Om en ljudfil eller videofil inte kan spelas upp på Mac

Äldre medieformat eller specialmedieformat kan kräva annan mjukvara. 

Apple-program som QuickTime Player, Bilder och Keynote fungerar med många olika ljud- och videoformat. För vissa program kan vissa format passa bättre, men QuickTime-filmfiler (.MOV), de flesta MPEG-filer (.MP4, .M4V, M4A, MP3, .MPG), vissa AVI- och WAV-filer och många andra format fungerar vanligtvis i de flesta program utan ytterligare mjukvara.

Äldre medieformat eller specialmedieformat kanske inte fungerar i ditt program på grund av att mjukvara med stöd för formatet krävs. Då öppnas inte filen eller så spelas inte dess ljud eller film upp i programmet.

Så här söker du efter ett program som fungerar med din fil

Du kanske redan har ett program som stöder formatet på din fil. Om du inte vet vilket av dina installerade program du ska prova kanske din Mac kan föreslå en:

  1. Kontroll-klicka (eller högerklicka) på filen i Finder.
  2. Välj Öppna med i snabbmenyn. En undermeny visas med alla de installerade program som Mac tror att du kanske kan öppna filen med.

Sök på internet eller i Mac App Store efter program som kan spela upp eller konvertera filen om den inte går att öppna med något av dina installerade program. Ta med följande i sökningen:

  • Medieformatets namn. Om du inte vet vilket format det är markerar du filen och trycker på Kommando-I för att öppna ett informationsfönster. Formatet kan visas efter etiketten Typ, till exempel ”Typ: Matroska Video File”.
  • Filnamnstillägget, bokstäverna i slutet av filnamnet, till exempel AVIWMV eller MKV.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: