en bilaga i appen Anteckningar.

För att lägga till något från en annan app, som en plats eller en webbplats, trycker du på knappen Dela knappen Dela i den app som du vill dela från. Tryck på appen Anteckningar, välj anteckningen som du vill lägga till en bilaga för och tryck sedan på Spara.

Lägga till en bild eller video

En iPhone som visar hur du lägger till en bild eller en video i en anteckning i appen Anteckningar.

För att lägga till en bild eller en video trycker du på en anteckning. Tryck sedan på Kamera knappen Kamera. Tryck på Ta bild eller video för att skapa en ny bild eller en video eller välj Bild eller Video för att lägga till från de befintliga. Tryck på Använd bild eller Använd video eller tryck på Lägg till för att lägga till från de befintliga. Du kan också skanna dokument och lägga till dem i dina anteckningar.

En iPhone som visar hur du skapar en mapp i appen Anteckningar. 

Skapa mappar

 1. Om du är i listan med anteckningar trycker du på tillbakapilen En gul pil för att gå tillbaka till föregående skärm. för att se mapplistan.
 2. Tryck på knappen Ny mapp i listan Mappar symbolen Ny mapp.
 3. Välj var du vill lägga till mappen. Skapa en undermapp genom att dra mappen som du vill göra till en undermapp till huvudmappen. Den flyttas under huvudmappen och blir indragen.
 4. Namnge mappen och tryck sedan på Spara.

En iPhone som visar hur du flyttar en anteckning till en annan mapp i appen Anteckningar.

 

Flytta en anteckning till en annan mapp

 1. Om du är i en anteckning trycker du på tillbakapilen En gul pil för att gå tillbaka till föregående skärm. för att gå tillbaka till din lista med anteckningar.
 2. I listan med anteckningar trycker du på knappen Mer knappen Mer och trycker sedan på Välj anteckningar.
 3. Tryck på anteckningarna som du vill flytta. 
 4. Tryck på Flytta och markera sedan den mapp du vill flytta dem till.

En iPhone som visar hur anteckningar ser ut i gallerivy. 

Visa dina anteckningar i gallerivy

Gallerivy ger dig ett nytt sätt att visa dina anteckningar – så det är lättare än någonsin att hitta rätt anteckning. Öppna en mapp eller lista med anteckningar, tryck på knappen Mer knappen Mer och tryck sedan på Visa som galleri.

Så här sorterar du dina anteckningar i mappar:

 1. Gå till mappen som du vill sortera.
 2. Tryck på knappen Mer knappen Mer och tryck sedan på Sortera efter. 
 3. Välj hur du vill sortera dina anteckningar.

Gå till Inställningar > Anteckningar och tryck på Sortera anteckningar efter om du vill sortera alla dina anteckningar automatiskt. Välj sedan hur du vill sortera dina anteckningar.

 

Söka efter en anteckning eller bilaga

För att söka efter en specifik anteckning trycker du bara i sökfältet och anger sedan det du letar efter. Du kan söka efter maskinskrivna eller handskrivna anteckningar. Sök kan känna igen vad som finns på bilderna inuti dina anteckningar. Om du till exempel söker efter ”cykel” visar sökningen alla bilder med en cykel. Sökningen kan även hitta specifik text i skannade dokument eller bilder, som kvitton eller fakturor.

För att söka efter något i en specifik anteckning markerar du anteckningen, trycker på knappen Mer knappen Mer och trycker sedan på Sök i anteckning och skriver det du söker efter.

Du kan även söka efter bilagor. Tryck på knappen Mer medan du är i en lista med anteckningar knappen Mer och tryck sedan på Visa bilagor. Om du vill gå till anteckningen med bilagan håller du ned miniatyren av bilagan och trycker sedan på Visa i anteckning.

Skapa en anteckning direkt från låsskärmen

Du kan använda en Apple Pencil med en kompatibel iPad för att skapa en anteckning direkt från låsskärmen eller börja där du slutade i din senaste anteckning. Du kan ändra dessa inställningar genom att gå till Inställningar > Anteckningar och trycka på Anteckningar från låsskärmen och välja ett alternativ.

Tryck på låsskärmen med din Apple Pencil och skapa din anteckning. Allt du skapar sparas automatiskt i Anteckningar.

Skydda dina anteckningar

Med appen Anteckningar kan du låsa anteckningar som du vill ska vara privata och inte visas av andra som använder din enhet. Beroende på din enhet kan du använda Face ID, Touch ID eller ett lösenord för att låsa och låsa upp dina anteckningar.

Läs mer om hur du skyddar dina anteckningar med lösenord.

Radera en anteckning

 1. Svep åt vänster över anteckningen i listan med anteckningar.
 2. Tryck på knappen Papperskorg knappen Papperskorg.

Du kan också öppna anteckningen, trycka på knappen Mer knappen Mer och sedan trycka på Radera.

Om du vill återskapa en raderad anteckning går du till listan med mappar och trycker på Senast raderade. Tryck på den anteckning du vill behålla, tryck i anteckningen och tryck sedan på Återställ. Läs mer om vad du ska göra  om du saknar anteckningar.

Konfigurera Anteckningar med iCloud

Du kan använda iCloud för att uppdatera dina anteckningar på alla dina enheter. Om du vill konfigurera Anteckningar med iCloud går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud och aktiverar Anteckningar. Du kan då se dina anteckningar på alla dina Apple-enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Läs mer om Anteckningar

Publiceringsdatum: