Använda anpassade typsnitt i iBooks Author

I iBooks Author 2.0 kan du använda anpassade typsnitt i böcker som du skapar, förutsatt att du har licens för att använda typsnitten för publicering.

I iBooks Author kan du bädda in anpassade typsnitt av typen TrueType (TTF) och OpenType (OTF) i böcker, så att du kan anpassa hur texten visas.

Typsnittsmenyn i formatmenyfältet visar endast typsnitt som stöds. OS typsnittspanel, som du kommer åt genom att klicka på knappen Typsnitt i verktygsfältet, bör dock visa alla typsnitt i ditt system. Om du väljer ett typsnitt som inte stöds för din bok visas en varning och ett typsnitt som stöds ersätter det när du visar din bok på en iPad. Välj typsnitt från typsnittsmenyn för att få bästa resultat.

När du publicerar eller exporterar boken kommer iBooks Author att skydda typsnitten från tredje part. Det här skyddet är separat från DRM-kopieringsskyddet.

Om du använder ett typsnitt från tredje part i boken behöver du kontrollera att du har typsnittslicenser för att distribuera dem på det här sättet. Om du inte är säker på om det är tillåtet med din licens kontaktar du typsnittsskaparen och/eller en juridisk rådgivare.

Ta reda på typsnittstyp

Om du inte är säker på om typsnittet som du vill använda i boken stöds kan du hitta mer information i Typsnittsbok.

 1. Öppna Typsnittsbok via mappen Program.
 2. Välj typsnittet från typsnittslistan.
 3. Klicka på informationsknappen i det övre vänstra hörnet av fönstret Typsnittsbok.
 4. Typsnittstypen anges vid Typ i informationsfönstret för typsnitt.
  Den fullständiga platsen för typsnittet, inklusive filtillägg, anges vid Plats. Se till att filtillägget är antingen .ttf eller .otf.

Läs mer

Vissa program från tredje part, så som Microsoft Office, kan installera kopior av typsnitt som ingår i ditt system, men det kan hända att den extrakopian inte är kompatibel med iBooks. Om en varning visas när du använder ett typsnitt som borde stödas följer du stegen nedan:

 1. Leta reda på typsnittet i Typsnittsbok.
 2. Klicka på triangeln vid typsnittsnamnet.
 3. Välj varje version av typsnittet och visa platsen i informationsfönstret för typsnitt.
 4. Om typsnittsversionen som har TTF- eller OTF-format för närvarande är inaktivt, väljer du den och sedan Aktivera [typsnittsnamn] från menyn Redigera.
  Om typsnittsversionen som inte har TTF- eller OTF-format för närvarande är aktivt, väljer du den och sedan Inaktivera [typsnittsnamn] från menyn Redigera.
  Leta reda på menyn Redigera i menyraden överst på datorskärmen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: