Ansluta med Fildelning på Mac-datorn

Lär dig använda Fildelning för att ansluta till andra Mac-datorer, Windows-datorer och filservrar.

Dela filer

Om du vill aktivera Fildelning i Mac öppnar du panelen Delning i Systeminställningar och väljer alternativet Fildelning. Därefter kan Windows- och Mac-datorer se din dator i det lokala nätverket. 

När du ansluter från en Mac med OS X Mavericks eller OS X Yosemite till en annan dator med hjälp av fildelning försöker Mac-datorn automatiskt att använda SMB-protokollet (Service Message Block) för kommunikation. Om SMB inte är tillgängligt försöker datorn använda AFP (Apple File Protocol).

Om du vill ansluta till en Mac- eller Windows-dator som delar filer i det lokala nätverket tittar du under avsnittet Delat i valfritt Finder-fönster.

Du kan också komma åt lokala fildelningar från fönstren och dialogrutorna Öppna och Spara.

Om du vill ansluta direkt till en filserver använder du funktionen Anslut till server i Finder. Välj Gå > Anslut till och ange en URL, en IP-adress eller ett DNS-namn.

Du kan ange att ett visst anslutningsprotokoll (till exempel SMB eller AFP) ska användas genom att använda en giltig URL. Om servern som du ansluter till kan hantera det protokoll du anger ska URL:n fungera.

    smb://ServerName/ShareName
    afp://DOMAIN;User@ServerName/ShareName

 

Avancerade alternativ

Om du vill begränsa vilka protokoll som kan användas för att ansluta till din dator med Fildelning klickar du på knappen Avancerade alternativ i panelen Delning. Där kan du sedan välja vilka protokoll som ska användas på Mac-datorn. Som standard aktiverar OS X Mavericks och senare SMB och AFP automatiskt för kompatibilitet med Windows-datorer, Mac-datorer som kör Mavericks och Yosemite, samt för Mac-datorer som använder äldre versioner av OS X. 

Tips!

  • När du anger en URL måste du ange namnet på den delade hårddisk, volym eller katalog som du vill ansluta till (resursnamnet). Det visas ingen uppmaning.
  • Du kan inte skriva mellanslag i resursnamnet när du ansluter. Om namnet innehåller mellanslag måste du ersätta dem med %20 .
  • Vid felsökning av ett anslutningsproblem kan du pinga IP-adressen för den andra datorn genom att använda Nätverksverktyg. En lyckad pingning verifierar en TCP/IP-anslutning mellan de båda datorerna. Det är ett viktigt test som du kan göra om det inte händer något eller om en maxtidsgräns nås när du försöker ansluta, eftersom SMB-anslutningar med Mac kräver TCP/IP.  En lyckad pingning betyder dock inte att SMB-tjänsten verkligen är tillgänglig eller fungerar på den andra datorn.
  • Mer information om hur du konfigurerar fildelning på Windows-datorer finns i Microsofts supportartiklar. De kan finnas i hjälpfiler som är installerade på datorn eller på Microsofts supportwebbplats.
  • När du felsöker ett SMB-anslutningsproblem använder du Systemmeddelanden som finns i mappen Verktygsprogram. Med hjälp av loggarna i Systemmeddelanden kan avancerade användare identifiera orsaken till ett problem. Vissa loggfiler kanske bara visas när du är inloggad som administratör.
  • Om du ansluter till en Windows SMB-källa ska du kontrollera om din brandvägg blockerar TCP-portarna 137, 138, 139 och 445. När du har provat ovanstående kan du utföra avancerad felsökning genom att kontrollera posterna i händelseloggen för Windows SMB-resursen (om du har åtkomst till den) eller de relevanta loggarna i Systemmeddelanden på Mac-datorn.
  • Om du ansluter till Windows XP måste du se till att brandväggen för internetanslutningen på Windows-datorn inte hindrar anslutningen. SMB använder portarna 137, 138, 139 och 445. Dessa portar måste vara öppna på Windows XP-datorn. Det kan innebära att du måste göra avancerade inställningar av brandväggen i XP.
  • I Mac används SMB endast över TCP/IP-protokollet, inte över NetBEUI-protokollet.
  • I vissa fall kan du behöva kontakta nätverksadministratören för att få åtkomst till Mac-datorn från SMB-resursen, eller dess nätverkskonfiguration.
  • Mer information om att ansluta till äldre AFP-tjänster

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: