Vad är nytt i iBooks Author?

Läs om de senaste funktionerna i iBooks Author.

Vad är nytt i iBooks Author 2.4?

 • ePub-mallarna stöder nu Popover-widgeten
 • Mindre stabilitetsförbättringar för ePub-mallarna

Vad är nytt i iBooks Author 2.3?

 • iBooks för iPhone har nu stöd för böcker som är gjorda med iBooks Author
 • Skapa Multi-Touch-böcker med hjälp av nya ePub-mallar

Vad är nytt i iBooks Author 2.2?

 • Det har blivit betydligt enklare att flytta befintligt ePub- och InDesign-innehåll till iBooks Author.
 • När du skapar en ny Multi-Touch-bok från ePub-filen flödar texten automatiskt in i den mall som du själv väljer.
 • När du importerar en Adobe InDesign-fil bevarar iBooks Author layouter och stilar som ställts in i InDesign.

Nya tomma mallar skapar förutsättningar för en mer personlig bokdesign

 • Du har fullständig kontroll över utseendet och känslan i boken, från start till mål.

Fler alternativ för hyperlänkar

 • Länka till ett visst kapitel eller avsnitt eller till en viss sida från valfri plats i boken.
 • Länka från en bild.
 • Länka till en viss del av boken från valfri plats, till och med utanför iBooks Author.
 • Läs mer om att använda länkar i iBooks Author.

Ställa in widgetar så att de spelas upp direkt på sidan

 • Medie-, Keynote- och HTML-widgetar kan nu spelas upp på plats i boken.
 • Widgetar kan också ställas in så att de börjar spelas upp automatiskt när läsaren öppnar den sidan i boken.

Ytterligare mallar från Apple

 • iBooks Author innehåller de nya mallarna Liggande med stående och Endast stående.

Vad är nytt i iBooks Author 2.0?

Skapa nya, underbara böcker i stående layout

 • iBooks Author har nu stöd för böcker med layouten Endast stående och ger fullständig kontroll över layouten.
 • Starta med mallen Endast stående som gör det möjligt att skapa böcker med fast stående layout, där byte mellan stående och liggande läge inaktiveras i iBooks Author.
 • Istället för att använda textflödesformatet för en bok med liggande layout i stående läge, använder böcker med layouten Endast stående samma navigering, innehållsförteckning och interaktion som en bok med liggande layout i liggande läge.

Bädda in anpassade typsnitt för fullständig kontroll över textens utseende

 • Stöd för typsnitten TrueType (TTF) och OpenType (OTF).
 • Typsnittsfilerna är skyddade när de skrivs in i iBooks-filen vid publicering eller export.
 • Författaren eller utgivaren måste säkerställa lämpliga rättigheter till typsnitten som används (på samma sätt som med liknande rättigheter för användning av bilder, text och mediefiler).
 • Läs mer om att använda anpassade typsnitt i iBooks Author.

Lägg till ytterligare interaktivitet med de nya widgetarna Sidofält med rullning och Popover

 • Denna utgåva lägger till två nya Multi-Touch-widgetar, Sidofält med rullning och Popover.
 • Sidofält med rullning ger ett vertikalt rullningsområde som kan innehålla text och bilder som är större än det ursprungliga området. Läsaren kan rulla igenom detta område och läsa innehållet.
 • Popover-widgeten ger en anpassad bild som utlöser visning av ett liknande rullningsområde som i Sidofält med rullning. Popover kan även innehålla text och grafik.

Stöd för matematiska uttryck

 • Författare kan infoga sofistikerade matematiska uttryck med LaTeX- och MathML-notation.
 • Ekvationer återges vackert direkt i iBooks Author.
 • Ogiltiga LaTeX- och MathML-uttryck flaggas.
 • Författare kan även använda MathType 6.7d (och senare) som en extern ekvationsredigerare med stöd för redigering via flera verktyg.
 • Läs mer om att använda LaTeX och MathML i iBooks Author.

Automatisk optimering av media för iPad

 • iBooks Author stöder nu alla medieformat som stöds av QuickTime.
 • Mediefiler optimeras automatiskt för att uppfylla kraven för video och ljud på iPad.
 • Optimeringen utlöses när en mediefil eller Keynote-fil som innehåller en mediefil läggs till.
 • Mediefilerna optimeras en åt gången. Om du lägger till flera filer, ställs de i kö medan de väntar på optimering.Det går att fortsätta redigera boken under optimeringen.
 • Filerna komprimeras för att minska filstorleken utan att minska kvaliteten.
 • Filmer läggs i M4V-behållare och ljudfiler placeras i M4P-behållare.
 • Läs mer om att använda mediefiler i iBooks Author.

Förbättrat stöd för inbäddat ljud inklusive anpassad uppspelningsbild

 • iBooks Author stöder nu alla ljudformat som stöds av QuickTime.
 • Uppspelning av ljudfiler är möjlig med tre interaktionsmodeller:
  • iBooks Author kan tillhandahålla en skrubbningslist.
  • iBooks Author kan visa en knapp för uppspelning/paus.
  • Författaren kan tillhandahålla en anpassad bild för uppspelning/paus. Det går endast att tillhandahålla en bild (inte olika bilder för uppspelning och paus).

Förbättrat arbetsflöde för publicering

 • iBooks Author leder författaren genom en rad skärmar som underlättar publiceringsprocessen.
 • iBooks Author söker efter fel i boken innan den exporteras till iTunes Producer.
 • Författaren får alternativet att automatiskt skapa ett utdrag baserat på ett valt kapitel.

Versionsnumrering för böcker

 • Författaren måste ange ett nytt versionsnummer när han/hon publicerar en uppdatering av en bok som redan finns i iBooks Store.
 • Författaren måste ange ett versionsnummer när boken exporteras. 
 • Författaren får inte ange ett versionsnummer när boken exporteras som ett utdrag.
 • Om versionsnumret:
  • iBooks Author tillhandahåller standardversionsnumret 1.0.
  • Versionsnumret visas med boken i iBooks Store.
 • Om versionsnumrets format:
  • Använd punktseparerade siffror med maximalt två punkter, tre delar och fyra siffror per del. Exempelvis: 1111.1111.1111
  • Nollor i början ignoreras. 1.01 läses som 1.1
  • 1.10 är större än 1.9.
  • Bokstäver är inte tillåtna.
 • Läsare som uppgraderar till en ny bokversion behåller höjdpunkter, anteckningar och bokmärken i den nya versionen.

Förbättring för att dra nytta av Retina-bildskärmen på nya MacBook Pro

 • iBooks Author drar full nytta av MacBook Pro med Retina-skärm och ger en underbar upplevelse med levande grafik och tydlig text.

Ytterligare mallar från Apple

 • iBooks Author innehåller de nya mallarna Liggande med stående och Endast stående.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: