Skapa och formatera länkar i iBooks Author

Läs om hur du skapar länkar, lägger till länkar till andra delar av samma bok eller lägger till länkar till andra böcker.

Skapa en länk

 1. Markera texten eller bilden som du vill göra till en länk.
 2. Om Länkgranskare inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och klickar sedan på knappen Länkgranskare.
 3. I Länkgranskare klickar du på Hyperlänk.
 4. Välj Aktivera som hyperlänk.
 5. Välj Webbsida och ange din länk i URL-fältet.

Du kan också lägga till länkar till bilder eller länkar till specifika kapitel, avsnitt eller sidnummer.

 

Lägga till länkar till andra delar av samma bok i en HTML-widget

Länkar inom samma bok i en HTML-widget använder ett standardiserat format: ibooks://#länktyp(innehållsnummer).

 • ibooks://#: Alla länkar inom samma bok börjar med ibooks://#
 • länktyp: Typen av innehåll som du länkar till (sida, kapitel eller figurtyp)
 • innehållsnummer: Numret på innehållstypen som du länkar till

Här är några exempel:

 • Om du vill länka till sida 10 använder du ibooks://#page(10)
 • Om du vill länka till kapitel 5 använder du ibooks://#chapter(5)
 • Om du vill länka till kapitel 5, avsnitt 2, använder du ibooks://#chapter(5.2)
 • Om du vill länka till bild 2.2 i Galleri använder du ibooks://#gallery(2.2)
 • Om du vill länka till bild 1.3 i Övning använder du ibooks://#review(1.3)

Lägga till länkar till en annan bok i Apple Books

Om du vill länka till en annan bok i Apple Books måste du känna till bokens resurs-ID. Du hittar bokens resurs-ID genom att gå till dess webbsida i iTunes-förhandsvisning och kontrollera numret i URL:en. URL:en https://itunes.apple.com/us/book/e.-o.-wilsons-life-on-earth/id888107968?mt=13 har till exempel resurs-ID:t 888107968. Länken till den boken skulle vara ibooks://assetid/888107968.

Om den andra boken skapades med iBooks Author kan du länka till en specifik plats i den med det format som beskrivs i avsnittet ”Lägga till länkar till andra delar av samma bok i en HTML-widget” ovan. Du behöver bara ange resurs-ID:t i länken. Här är några exempel:

 • ibooks://assetid/888107968#page(10)
 • ibooks://assetid/888107968#chapter(2)

Det finns bara stöd för att länka till en viss del av en annan bok för böcker som skapats med iBooks Author och som inte är av formatet EPUB. Om du använder ett resurs-ID för ett EPUB-dokument och anger ett sidnummer, öppnas EPUB-dokumentet, men inte på rätt sida. Du kan också använda länkar med resurs-ID:n i andra program, till exempel Mail och iTunes U, och länkarna öppnas då i Apple Books.

Publiceringsdatum: