Om Mail på din Mac ber dig om ditt lösenord upprepade gånger

Mail kan ange att det inte kan ansluta till ditt e-postkonto och upprepade gånger be dig att ange lösenordet.

Mail kan ansluta till din e-postleverantör men kan inte ansluta till ditt e-postkonto, eftersom din leverantör inte godkänner ditt e-postlösenord.

 Fel vid e-postanslutning

Din leverantör kan neka ditt lösenord av flera anledningar, bland annat:

  • Du använder inte ditt nuvarande e-postlösenord. Om du uppdaterade lösenordet på en annan enhet kontrollerar du att du använder samma lösenord på den här enheten.
  • Din e-postleverantör vill att du ska uppdatera eller nollställa ditt lösenord av säkerhetsskäl. Om du till exempel har slagit på Googles tvåstegsverifiering, kräver ditt Gmail-konto i Mail rätt applösenord.
  • Din e-postleverantör inaktiverade eller stängde av ditt konto. Kontakta din e-postleverantör för att få hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: