Få hjälp med att använda iCloud Mail

Om du inte kommer åt din e-post eller inte kan skicka eller ta emot meddelanden med din e-postadress från @icloud.com följer du dessa steg.

För det första

 1. Uppdatera Mac-datorn till den senaste versionen av macOS. iCloud Mail-konton kräver OS X 10.7.5 eller senare
 2. Gå till sidan för systemstatus och kontrollera iCloud Mail.

Om du fortfarande behöver hjälp kan du testa stegen nedan för ditt problem.


Om du inte kommer åt iCloud Mail på iCloud.com

 1. Kontrollera att du använder en webbläsare som stöds. Använd dessa steg för att uppdatera Safari. Om du använder en annan webbläsare läser du i hjälpen för den hur du installerar uppdateringar.
 2. Rensa webbläsarens cache. I Safari väljer du Safari > Rensa historik. Om du använder en annan webbläsare läser du i hjälpen för den.
 3. Om du kommer åt iCloud Mail från en annan plats eller internetanslutning kontaktar du din internetleverantör eller nätverksadministratör. Vissa internetkonfigurationer kan avsiktligt eller oavsiktligt förhindra åtkomsten till vissa webbplatser eller tjänster, till exempel iCloud Mail.


Om du inte kan skicka e-post från programmet Mail på Mac-datorn

Följ de här stegen om det inte går att leverera meddelandet, om du bifogar en stor fil eller om mottagaren inte fick meddelandet.

Om du får en varning när du skickar ett meddelande från din e-postadress för @icloud.com med hjälp av Mail på din Mac-dator

Meddelandet kunde inte skickas utan sparas i Utkorgen tills det kan skickas. Orsaken till felet är: Ett fel uppstod när meddelandet skulle skickas via smtp-servern: servernamn.

 1. Öppna Mail och välj Mail > Inställningar.
 2. Klicka på fliken Konton.
 3. Välj ditt e-postkonto på iCloud.
 4. Klicka på fliken Kontoinformation.
 5. Välj ditt e-postkonto på iCloud från menyn Server, utgående e-post (SMTP). Om du väljer Redigera SMTP-serverlista visas inte iClouds SMTP-server som ett alternativ. 

Om du bifogar en stor fil

Meddelandebilagor får inte överskrida maxstorleken som tillåts av din e-postleverantör eller mottagarens e-postleverantör. Maxstorleken varierar beroende på leverantör. Prova att använda Mail Dropatt komprimera filen innan du skickar den eller att skicka meddelandet utan bilagan.

Om mottagaren inte får ditt meddelande

 1. Om ett meddelande om okänd adress eller retur av olevererat meddelande visas i inkorgen efter att du har skickat ett meddelande går du till brevlådan Skickat och kontrollerar att mottagarens e-postadress stämmer.
 2. Om du använder macOS Mail eller hanterar iCloud Mail med Safari eller en annan webbläsare som stöds kontrollerar du brevlådorna Utkast, Skickat och Utkorg:
  • Om du ser en kopia av meddelandet i Utkast som inte har skickats kan du prova att skicka det på nytt.
  • Om meddelandet finns i Utkorg kontrollerar du att du är ansluten till internet och använder stegen ovan för att välja SMTP-servern för iCloud.*
 3. Be mottagaren kontrollera mappen eller brevlådan Skräppost. 
 4. Om mottagaren fortfarande inte får meddelandet, men meddelandet skickades utan några varningsmeddelanden eller meddelanden om olevererat meddelande, kan det hända att meddelandet har blockerats eller filtrerats av iCloud Mail-servrarna eller mottagarens e-postserver. Ta reda på om det är så genom att kontakta iCloud-supporten. Du bör be mottagaren att kontakta sin e-postadministratör.

*Om du använder en SMTP-server (ej iCloud) ska du inte använda din iCloud-adress som Skickat från-adress. Annars kanske ditt e-postmeddelande inte levereras eller också levereras det till mottagarens skräppostmapp.

Om du kan ta emot meddelanden men inte kan skicka dem

Internetleverantören kanske blockerar protokollet som används för att skicka e-post (SMTP) i deras nätverk. Kontakta internetleverantören och fråga om SMTP-trafik som går genom deras nätverk till en extern tjänst som iCloud. Om internetleverantören blockerar SMTP-trafik frågar du dem hur du kan undantas från SMTP-blockering.

Om internetleverantören inte blockerar SMTP-trafik och du fortfarande inte kan skicka meddelanden kan du kontakta Apple-supporten för att få hjälp.


Om du inte kan ta emot e-post i programmet Mail i macOS

Leta reda på namnet på ditt iCloud-e-post-konto på vänstra sidan i huvudfönstret i Mail. Om kontots namn är nedtonat och har en blixtsymbol intill namnet innebär det att kontot är offline. Anslut kontot genom att ansluta till internet och välja Brevlåda > Koppla upp alla konton.

Om du fortfarande inte kan ta emot e-post kan du få mer hjälp med Mail-programmet.


Om du vill ta bort ett förslag på en kontakt du använt nyligen i iCloud Mail

När du är inloggad på iCloud kanske e-postadresser du kontaktat nyligen visas som kontaktförslag på dina enheter. Om du inte vill att en kontakt ska visas som förslag kan du göra så här:

 1. På iCloud.com klickar du på  för att öppna ett nytt e-postmeddelande.
 2. I fältet ”Till:” börjar du skriva e-postadressen du vill dölja.
 3. Håll muspekaren över adressen och klicka på .
 4. Klicka på Ta bort från nyligen tillagda.


Om du behöver hjälp med att skicka eller ta emot e-post på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Se till att du är ansluten till internet. Prova att öppna apple.com/se i Safari på iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Gå till iCloud.com på en Mac eller pc för att se om du kan ta emot e-post för ditt iCloud-konto.
 3. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud och slå på E-post på iPhone, iPad eller iPod touch. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud.
 4. Se till att nya data skickas till dina enheter automatiskt. Tryck på Inställningar > Lösenord och konton > Hämta nya data och aktivera Push. Skicka sedan ett e-postmeddelande till ditt konto för att se om Push fungerar.
  • På din enhet med iOS 10 trycker du på Inställningar > E-post > Konton > Hämta nya data och slår på Push.
  • På din enhet med iOS 9 eller tidigare trycker du på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Hämta nya data och slår på Push.
 5. Gå tillbaka till Hämta nya data. Tryck sedan på ditt iCloud-konto och slå på Push. Om du har flera konton för iCloud Mail kan du använda Push med ett konto åt gången. Se till att Push är aktiverad för ditt primära iCloud Mail-konto.
 6. Slå av enheten och slå på den igen.

Om du ändå inte kan skicka eller ta emot e-post stänger du av alla inställningar i steg 3, 4 och 5 ovan och slår sedan på dem igen. 


Om du behöver hjälp med att använda iCloud för Windows


Mer hjälp

Använd dessa steg om du behöver hjälp med att skicka eller ta emot e-postmeddelanden i programmet Mail på din Mac-dator

Kontakta iCloud-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: