Om iCloud Mail inte fungerar

Du kan använda iCloud Mail i Mail-appen på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, eller på iCloud.com på din iPad, Mac eller pc. Om du inte kommer åt din e-post eller inte kan skicka eller ta emot meddelanden med din e-postadress från @icloud.com följer du dessa steg.

Saker att kontrollera först

 1. Kontrollera systemstatus för iCloud Mail.
 2. Kontrollera att du har aktiverat iCloud Mail:
  • Öppna Mail-appen på din Mac och välj sedan Mail> Inställningar. Klicka på Konton och välj sedan ditt iCloud-konto i sidofältet. Kontrollera att kontot är aktiverat och att statusen är online under Kontoinformation. 
  • På din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud och kontrollerar att Mail är aktiverat. 
 3. Kontrollera att du inte har överskridit din iCloud-lagringsgräns. Om du överskrider din iCloud-lagringsgräns kan du läsa om hur du frigör mer utrymme på iCloud
 4. Kontrollera att du använder den senaste mjukvaruversionen på din enhet. 


Om du behöver hjälp med att skicka eller ta emot e-post på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Kontrollera internetanslutningen. Öppna apple.com/se i Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. För att se om du kan ta emot e-post för din e-post från iCloud på en annan enhet går du till iCloud.com på en Mac eller pc. 
 3. Kontrollera att du har aktiverat Mail i Inställningar på din iPhone, iPad eller iPod touch. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud och aktivera Mail.
 4. Se till att nya data skickas till dina enheter automatiskt. I iOS 14 eller senare trycker du på Inställningar > Mail > Konton > Hämta nya data och slå sedan på Push. I iOS 13 eller tidigare trycker du på Inställningar > Lösenord och konton > Hämta nya data och slår sedan på Push. 
  • Skicka sedan ett e-postmeddelande till ditt konto för att se om Push fungerar.
  • I Hämta nya data trycker du på ditt iCloud-konto och aktiverar Push. Du kan bara använda Push med ett konto i taget. 
 5. Slå av enheten och slå på den igen. 
 6. Om du ändå inte kan skicka eller ta emot e-post stänger du av alla inställningar i steg 3 och 4, startar om datorn och slår sedan på dem igen. 


Om du inte kommer åt iCloud Mail på iCloud.com

På din iPad, Mac och pc kan du använda iCloud Mail på iCloud.com. På en iPhone använder du Mail-appen istället. 

 1. Kontrollera att webbläsaren är uppdaterad. Om du använder Safari ska du uppdatera till den senaste versionen
 2. Rensa webbläsarens cache. I Safari väljer du Safari > Inställningar. Klicka på fliken Avancerat. Välj Visa utvecklarmenyn i menyraden och stäng sedan Inställningar. Klicka på utvecklarmenyn och välj sedan Töm cachar. Om du använder en annan webbläsare läser du i dess hjälpmeny. 
 3. Om du kommer åt iCloud Mail från en annan plats eller internetanslutning kontaktar du din internetleverantör eller nätverksadministratör. Vissa internetkonfigurationer kan avsiktligt eller oavsiktligt förhindra åtkomsten till vissa webbplatser eller tjänster, till exempel iCloud Mail.


Om du inte kan skicka e-post från programmet Mail på Mac-datorn

Följ de här stegen om det inte går att leverera meddelandet, om du bifogar en stor fil eller om mottagaren inte fick meddelandet.

Om du får en varning när du skickar ett meddelande från din e-postadress för @icloud.com med hjälp av Mail på din Mac-dator

Om du ser varningen Meddelandet kunde inte skickas. Det kommer att sparas i utkorgen tills det kan skickas, kontrollerar du att iCloud är ditt utgående e-postkonto.

 1. Öppna Mail och välj Mail > Inställningar.
 2. Klicka på fliken Konton.
 3. Välj ditt e-postkonto på iCloud.
 4. Klicka på fliken Serverinställningar. Om iCloud inte är listat som utgående e-postkonto väljer du iCloud.
  Om du väljer Redigera SMTP-serverlista visas inte ditt iCloud-konto som ett alternativ. 

Om du bifogar en stor fil

Meddelandebilagor får inte överskrida maxstorleken som tillåts av din e-postleverantör eller mottagarens e-postleverantör. Maxstorleken varierar beroende på leverantör. Försök att använda Mail Drop och komprimera filen innan du skickar den, eller skicka ditt meddelande utan bilagan.

Om mottagaren inte får ditt meddelande

 1. Om ett meddelande om okänd adress eller retur av olevererat meddelande visas i inkorgen efter att du har skickat ett meddelande går du till brevlådan Skickat och kontrollerar att mottagarens e-postadress stämmer.
 2. Om du använder macOS Mail eller hanterar iCloud Mail med Safari eller en annan webbläsare som stöds kontrollerar du brevlådorna Utkast, Skickat och Utkorg:
  • Om du ser en kopia av meddelandet i Utkast som inte har skickats kan du prova att skicka det på nytt.
  • Om du ser meddelandet i din utkorg ser du till att du är ansluten till internet och använder stegen ovan för att välja iCloud som utgående e-postkonto.*
 3. Be mottagaren kontrollera mappen eller brevlådan Skräppost. 
 4. Om mottagaren fortfarande inte får meddelandet, men det skickades utan några varningsmeddelanden eller meddelanden om olevererat meddelande, kan det hända att det har blockerats eller filtrerats av iCloud Mail-servrarna eller mottagarens e-postserver. Ta reda på om det är så genom att kontakta iCloud-supporten. Du bör be mottagaren att kontakta sin e-postadministratör.

* Om du använder en SMTP-server (ej iCloud) ska du inte använda din iCloud-adress som Skickat från-adress. Annars kanske ditt e-postmeddelande inte levereras eller så kan det levereras till mottagarens skräppostmapp.

Om du kan ta emot meddelanden men inte kan skicka dem

Din internetleverantör kanske blockerar protokollet som används för att skicka e-post (SMTP) i deras nätverk. Kontakta internetleverantören och fråga om SMTP-trafik som går genom deras nätverk till en extern tjänst som iCloud. Om internetleverantören blockerar SMTP-trafik frågar du dem hur du kan undantas från SMTP-blockering.

Om din ISP inte blockerar SMTP-trafik och du ändå inte kan skicka meddelanden kontaktar du Apple-supporten för att få hjälp. 


Om du inte kan ta emot e-post i appen Mail på din Mac-dator

 1. På vänster sida i Mail-fönstret letar du upp namnet på ditt iCloud-e-postkonto. Om kontots namn är nedtonat och har en blixtsymbol intill namnet innebär det att kontot är offline. 
 2. Anslut till internet för att koppla upp ditt konto. 
 3. Välj Brevlåda. Om Koppla upp alla konton är nedtonat är dina konton redan uppkopplade. 

Om du fortfarande inte kan ta emot e-postmeddelanden kontaktar du Apple-supporten för att få mer hjälp.


Om du vill ta bort ett förslag på en kontakt du använt nyligen i iCloud Mail

När du är inloggad på iCloud kanske e-postadresser du kontaktat nyligen visas som kontaktförslag på dina enheter. Om du inte vill att en kontakt ska visas som förslag kan du göra så här:

 1. iCloud.com klickar du för att påbörja ett e-postmeddelande.
 2. I fältet ”Till:” börjar du skriva e-postadressen du vill dölja.
 3. Håll muspekaren över adressen och klicka på .
 4. Klicka på Ta bort från nyligen tillagda.


Om du behöver hjälp med att använda iCloud för Windows


Mer hjälp

Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta Apple-supporten

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: